Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer t/m 25 mei 2000

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

agenda18.004 agenda tweede kamer t.m. 25 mei 2000 Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 16:13
RTF


4

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2


Vergaderjaar 1999-2000


Agenda


18 april 2000


Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Donderdag 20 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


26 941


1. Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (maatregelen aangaande het loon
2000)


27 059


2. Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met een aanpassing van de definitie van het begrip woonvoorziening

26 851, nrs. 21 en 40 t/m 51


3. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

26 631, nr. 9


4. Brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende het voorstel de modernisering AWBZ aan te wijzen als groot project


5. Debat over de integratie van nieuwkomers (Voortzetting)

Donderdag 20 april, direct bij de aanvang van de middagvergadering:

Stemmingen


5. Stemmingen in verband met


26 456

Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Wet personenvervoer 2000)


Dinsdag 9 mei

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 10 mei

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 11 mei

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


25 796


3. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

22 181, nrs. 310 en 311


4. Brieven inzake evaluatie Kosovo

Met maximum spreektijden:

PvdA en VVD 15 minuten

CDA 13 minuten

D66 en GroenLinks 10 minuten

SP 7 minuten

Overige 5 minuten


26 903


5. Gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe

26 523


6. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


7. de gezamenlijke behandeling van:


22 775


-Gerechtsdeurwaarderswet


23 081


-Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat

26 700


8. Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

26 069


9. Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48)

26 806


10. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


11. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

26 850


12. Wijziging van de Vreemdelingenwet (uitbreiding aantal nevenzittingsplaatsen)


26 586


13. Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel

Dinsdag 16 mei

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 17 mei

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 18 mei

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


Dinsdag 23 mei

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 24 mei

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 25 mei

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 15 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)


Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959)

Recesperiodes


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000

-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001

-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001

-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001

-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie