Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over uitlatingen Chirac

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uitlatingen van de franse president chirac
Gemaakt: 20-4-2000 tijd: 15:31


3

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


19 april 2000

Onder verwijzing naar de brief van de griffier uwer Kamer d.d. 30 maart 2000, kenmerk 2990009120, waarbij gevoegd waren de door de leden Te Veldhuis en Rijpstra overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer De Vries, staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de leden Te Veldhuis en Rijpstra

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van berichten (1) als zou president Chirac van Frankrijk op 12 maart j.l. hebben gezegd dat 'op Sint Maarten de maffia diep is geworteld' en dat 'de bewoners van het aangrenzende Franse gedeelte op het eiland (St. Martin) maar beter op hun hoede kunnen zijn'?

Antwoord

Ja, wij hebben kennisgenomen van het bericht in het Rotterdams Dagblad van 16 maart j.l. Ook is kennisgenomen van het artikel in de op St. Maarten verschijnende krant 'The Daily Herald' ( d.d.13 maart 2000) waarnaar het bericht in het Rotterdams Dagblad verwijst. Copie van de tekst van dat laatste artikel voegen wij te uwer informatie hierbij.

Vraag 2

Gaat u nog navraag doen over de werkelijke toedracht bij uw Franse collega's, en zo ja, hoe dan en wanneer?

Vraag 3

Deelt u de mening, dat het gewenst is om opheldering te krijgen, gelet op de uitstraling van de beweerde berichten op de Sint-Maartense gemeenschap?

Vraag 4

Wilt u bij de Franse regering informeren of haar mening is, zoals in de berichten weergegeven?

Antwoord

Uit de beschikbare tekst van de toespraak die president Chirac op zondag 12 maart 2000 in het Stadhuis van het Franse deel van het eiland tijdens een besloten lunch heeft uitgesproken, blijkt dat de president in algemene zin heeft verwezen naar problemen die kunnen voortkomen uit het feit dat het eiland bestaat uit een Frans gedeelte en een gedeelte dat behoort tot een land van het Koninkrijk. Naar aanleiding daarvan worden in de tekst met name genoemd de veiligheidsproblematiek, de bestrijding van drugshandel, de illegale migratie en de verschillen in arbeidskosten. In het algemeen gelden deze problemen voor vele landen in de Caraïbische regio.

Ook door het Koninkrijk worden problemen van deze aard onderkend. Met de Franse autoriteiten bestaat overigens geregeld contact over de aanpak van onder andere de drugsgerelateerde criminaliteit in het Caraïbische gebied. In het licht van voorgaande is er geen aanleiding de Franse regering te benaderen en in te gaan op de in de pers weergegeven interpretatie van de toespraak van president Chirac gedaan tijdens genoemde besloten bijeenkomst.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie