Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Randstad: Nieuwe invulling aan flexibele arbeid

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RANDSTAD NEDERLAND

NIEUWE INVULLING AAN FLEXIBELE ARBEID

Diemen, 18 april 2000

Vandaag introduceert Randstad Nederland een nieuw concept voor flexibele arbeid: JobLife. JobLife combineert twee uitersten: de voordelen van een vaste baan en de afwisseling van flexibel werken. JobLifers zijn flexwerkers met een vast contract bij Randstad, die in de gelegenheid worden gesteld om bij verschillende werkgevers ervaringen op te doen die passen in hun loopbaan. Tevens maken zij gebruik van een compleet pakket arbeidsvoorwaarden. Randstad wil met dit concept de arbeidsmarkt verder flexibiliseren. Nog voor de zomer start JobLife voor vier beroepsgroepen, de formules secretarieel, logistiek en distributie, Young Professionals en ICT'ers.

Met JobLife speelt Randstad in op de toenemende vraag naar flexibel inzetbaar personeel. Flexwerkers zullen zich voor langere tijd aan Randstad verbinden en vormen daardoor een groot aanbod van gekwalificeerd, tijdelijk personeel. Randstad wil met JobLife de flexgraad in de arbeidsmarkt verdubbelen en de basis leggen voor verdere groei van Randstad Nederland.

Groei detacheringen
Randstad constateert bij werknemers een groeiend animo om bij meerdere organisaties ervaring op te doen en hun opgedane kennis toe te passen. Onderzoek van het Centrum voor Marketinganalyse toont aan dat dit voor ruim de helft van de Nederlandse beroepsbevolking geldt. Starters op de arbeidsmarkt blijken gecharmeerd van de combinatie van werken en opleiding/begeleiding om zo de arbeidsmarkt te verkennen. Deze tendensen dragen bij aan de groei in detachering van personeel.
Voordelen flexwerkers en inleners
JobLife is een interessant concept voor zowel flexwerkers als inlenende organisaties. Wat flexwerkers betreft zal Randstad zich niet meer beperken tot de traditionele markt van tijdelijk personeel, maar zal Randstad werkgever zijn voor een bredere groep mensen. In eerste instantie denkt Randstad aan de eigen flexwerkers (dagelijks 90.000 personen) die voor Randstad werken, en daarnaast ook aan nieuwe doelgroepen. Het gaat daarbij vooral om mensen die zich wel aangetrokken voelen door de dynamiek van afwisselend werk, maar ook de zekerheid van werk en/of inkomen willen. Ook voor mensen die een andere balans willen tussen leven en werken zoals parttimers, herintreders is JobLife interessant.
JobLifers komen onder contract bij Randstad en krijgen een marktconform salaris in combinatie met financiële zekerheden als pensioenopbouw, spaarloon en een WAO-gatverzekering. Daarnaast profiteren JobLifers van het recent geïntroduceerde pakket extra arbeidsvoorwaarden zoals kortingen op een schadeverzekering en een hypotheek.

Inlenende organisaties en bedrijven beschikken door JobLife snel over een adequate, personele invulling om tijdelijke danwel onvoorziene situaties te overbruggen. Zij krijgen immers de beschikking over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel dat bewust heeft gekozen om tijdelijk te werken voor het desbetreffende bedrijf. Het hele traject van werving en selectie, begeleiding en scholing wordt zo uit handen genomen.

JobLife wordt de komende maanden met de claim 'De vaste baan. Opnieuw uitgevonden', geïntroduceerd via een grote campagne op televisie, radio en in dagbladen en tijdschriften.

Einde persbericht
Voor meer informatie:
Randstad Nederland bv
Dhr. drs. E. de Heus

020-569 16 36

www.joblife.nl----

ACHTERGRONDINFORMATIE

Formules en doorstroomprogramma's
Ter ondersteuning van JobLife introduceert Randstad dit jaar 8 'formules' die zich specifiek richten op branches en beroepsgroepen. Deze formules zijn: Secretarieel, Logistiek en Distributie, Young Professionals, ICT, Zorg, Administratief, Techniek en Commercieel. De eerste vier zullen nog voor de zomer operationeel zijn.
Voor de formules zijn profielen opgesteld en doorstroomprogramma's gemaakt. De pijlers waarop de doorstroomprogramma's worden uitgevoerd bestaan uit drie elementen:
. intake, analyse en advies
. loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van flexpersoneel . opleiding flexpersoneel
Een uitgebreid instrumentarium ondersteunt deze activiteiten. Zo worden op veel Randstadvestigingen testsunits ingericht en worden intercedenten verder opgeleid om de personele functie goed in te kunnen vullen.

Formule Secretarieel
De eerste formule, Secretarieel, gaat officieel van start op 25 april a.s. Hoewel de uitgangspunten hetzelfde zijn als in de andere formules die binnen Randstad het licht gaan zien, ligt de nadruk bij de formule Secretarieel op opleiding. Secretarieel hanteert een specifieke propositie naar de eigen doelgroep, die begint met het opstellen van een beroepsprofiel. Samen met Randstad formuleert de flexwerker haar einddoel dat met behulp van opleiding en coaching wordt gerealiseerd. Hierin biedt de Secretaresse Academie een duidelijke toegevoegde waarde aan de doelgroep. De drie leergangen van de Randstad Academie, onderstrepen dat secretaresse meer dan één beroep is.
Globaal wordt het volgende traject doorlopen: een nieuwkomer volgt eerst een halfjaar de eerste leergang van de academie. De academie is een echte praktijkopleiding waar de aankomend junior secretaresse behalve de praktische vaardigheden als tekstverwerken en notuleren, eveneens leert hoe je op allerlei werksituaties moet reageren. De mensen die in één jaar zitten, vormen samen een Jaarclub. In de tweede fase, nadat de secretaresse de nodige ervaring heeft opgedaan, wordt een loopbaanpad vastgesteld. Met behulp van regelmatige functioneringsgesprekken houdt de Randstadintercedent vinger aan de pols met het verloop van het plan. Van junior wordt de Randstadsecretaresse menior. Afhankelijk van capaciteit en individuele wensen kan de junior secretaresse doorgroeien naar een specialisme of een verdere verdieping van het vak.


18 apr 00 16:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie