Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Daling aantal cliënten Sociale Dienst Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Daling aantal cliënten Sociale Dienst

Het aantal cliënten van de Sociale Dienst Amsterdam (SDA) is in 1999 gedaald met zo'n 5%. Op 1 januari 2000 stonden 57.117 Amsterdamse huishoudens ingeschreven bij de Sociale Dienst. Een jaar eerder waren dat er nog 60.069. Bijna de helft hiervan is overigens niet sollicitatieplichtig en staat daarom niet bij Arbeidsvoorziening ingeschreven, bijvoorbeeld mensen die ouder zijn dan 57½ jaar, of alleenstaanden met kinderen jonger dan 5 jaar.

Het aantal SDA-cliënten dat bij Arbeidsvoorziening staat ingeschreven is in 1999 gedaald van 37.893 naar 32.662. In 1999 is één op de vijf cliënten - zo'n 12.000 - uitgestroomd. Ongeveer 9000 huishoudens werden cliënt van de dienst. In het bestand van de SDA neemt tegelijkertijd het aandeel van de moeilijk bemiddelbare cliënten toe. Het aantal cliënten dat alleen na zeer intensieve begeleiding en zorg aan het werk kan, steeg van 32% naar 45%. Dat blijkt uit de 'beleidsevaluatie 1999' van de SDA, die door het college van B&W ter kennisneming is aangenomen.

De activiteiten van de dienst voor de toeleiding naar arbeid zijn het afgelopen jaar uitgebreid. Uit een onderzoek in de eerste drie kwartalen van 1999 is gebleken dat alleen al in die periode ruim 26.000 cliënten betrokken zijn geweest bij begeleiding naar werk of scholing. Een groot deel van de cliënten van de Sociale Dienst probeert onder meer via scholing, deeltijdwerk en begeleiding weer aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar zijn daartoe ook speciale projecten gestart, zoals Inzet Zuidoost en Inzet Bos en Lommer. In totaal heeft de SDA het afgelopen jaar aan toeleiding ruim 50 miljoen gulden besteed. De reorganisatie vormde het afgelopen jaar een zware belasting voor de SDA. Doel van de reorganisatie is een kwaliteitsverhoging van de dienstverlening en een beter te sturen organisatie. Dit laatste betekent een nieuwe werkwijze, waarbij de medewerker verantwoordelijk is voor alle taken op het gebied van uitkeringsverstrekking, arbeidstoeleiding en verdere begeleiding. In de praktijk betekent dit dat een groot aantal mensen ander werk is gaan doen. Uit de beleidsevaluatie blijkt dat het ziekteverzuim van de SDA het afgelopen jaar met 2,1% is gestegen naar 14,8%. Het kortdurend ziekteverzuim steeg met 1,3% naar 12,0%. De directie van de Sociale Dienst stelt een aantal maatregelen voor om het ziekteverzuim te bestrijden. Daarbij wordt onder meer voorgesteld om de regio's en afdelingen meer mogelijkheden te geven voor een eigen aanpak en dus maatwerk. Met Commit Arbo (sinds 1999 de verantwoordelijke arbodienst voor de SDA) worden nieuwe afspraken gemaakt.

Ondanks het hoge ziekteverzuim is de Sociale Dienst in 1999 in staat geweest de belangrijkste taken te vervullen. Zo was het aantal afgehandelde aanvragen voor een bijstandsuitkering volgens verwachting. Er zijn via zogenaamde trajectplannen zelfs meer cliënten dan verwacht begeleid door medewerkers van de dienst. Het aantal geplande heronderzoeken is grotendeels gerealiseerd. Maar dit gebeurde in veel gevallen niet tijdig genoeg. Bij een cliënt moet elke anderhalf jaar een heronderzoek (is de uitkering nog rechtmatig?) worden verricht.

De beleidsevaluatie (en aanverwante onderzoeken en notities) wordt op 26 april door de raadscommissie besproken.

Hans Joosten 5522056
^


-

© gemeente Amsterdam - 19-04-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie