Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over bedrijvenpoli voor rugklachten

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over bedrijvenpoli voor werknemers met rugklachten
Gemaakt: 19-4-2000 tijd: 15:26

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 apr. 00

Onderwerp: Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer mevrouw Kant (SP) over bedrijvenpoli voor werknemers met rugklachten (2990008240).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers


3


1.

Is het u bekend dat zorgservice Twente op 21 maart een bedrijvenpoli voor werknemers met rugklachten opent?


1.

Ja, ik heb vernomen dat in maart van dit jaar in het Streekziekenhuis Midden Twente een Centrum voor Arbeid en Gezondheid is geopend.


2.

Is Zorgservice Twente de commerciële poot van het Streekziekenhuis Twente? Zo ja, op welke manier zijn deze met elkaar verbonden wat betreft financiën, personeel en het gebruik van ziekenhuisvoorzieningen?


2.

De Ziekenhuisgroep Twente heeft in de Stichting Zorgservices Twente een aantal niet-reguliere zorgtaken bijeengebracht, zoals het zotel en het Centrum voor Arbeid en Gezondheid. Als stichting is die organisatie een zelfstandige eenheid binnen het ziekenhuis. Gewerkt wordt met gescheiden boekhouding en met huurovereenkomsten.

Diegenen die in het Centrum voor Arbeid en Gezondheid de expertise verzorgen zijn allen in dienst of toegelaten (medisch specialisten) tot het ziekenhuis. Daar waar nodig is, is sprake van extra uren, te draaien door de expertiseverlener. Voor de geleverde diensten gaat de rekening naar de insturende arbo-organisatie/bedrijfsarts.


3.

Wordt voldaan aan de voorwaarden die u, na tussenkomst van de Kamer, aan bedrijvenpoli's heeft gesteld zoals dat de schaarste aan personeel hierdoor niet mag toenemen en dat de kennis en expertise voor iedereen in gelijke mate beschikbaar moet zijn? Zo nee, gaat u dit initiatief verbieden? Welke mogelijkheden heeft u hiertoe?


3.

Het Centrum voor Arbeid en Gezondheid pleegt diagnostiek (multidisciplinair) en geeft indien gewenst een behandeladvies. Er vinden geen behandelingen en/of verrichtingen plaats. De in het Centrum voor Arbeid en Gezondheid uitgevoerde diagnostiek (en eventueel behandeladvies) heeft geen gevolgen voor een eventuele verdere behandeling in het ziekenhuis.

Uit informatie van de kant van het ziekenhuis heb ik voorts begrepen dat het centrum voor iedereen toegankelijk is. Niemand wordt uitgesloten.

Ik zie dan ook geen aanleiding om dit initiatief te verbieden.


4.

Vallen inkomsten van bedrijvenpoli's ook onder de door u in september goedgekeurde beleidsregel aanvullende inkomsten zorginstellingen? Zo ja, hebt u hiermee niet een belangrijk instrument om initiatieven tot voorrangszorg te ontmoedigen, namelijk het afromen van het budget bij extra inkomsten, opgeheven? Waarom heeft u dat gedaan?


4.

Nee, inkomsten uit het Centrum voor Arbeid en Gezondheid vallen niet onder de beleidsregel aanvullende inkomsten zorginstellingen. De opbrengsten dienen met het instellingsbudget te worden verrekend.


5.

Wanneer verwacht u het advies van het Platform wachtlijsten curatieve zorg over Arbodienstverlening en reguliere gezondheidszorg?


5.

Dit advies heb ik donderdag 16 maart jl. in ontvangst genomen en zal met de voorjaarsbrief en voorjaarsrapportage over de Meerjarenafspraken, die deze maand aan uw Kamer gezonden wordt, meegezonden worden.


6.

Bent u bereid alle initiatieven dienaangaande tegen te houden tot het advies en uw standpunt hierover door de Kamer behandeld is?


6.

Gezien mijn antwoord op vraag 3 zie ik geen aanleiding om dergelijke initiatieven tegen te houden.


7.

Is het u bekend of ook het ziekenhuis in Enschede voorrangszorg aanbiedt? Zijn u de plannen van het Academisch Ziekenhuis Groningen om commerciële gezondheidszorg aan te bieden, bekend? Zo ja, wat is uw oordeel hierover, en welke initiatieven of plannen hiertoe zijn er nog meer?


7.

Voor zover mij bekend spelen er bij het ziekenhuis in Enschede en het AZG geen initiatieven die voorrangszorg en of commerciële zorg behelzen. Voor alle zekerheid doe ik bij beide ziekenhuizen hieromtrent ook navraag. Mocht daar nog andere informatie uit naar voren komen, dan bericht ik u daarover.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie