Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meeste knelpunten PT-heffing vollegrondsgroenten opgelost

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TuinbouwNet


Meeste knelpunten PT-heffing vollegrondsgroenten opgelost

Het Productschap Tuinbouw (PT) zal in de eerste helft van dit jaar geen heffing opleggen op bewaargroenten die in 1999 zijn meegenomen in de areaalheffing. De PT-heffing voor witlof en aardbeien is aangepast. De inning van de productschapsheffing via de veilingen loopt dit jaar door. Het PT zal de uienheffing bij teelt en handel in 2000 voorzetten. Deze besluiten nam de Sectorcommissie Groenten en Fruit op 13 april jongstleden.

Het Productschap Tuinbouw heeft met ingang van 2000 de areaalheffing voor groenten omgezet in een omzetheffing. De hoogte van de heffing voor vollegrondsgroenten werd vastgesteld op 0,5 procent voor dit jaar. Bij sommige producten leidde dit tot een flinke verhoging van de heffing. Het PT onderkende de problemen en legde de volgende aanpassingen voor aan de Sectorcommissie.

Aardbeien
Door de hoge omzetten per hectare van aardbeien vielen de heffingsopbrengsten uit de toon vergeleken met de vorige jaren. De Sectorcommissie van het PT heeft nu besloten om de aardbeien te belasten met een omzetheffing van 0,32 procent.
Witlof
Bij de vroegere areaalheffing betaalden zowel witlofpennentelers als witloftrekkers heffing. Dit systeem blijft gehandhaafd. De pennentelers betalen dit jaar een heffing van 0,5 procent over de verkoopwaarde van de geleverde pennen. De PT-heffing voor de witloftrekkers bedraagt eveneens 0,5 procent berekend over hun omzet, maar de trekkers mogen de inkoopwaarde van de pennen aftrekken omdat hierover al heffing is betaald door de pennentelers. Per saldo wordt dan minder dan 0,5 procent over de omzet betaald. Bij afzet via de veiling wordt hiermee rekening gehouden. Het eventuele verschil wordt bij de eindafrekening verrekend.

Bewaargroenten
Door de wijziging van de heffingsgrondslag vinden veel telers van bewaargroenten dat ze twee keer heffing betalen over hun producten. Om de telers hierin tegemoet te komen heeft de Sectorcommissie bepaald dat in de eerste helft van dit jaar de bewaarproducten uitgezonderd zullen worden van de omzetheffing. Hierbij gaat het onder andere om spruiten, prei, rode en wittekool, uien en peen. De heffing die al ingehouden is bij afzet via de veiling zal in mindering worden gebracht bij de eindafrekening.

Doordat telers van bewaargroenten in de eerste helft van dit jaar geen heffing betalen zal in 2001 de heffing omhoog gaan of het niveau van de uitgaven voor deze producten gaat omlaag.

Heffing via de veiling
Alle groentetelers krijgen begin volgend jaar een aangifteformulier van het productschap. Op dit formulier moet worden opgegeven wat de totale omzet in 2000 is geweest. Daarnaast wordt gevraagd welk deel van de omzet via de veiling is verkocht en welk deel rechtstreeks aan de handel. Over het veilingdeel hoeft geen heffing meer te worden betaald, want dat is al op de veiling ingehouden (met vijf procent korting). Over het deel dat de teler in 2000 direct aan de handel leverde wordt de volledige heffing berekend.

De bovengenoemde wijze van heffing via de veiling wordt dit jaar geëvalueerd. Als het bij een product niet duidelijk is of het om groente van de vollegrond of onder glas gaat, geldt op de veiling het lage tarief van 0,32 procent. Achteraf worden de eventuele verschillen weer verrekend.

Uien
De Sectorcommissie heeft besloten dat het PT de uienheffing dit jaar oplegt aan teelt en handel. Verder gaan de besprekingen door met LTO-Nederland en de handelsorganisatie VGT over een eventuele overgang van de uien naar het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA).
Industriegroenten
Groentetelers die leveren aan de industrie sluiten zogenoemde netto- of brutocontracten af. Bij een nettocontract neemt de industrie de kosten van zaaigoed en oogst voor zijn rekening; bij een brutocontract betaalt de teler deze kosten. Bij een omzetheffing kunnen er dus verschillen optreden in heffingsopbrengsten. Gekeken wordt of het verschil tussen netto en bruto rechtgetrokken kan worden in de heffing. Dit jaar blijft de situatie ongewijzigd.
Biologische producten
Door de hogere verkoopprijzen van biologische groenten betalen de telers meer heffing. Het PT is in overleg met de belangenorganisatie van de biologische sector om te kijken op welke wijze deze gelden ten goede komen van dit groeiende segment.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie