Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brochure over employability in transport en logistiek

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VAKOPL TRANSPORT EN LOGISTIEK

Employability in transport en logistiek

Dialoog maakt werken aan employability in transport en logistiek mogelijk

Betere communicatie tussen werknemer en werkgever leidt tot een optimale benutting van inzetbaarheid

Werkgevers en werknemers in transport en logistiek zitten op elkaar te wachten als het om brede en blijvende inzetbaarheid, oftewel employability, gaat. Transportondernemers bieden wel mogelijkheden voor chauffeurs om te werken aan employability, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Chauffeurs klagen juist over het ontbreken van mogelijkheden om hun employability te vergroten, en willen nog liever vandaag dan morgen beginnen. Een patstelling die Vakopleiding Transport en Logistiek wil doorbreken met een krachtig initiatief. Woensdag 19 april a.s. valt bij 35.000 chauffeurs de brochure Op weg naar morgen en bij 5.500 transport-ondernemers de brochure Op weg naar employability door de bus. Doel van de actie is de nu ontbrekende dialoog op gang te brengen.

Aan het belang van brede en blijvende inzetbaarheid, wat met een mooi woord employability genoemd wordt, twijfelt men in Nederland al lang niet meer. Er was alleen nog niet eerder onderzocht wat het employability de sector transport en logistiek 'te bieden' heeft. Vakopleiding Transport en Logistiek heeft in 1999 onderzoek gedaan naar employability in de sector en daarmee een duidelijk beeld van de stand van zaken gekregen.

Wel vraag naar en aanbod voor opleiden
De huidige krapte op de arbeidsmarkt, en de daaruit voortvloeiende baanzekerheid voor chauffeurs, lijkt bij hen het volgen van een opleiding niet te stimuleren. Toch blijkt uit het onderzoek dat 47% van de chauffeurs graag een opleiding wil volgen. Ook is gebleken dat bijna alle ondernemers wel mogelijkheden bieden voor verandering van werk, opleiding, advisering en begeleiding. Door de meerderheid van de chauffeurs wordt dit echter niet als zodanig ervaren. 54% van de chauffeurs zegt geen opleidingsmogelijkheden te krijgen. Kortom, de mogelijkheden om de inzetbaarheid in de sector transport en logistiek te vergroten worden niet optimaal benut.

Beeldvorming
De oorzaak lijkt te liggen in een verkeerde wederzijdse beeldvorming. Werkgever en werknemer zitten als het ware op elkaar te wachten wanneer het om employability gaat. Veel ondernemers stimuleren het werken aan de eigen employability niet, maar wachten totdat een chauffeur met een opleidingsvraag bij hen komt. Werknemers kijken de kat ook uit de boom en verwachten van hun werkgever dat hij hen wel op cursus zal sturen als hij dat nodig vindt. Chauffeurs stellen zich passief en afwachtend op. 'De baas heeft altijd gelijk', is de gedachte en daar hoort bij dat de werkgever het initiatief neemt. De ondernemer die van zijn chauffeurs graag wat meer inzet en initiatief verwacht komt in een patstelling terecht, samen met zijn chauffeurs die graag een opleiding willen volgen.

Dialoog op gang brengen
Deze patstelling moet worden doorbroken. Vakopleiding Transport en Logistiek is er van overtuigd dat de samenwerking cruciaal is om een optimale wederzijdse afstemming te krijgen. Met het gelijktijdig uitbrengen van een brochure voor ondernemer en chauffeur worden beide gestimuleerd het initiatief te nemen om op elkaar af stappen en employability bespreekbaar te maken. Wat verwacht het bedrijf en wat wil de werknemer? In de brochure Op weg naar employability staat o.a. wat employability precies inhoudt, wat het oplevert, wat het kost en welke praktische tips er te geven zijn. Om chauffeurs te stimuleren om aan de eigen employability te werken en op hun baas af te stappen is de brochure Op weg naar morgen ontwikkeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: eigen verantwoordelijkheid nemen, het gesprek met de werkgever en het onder woorden brengen van de eigen wensen t.a.v. employability. De brochures zijn met steun van het Europees Sociaal Fonds tot stand gekomen.

Voor bestelling en informatie over de brochures kunt u bellen met het gratis informatienummer van de Vakopleiding 0800-1442, of kijk op de website: www.vtenl.nl.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie