Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

De B&W-Besluitenlijst van 18 april 2000

Burgemeester en wethouders hebben deze week een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Plaatsing speeltoestellen

Zaanstad maakt het procedureel gemakkelijker om speeltoestellen te plaatsen. Speeltoestellen zijn ‘bouwwerken’ waarvoor een bouwvergunning nodig is. Voor het plaatsen van soms eenvoudige voorzieningen is soms een uitgebreide bouwvergunningsprocedure noodzakelijk. Een lange procedure schiet soms haar doel ook voorbij. Vooral in situaties van geen enkel bezwaar moet de gemeente snel op de wensen van de burgers en de marktpartijen kunnen inspelen. In principe mogen speeltoestellen nu geplaatst worden mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Te weten: goede voorlichting aan omwonenden; uit de openbare vergadering van de wijkorganisatie of reacties van bewoners moet blijken dat een versnelde plaatsing niet leidt tot ongewenste risico’s of bezwaren; de speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnormen en eisen van welstand; en de bouwwerken worden weggehaald bij gegronde klachten uit de buurt.

Leefmilieuverordening Prins Hendrikbuurt Zaandam

Het college stelt de raad voor de Leefmilieuverordening voor de Prins Hendrikbuurt te verlengen voor een periode van vijf jaar. De Huidige Leefmilieuverordening loopt 17 april 2001 af. Met de Leefmilieuverordening kan de gemeente ongewenste ontwikkelingen in de Prins Hendrikbuurt voorkomen. De gemeente volgt voor verlening een inspraakprocedure. Daarna vindt vaststelling door de raad plaats.

Verkenning Zaanstad 2030

Zaanstad gaat de maatschappelijke ontwikkeling tot het jaar 2030 in beeld brengen in de regionale context. Die maatschappelijke ontwikkeling wordt verwerkt tot een visie die Zaanstad de richting geeft voor beoordeling van inbreng op conceptplannen van andere overheden. Aanleiding hiervoor is de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voor de periode na 2010 waaraan door het ministerie van VROM wordt gewerkt. Ook het ministerie van verkeer en Waterstaat heft een nieuw Nationaal Verkeers- en Vervoersplan in voorbereiding. De provincie is gestart met een nieuw streekplan. Dan valt nog de commissie Van den Bos te noemen over samenwerkingssystemen in de regio en de toekomstontwikkelingen in het kader van de ISV/GSB beleid. Om deze plannen te kunnen beoordelen in hun context is het noodzakelijk hoe Zaanstad de toekomst ziet tot het jaar 2030. Er is dus aanleiding om het blikveld te verleggen
Gemeentebreed wordt deze nota uitgewerkt worden.
Wormerland draagt uitvoering WIN over aan Zaanstad

Het college honoreert het verzoek van het gemeentebestuur van Wormerland, dat de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers voor de ingezetenen van Wormerland met ingang van 1 mei 2000 wenst uit te besteden aan de afdeling Nieuwkomers van Zaanstad. De te verrichten werkzaamheden en de daarmee gemoeide financiën worden vastgelegd in een contract.

B&W besloten verder:

Parkeerverbod fietsers en brommers Stationsplein Zaandam

Fietsen en brommers worden maar raak geplaatst op het Stationsplein. Aan die situatie wil de gemeente een eind maken. Daarom wordt een deel van het Stationsplein aangewezen als een plek waar geen fietsen en bromfietsen geplaatst mogen worden.
Daartoe worden de nodige verkeersborden en tekstborden geplaatst. Hierover is overleg gevoerd met de Regiopolitie Zaanstreek-Waterland en de Spoorwegpolitie.
Fietsen worden verwijderd door de politie in overleg met de Spoorwegpolitie. Ook de Stadswacht wordt hierbij worden betrokken.
Zaanstad, 19 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie