Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit Fiscale behandeling fondswervende instellingen

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Fiscale behandeling fondswervende instellingen


De voorzitter van de Vaste commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 2000-00266 M

18 april 2000

Onderwerp

Fiscale behandeling fondswervende instellingen

Door diverse fondswervende instellingen is mijn aandacht gevraagd voor hun fiscale positie voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij om instellingen waarvan de activiteiten uitsluitend zijn gericht op het inzamelen van gelden voor goede doelen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan instellingen die gebruikte goederen inzamelen om de opbrengst daarvan af te staan aan goed-doelinstellingen. Deze instellingen zijn doorgaans belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In dit verband doet zich de vraag voor of de opbrengst van deze activiteiten die wordt afgedragen aan specifieke goed-doelinstellingen buiten de winstberekening kan blijven. De huidige wettelijke bepalingen blijken hiervoor onvoldoende mogelijkheden te bieden. Dit hangt onder meer samen met het feit dat giften - ook voor fondswervende instellingen - tot maximaal 6% van de winst aftrekbaar zijn. Maatschappelijk gezien acht ik heffing over de door de fondsen aan goed-doelinstellingen af te dragen opbrengsten echter niet gewenst. Daarom zal ik bezien hoe en onder welke voorwaarden door wetswijziging een oplossing voor dergelijke situaties kan worden bereikt. Vooruitlopend op wetswijziging zal ik in individuele gevallen bezien of onder voorwaarden een tegemoetkoming kan worden verleend. Daarvoor is in ieder geval van belang dat de fondswervende instelling zich tegenover een goed-doelinstelling contractueel heeft verplicht om de netto opbrengsten uit haar activiteiten af te dragen aan de goed-doelinstelling en dat deze uitkeringen ook daadwerkelijk worden gedaan.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie