Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten B en W gemeente Groningen

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten


Vernieuwing Molukse wijk Hoogkerk
De Molukse wijk in Hoogkerk kent een aantal problemen. Zo verkeert de Molukse kerk in bouwtechnisch slechte staat, evenals een rij bejaardenwoningen. Ook het aanwezige groen wordt niet optimaal gebruikt. Het wijkvernieuwingsplan zorgt voor een aantal maatregelen, zoals verplaatsing van de kerk richting spoorlijn, nieuwbouw van bejaardenwoningen en herinrichting van de openbare ruimte, wat samen zal gaan met het aanbrengen van nieuwe funderingen en riolering onder de wegen.
Het vernieuwingsplan heeft ter inzage gelegen en op 10 februari heeft een inloopmarkt plaatsgevonden. Hier zijn de voorlopige ontwerpen voor onder andere de bouw van de kerk en de bejaardenwoningen getoond. Tijdens deze avond, bezocht door ongeveer 90 personen, is in positieve sfeer gediscussieerd over het vernieuwingsplan. Voor de bewoners van te slopen woningen is een aparte avond georganiseerd op 15 maart en ook deze is zeer positief verlopen.
Het college stelt de raad voor het vernieuwingsplan Molukse wijk vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van f 1.400.000,- waarmee de herinrichting van de openbare ruimte gefinancierd kan worden.

Datum besluit: dinsdag, 18 april 2000
Nota: Vernieuwingsplan Molukse wijk Hoogkerk

Westersingel deze zomer op de schop
Komende zomer wil het college rioleringswerkzaamheden uitvoeren aan de Westersingel. In diezelfde periode is het ook de bedoeling dat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden zoals herbestrating. De kruising A-straat/Westersingel komt er anders uit te zien. De maatregel zou moeten bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming. Op termijn is het zelfs de bedoeling dat het stoplicht op dit kruispunt verdwijnt. Daarnaast worden aan beide zijden van de Westersingel fietsstroken aangelegd. Voor het aanleggen van de fietsstroken is een inspraakprocedure vereist. Na de inspraakperiode en besluitvorming door de raad kan de uitvoering in de groene weken van de zomervakantie plaatsvinden.

Datum besluit: dinsdag, 18 april 2000
Nota: Herinrichting Westersingel

Voortgangsverslag OGGz in Groningen
In 1997 werd de nota Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) in Groningen uitgebracht, waarin aandacht wordt gevraagd voor mensen met meervoudige complexe problematiek, die om welke reden dan ook buiten het bereik van de zorg blijven. Alleen door een goede samenwerking kunnen deze problemen actief worden aangepakt. Dit heeft geleid tot het instellen van een beleidsplatform, een stuurgroep en de oprichting van een stimuleringsfonds (OGGz-fonds).
Deze samenwerking heeft inmiddels een beter bereik van de doelgroep en een beter zicht op behoeften en hulpvragen tot resultaat gehad. Ook de kwaliteit van de hulpverlening is verbeterd. Toch vallen soms nog mensen tussen wal en schip, die hulp nodig hebben. Ook worden niet alle kwetsbare mensen (voldoende) bereikt en dan met name degenen met 'stille problematiek', onder wie ouderen. Om die reden houdt een werkgroep zich bezig met de structurele vormgeving van de samenwerking rond de OGGz-doelgroep.
Het project 'Vangnet & Advies OGGz', dat is opgezet naar aanleiding van de nota OGGz, blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek te helpen. Dit project zal dan ook worden voortgezet.

Datum besluit: dinsdag, 18 april 2000
Nota: Voortgangsverslag OGGz in Groningen en Voortgangsverslag vangnet & advies OGGZ 1996-1999

Vrachtwagens op de busbaan
Het college van B&W heeft enige tijd geleden besloten dat de busbanen in Groningen vanaf september ook voor vrachtwagens toegankelijk zijn. Het college denkt zo de bereikbaarheid van Groningen voor het goederenvervoer te verbeteren. De bestaande situatie zou niet meer te handhaven zijn.
Volgens GroenLinks verwateren hiermee de afspraken van het plan 'Binnenstad Beter'. Ook wordt de voorrangspositie van het Openbaar Vervoer aangetast, omdat de vrachtwagens de optimale doorstroming van bussen zouden belemmeren.
B&W is het hier niet mee eens, aangezien de ontheffing alleen tijdens de venstertijden geldt. Daarnaast vindt het laden en lossen van de vrachtwagens plaats op de ventweg en daar ondervinden de bussen geen last van. Er wordt nog een onderzoek ingesteld naar de manier waarop deze maatregel het beste gerealiseerd kan worden. Hierbij valt volgens het college te denken aan versterkte controle, inrichtingsmaatregelen en verbeterde handhavinginstrumenten.
Dit antwoordt het college op vragen van de GroenLinks-fractie.
Datum besluit: dinsdag, 18 april 2000
Nota: Beantwoording vragen van de GroenLinks-fractie m.b.t. vrachtwagens op de busbaan

Jaarverslag Jongens Prostitutie Project Groningen
Het jongensprostitutieproject (JPP) is voor het zesde jaar uitgevoerd in de gemeente Groningen. Sinds 1 januari 2000 is het een structurele activiteit geworden van de GGD. Het project wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, die begeleid worden door een coördinator.
Naast de basistaak van het bevorderen van veiligheid in het werk, doet het JPP ook aan probleemanalyse. Door een goede samenwerking tussen de GGD en de overige hulpverlening in de stad is het mogelijk op zoek te gaan naar een passend traject waarin gewerkt kan worden aan de problemen, als de prostitué dit wil.
Een aantal zaken waar het JPP zich verder op richt is het voorkomen van soa (seksueel overdraagbare aandoening) en aidspreventie door onder andere te praten over veilig vrijen en het uitdelen van condooms. Het blijkt dat de drempel om zich te laten testen op soa hoog is. Daarnaast wordt ook maatschappelijke hulpverlening gegeven. Het jaarverslag wordt voorgelegd aan de raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid.

Datum besluit: dinsdag, 18 april 2000
Nota: Jaarverslag Jongens Prostitutie Project Groningen 1999
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie