Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-bestemmingsplan Laurenskwartier Rotterdam ter inzage

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Ontwerp-bestemmingsplan Laurenskwartier ter inzage

(18-4) Het College van B. en W, heeft besloten
om het ontwerp-bestemmingsplan voor het Laurenskwartier ter inzage te leggen. Het gebied van het bestemmingsplan Laurenskwartier ligt tussen de oostelijke bebouwing van de Coolsingel en het Oostplein. Aan de westkant sluit het plangebied aan op het bestemmingsplan 'Coolsingel e.o' en aan de zuidkant op het bestemmingsplan 'Waterstad'. De hoofddoelen voor het beleid voor het Laurenskwartier zijn: 1. Transformatie naar een hoogstedelijk gebied door middel van programmatische verdichting met zowel woningen als publieksfuncties. 2. Bescherming van de waardevolle Wederopbouw-delen in het gebied. 3. Het stimuleren van innovatieve ontwerpkracht voor de 'ster'-locaties. De ontwikkeling van 'ster' locaties is onderdeel van de strategie om het Laurenskwartier binnen 10 jaar te transformeren tot een nieuw centrumgebied met meer woningen en meer publieksattracties.
Naast de formele inspraakverplichtingen zijn over het plan enkele studiebijeenkomsten gehouden waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden in de gelegenheid zijn gesteld om over het plan mee te denken.
Vooroverleg en inspraak hebben geleid tot een verbreding van de ambities en aanpassingen op onderdelen van het
ontwerp-bestemmingsplan.
Het oorspronkelijk aantal van vijf 'sterlocaties', langs de Binnenrotte is uitgebreid tot veertien. De nieuwe 'sterlocaties liggen rond de Laurenskerk en de Hoogstraat.
De 'sterlocaties' zijn locaties die conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden uitgewerkt, waarmee een extra 'veiligheidsklep' wordt ingebouwd voor bestuur en belanghebbenden. In het ontwerp-bestemmingsplan is voorzien in een overgangszone tussen de hoogbouwzone en de relatieve laagbouw in de rest van de binnenstad. In de overgangszone mag tot maximaal 70 meter worden gebouwd.
De raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken heeft positief geadviseerd over de ter inzage legging van het
ontwerp-bestemmingsplan, nadat enkele wijzigingen zijn aangebracht. De commissie adviseert de bouwhoogte rond de Laurenskerk te bepalen op 25 meter met een mogelijkheid van vrijstelling tot 35 meter. De commissie beoordeelt of vrijstelling wordt verleend.
Verder is de tekst van het ontwerp-bestemmingsplan op verzoek van de commissie op enkele punten geactualiseerd. Het betreft onder meer een aanscherping ten aanzien van het parkeerbeleid, een actualisering van de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de PTT-locatie aan de Binnenrotte, een verduidelijking van het onderdeel horeca. Het bestemmingsplan Laurenskwartier zal als pilot worden gebruikt bij de uitvoering van de motie Kruse over sociale veiligheid. Op verzoek van de raadscommissie krijgt directeur Marktwezen opdracht het eerder genomen raads-besluit om de Hoogstraat-west te ontruimen uit
te voeren en op korte termijn het plan van de Markthal te presenteren. Hierbij moet ook worden aangegeven wat de eventuele consequenties van de Markthal zijn voor de omvang van de markt aan de Binnenrotte en de Hoogstraat-oost.

De door de commissie Ruimtelijke Ordening geformuleerde aandachtspunten met betrekking tot het openbaar groen en de verkeerscirculatie worden onder de aandacht van de betreffende raadscommissies gebracht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie