Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convenant aanpak erosie en wateroverlast provincie Limburg

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Convenant 'Versterking aanpak erosie en wateroverlast' Samenwerking bij erosiebestrijding

Maastricht, 18 april 2000

Convenant 'Versterking aanpak erosie en wateroverlast' Samenwerking bij erosiebestrijding De aanpak van de erosieproblematiek in Zuid-Limburg krijgt een impuls door het ondertekenen van een brede overeenkomst, op 19 april in Maastricht. Hierin leggen alle 20 Zuid-Limburgse gemeenten, het waterschap Roer en Overmaas, de Limburgse Land en Tuinbouwbond, het Productschap voor de Akkerbouw, drie landinrichtingscommissies en de Provincie Limburg vast welke aanvullende maatregelen zij zullen treffen en wanneer dat gebeurt. Aanleiding tot deze overeenkomst is de ernstige modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg in de afgelopen jaren. Ondanks de aanleg van tientallen regenwaterbuffers en het toepassen van erosieverminderende teeltsystemen hebben inventarisaties van de gemeenten een totaal van circa 350 locaties in Zuid-Limburg opgeleverd waar in meer of mindere mate sprake is van water- en of modderoverlast. Knelpunten aanpakken Voor ongeveer 100 locaties hangt de overlast samen met knelpunten in de afwatering van wegen of het rioleringsstelsel. Het aanpakken van deze 100 knelpunten vergt ongeveer 35 miljoen. Voor de overige 250 locaties is er sprake van een combinatie van afspoeling van akkers en wegen. In de overeenkomst is afgesproken dat alle partijen zich gezamenlijk zullen inzetten om deze knelpunten vóór 2005 aan te pakken. Belangrijke onderdelen van de overeenkomst zijn: het opstellen van gemeentelijke uitvoeringsplannen voor de aanpak van de 250 complexe knelpunten. Op basis van deze uitvoeringsplannen ontstaat ook zicht op de kosten van de noodzakelijke maatregelen; het in stand houden en herstel van grasbermen langs wegen; de evaluatie van de erosieverordening van het Productschap voor de Akkerbouw met het oog op het gebruik van nieuwe erosiebestrijdende technieken in de landbouw; de aanleg van waterremmende landschapselementen door het waterschap Roer en Overmaas in aanvulling op de aanleg van regenwaterbuffers; de versnelde uitvoering van regenwaterbuffers en landschapselementen in landinrichtingsprojecten. Voorkomen Naast het aanpakken van de huidige knelpunten wordt ook getracht om het ontstaan van nieuwe knelpunten te voorkomen. Een belangrijke bijdrage daarin wordt geleverd door voorwaarden te stellen aan het omzetten van grasland in bouwland, het zogeheten 'scheuren'. Grasland is beter in staat om grond vast te houden dan akkerland. Zo mag er vanaf eind 2000 binnen een zone van 100 m rond bebouwing geen grasland meer gescheurd worden. Daarnaast mag in de meest erosiegevoelige delen alleen nog maar grasland gescheurd worden als tegelijk ook erosiebestrijdende maatregelen worden getroffen. De LLTB zal het treffen van deze maatregelen verder stimuleren via de ontwikkeling van bedrijfserosieplannen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie