Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Honderdste Algemene Vergadering Apothekers Coöperatie OPG

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPG Groep

Utrecht, 4 april 2000

* DE AGENDA VOOR DE HONDERSTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN OPG GROEP

Agenda voor de honderdste jaarlijkse Algemene Vergadering van de Apothekers Coöperatie OPG U.A.

Woensdag 19 april 2000 om 14.30 uur precies

`t Spant te Bussum

Te bereiken onder telefoonnummer (035) 693 32 54


1. Opening


2. Behandeling van het jaarverslag

Behandeling van het jaarverslag van de Directie omtrent de zaken van de coöperatie en het in het boekjaar 1999 gevoerde bestuur.


3. Vaststelling van de jaarrekening

Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 1999, tevens inhoudende de bepaling van de door de Directie, met inachtneming van artikel 50 van de statuten, voorgestelde winstbestemming.


4. Goedkeuring van het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht Goedkeuring van het door de Directie gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht tevens inhoudende decharge van bestuurders en commissarissen.


5. Benoeming leden van de Raad van Commissarissen
o Mededeling wordt gedaan van het bestaan van twee vacatures in de Raad van Commissarissen per 19 april 2000. Mevrouw drs. A.C. Huizer-Boehmer en de heer drs. G.J.B. van der Wijst treden af krachtens rooster van periodiek aftreden. Mevrouw Huizer-Boehmer is statutair niet herkiesbaar. De heer Van der Wijst is als commissaris in de functie van voorzitter herbenoembaar en stelt zich desgevraagd herkiesbaar.

o De Raad van Commissarissen stelt voor de vacature ontstaan door het defungeren van mevrouw Huizer-Boehmer niet te vervullen vooruitlopende op en tot de omzetting van de coöperatieve rechtsvorm in een naamloze vennootschap die uiterlijk op 31 december 2001 of zoveel eerder als mogelijk haar beslag zal kunnen krijgen.

o De Algemene Vergadering wordt de gelegenheid gegeven tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht die de Raad van Commissarissen voor de invulling van de vacature van voorzitter maakt en het voorstel de vacature van lid van de raad niet te vervullen.

o Onder de opschortende voorwaarde, dat door de Algemene Vergadering

geen aanbeveling noch van andere personen noch tot vervulling van de vacature van lid van de raad zal worden gedaan, geeft de Raad van Commissarissen kennis van zijn voornemen tot de voordracht tot herbenoeming van de heer Van der Wijst als commissaris van de coöperatie in functie van voorzitter van de raad.

o Onder de opschortende voorwaarde, dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan, wordt de Algemene Vergadering gelegenheid gegeven bezwaar tegen de bedoelde voorgenomen voordracht aan te tekenen.

o Onder de opschortende voorwaarde, dat de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet van een andere persoon of bezwaar maakt tegen de voorgenomen benoeming, stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voor, de heer Van der Wijst als commissaris van de coöperatie in functie van voorzitter van de raad te herbenoemen.

o Mededeling wordt gedaan dat de Centrale Ondernemingsraad en de Directie geen personen voor benoeming tot commissaris in functie van voorzitter hebben aanbevolen en dat de ondernemingsraad desgevraagd te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het voornemen van de Raad van Commissarissen tot voordracht voor herbenoeming van de heer Van der Wijst.


6. Benoeming leden van de Raad van Advies voor de Belgische apothekersmarkt

De heer Apr. H. Hillebrant is wegens beroepsbeëindiging in de loop van 1999 afgetreden. Volgens rooster van aftreden treden de heren Apr. M. De Groote en Apr. J.J. Van Den Daelen af als lid van de Raad van Advies voor de Belgische apothekersmarkt. De Directie stelt voor in deze beide opengevallen vacatures te voorzien door herbenoeming van de heren De Grootte en Van Den Daelen tot leden van de Raad van Advies van de Belgische apothekersmarkt. Indien de Algemene Vergadering instemt met de voordrachten, zal de Raad van Advies van de Belgische apothekersmarkt als volgt zijn samengesteld: Apr. K. Broechoven, Apr. M. De Groote, Apr. I. Dutordoir, , Apr. N. Premereur, mevrouw Apr. M.R. Steel, Apr. J. Thys en Apr. J.J. Van Den Daelen.


7. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep

Volgens het rooster van aftreden van de Commissie van Beroep treden de heer

Apr. J. Jacobs en mevrouw Apr. R. Partmetier af als lid van de commissie en de heren Apr. J.M. Flamand, Apr. L. Halet en drs. D.H. Recter af als plaatsvervangend lid. Alle genoemde personen zijn herkiesbaar en bereid een benoeming te aanvaarden. De Directie stelt voor in de opengevallen vacatures te voorzien door de heer Jacobs en mevrouw Parmentier te benoemen tot lid van de commissie en de heren Flamand, Halet en Recter tot plaatsvervangend lid. Indien de Algemene Vergadering instemt met de voordracht zullen in de Commissie van Beroep de volgende leden zitting hebben: drs. L.E.J. Boomsma, Apr. H. Delrue, Apr. J. Jacobs, drs. R.H.B. Jansen, drs. P. Klene, en mevrouw Apr. R. Parmentier. Als plaatsvervangend lid zullen zitting hebben: Apr. E. Christiaans, Apr. J.M. Flamand, Apr. L. Halet, drs. D.H. Recter, drs. J.W. Roerink en drs. W.J. de Vries.


8. Machtiging van de Directie tot inkoop van (certificaten van) participaties

Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Directie voor om, conform artikel 20 lid 4 van de statuten van de coöperatie, aan de Directie de machtiging te verlenen om, voor een periode van achttien maanden, aanvangende op 19 april 2000, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, te besluiten ter beurze of anderszins, door de coöperatie onder bezwarende titel volgestorte participaties casu quo certificaten van participaties in het ledenkapitaal van de coöperatie te doen verwerven, tot ten hoogste een zodanig aantal als overeenkomt met het nominale bedrag vermeld in artikel 20 lid 4 onder b van de statuten, en voorts om een dergelijk besluit te effectueren. De prijs van de (certificaten van) participaties zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde die zij vertegenwoordigen en het bedrag gelijk aan honderdenvijftien procent van de gemiddelde beursprijs van de laatste vijf beursdagen.


9. Rondvraag

10. Sluiting

Toelichting bij punt 5 van de agenda

Voordracht voor een Commissaris in functie van voorzitter van de raad

De heer G.J.B. van der Wijst (1943 Beroep: openbaar apotheker (en in die hoedanigheid adviseur van één van de clusters van eigendomsapotheken van OPG)

Commissariaten/nevenfuncties o.a.:
Vice-voorzitter Stichting Bejaardenzorg Oosterhout Vice-voorzitter Stichting Huisvesting Bejaardenzorg Oosterhout
De Raad van Commissarissen draagt de heer Van der Wijst voor benoeming voor vanwege zijn deskundigheid op het gebied van de gezondheidszorg en de farmacie in het bijzonder, alsmede gelet op zijn bestuurlijke ervaring in professionele farmaceutische organisaties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...