Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie BZK over pilotproject politieonderwijs

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Sender:


26345000.032 Brief BZK samenwerking lsop met roc zwolle, politieon derwijs 2002

Gemaakt: 25-4-2000 tijd: 11:38


2


26345 Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002
Nr. 32 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2000

In het Algemeen Overleg met uw Kamer d.d. 12 april 2000 inzake de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie d.d. 14 januari 2000 over de «stand van zaken m.b.t. onderwerpen betreffende politie en politiezorg», heeft de afgevaardigde Rietkerk geïnformeerd naar de uitvoering van een pilotproject van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Zwolle in samenwerking met het LSOP op het gebied van uniformberoepen. Hierbij is met name gevraagd of het pilotproject van het ROC in Zwolle voortgang vindt binnen de kaders van het project Politieonderwijs 2002 en of er rond Zwolle een witte vlek ontstaat in de betrokkenheid bij de ontwikkeling van het poltieonderwijs 2002.

Ik heb toegezegd u daarover zonodig nader te berichten.

De pilot van het ROC Zwolle zal geen voortgang vinden binnen de kaders van het project Politieonderwijs 2002 dat thans door het LSOP wordt uitgevoerd.

In mijn brief aan uw Kamer d.d. 14 januari jl. is vermeld dat het LSOP alle Regionale Opleidingscentra en Hogescholen heeft benaderd teneinde een zorgvuldige afweging te kunnen maken met welke van deze instituten het intensieve samenwerkingsverband voor de vernieuwing van het politieonderwijs wordt aangegaan. Een selectiecommissie heeft op basis van een aantal criteria een selectie gemaakt uit de binnengekomen reacties. Bij de procedure zijn de bestaande samenwerkingsrelaties met de politie en met de reguliere opleidingsinstituten betrokken. De selectiecommissie is per regio nagegaan welke instellingen zich in kwalitatief opzicht onderscheiden van de overige instellingen. Het ROC Zwolle is op basis van de gevolgde procedure niet geselecteerd als samenwerkingpartner van het LSOP. Hiermee is in de regio Zwolle geen structurele samenwerkingspartner betrokken bij de ontwikkeling van het vernieuwde politieonderwijs.

In de regio Oost-Nederland is de Hogeschool Oost-Nederland te Enschede geselecteerd als samenwerkingspartner van het LSOP.

Voorts zijn in het noorden en in het oosten van het land het Regionale Opleidingscentrum de Friese Poort te Leeuwarden en het regionale Opleidingscentrum Nijmegen geselecteerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

EN KONINKRIJKSRELATIES

K.G. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie