Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stabilisatie beroep Wet Voorzieningen Gehandicapten Tilburg

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg


17-4-2000

Stabilisatie beroep op WVG

Wanneer het beleid niet verandert en het aantal mensen dat een beroep op de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) doet binnen de prognose blijft, kan het huidige niveau van voorzieningen binnen de begroting gerealiseerd worden. Dat blijkt uit de evaluatie van het door de gemeente gevoerde Wvg-beleid over de periode 1994-1999. Voor 2000 wordt gerekend op ƒ 23,9 miljoen aan uitgaven en vanaf 2001 op ƒ 22,3 miljoen. In 1999 is voor ƒ 19,8 aan voorzieningen verstrekt. Er lijkt een zekere stabilisering op te treden in zowel aanvragen als in uitgaven.

De gemeente Tilburg is de uitvoering van de Wvg begonnen met een voorzichtig verstrekkingenbeleid. De onbekendheid met het beleidsterrein, de onzekerheden ten aanzien van aantallen aanvragen en verstrekkingen waren hiervan de oorzaak. Toen bleek dat de uitgaven achterbleven bij de verwachtingen en dat er aanzienlijke overschotten waren op het budget, werd het verstrekkingenbeleid aangepast ten gunste van de doelgroep. De overschotten werden in een apart fonds gestort om eventuele tekorten af te dekken. Dat overschot zal naar verwachting in 2000 volledig zijn ingezet. Toen duidelijk werd dat het verstrekkingenbeleid tot tekorten leidde, was dat voor de gemeente geen reden om in het voorzieningenniveau te snijden. Het is zelfs verbeterd. Zo is bij woningaanpassingen de grens van het primaat van verhuizen verhoogd. Kostenstijgingen worden afgedekt uit de algemene middelen. Er wordt naar gestreefd de kosten te beperken zonder het voorzieningenniveau aan te tasten. Zo zal bekeken worden of het mogelijk is:

* · een financiële bijdrage voor driewielfietsen te geven in plaats van de huidige bruikleenverstrekking;

* · de uitgaven voor scootmobielen te beperken;
* · de bijdragen voor zittend ziekenvervoer terug te dringen zonder de privacy van cliënten meer dan nodig aan te tasten;
* · in de toekomst trapliften in natura (bruikleen/lease) te verstrekken;

* · bij de beoordeling van een aanvraag voor een woningaanpassing rekening te houden met de beperkingen die andere huisgenoten ondervinden;

* · gehandicapten bovenregionaal collectief vervoer aan te bieden wanneer alleen het onderhouden van wezenlijke sociale contacten buiten de regio sociaal isolement of vereenzaming kan voorkomen;
* · de advieskosten te verminderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie