Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomst voor kunststofverpakkingen in de 21 eeuw

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VMK

Toekomst voor kunststofverpakkingen in de 21e eeuw
Persbericht Vereniging Milieubeher Kunststofverpakkingen Datum: 19 april 2000

Toekomst voor kunststofverpakkingen in de 21 eeuw

Het marktaandeel van kunststofverpakkingen zal naar verwachting ook de komende tien jaar verder toenemen. Dit werd duidelijk tijdens de openbare ledenvergadering van de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) op 17 april 2000. De functionaliteit, de lage kosten en de milieuprestaties van kunststofverpakkingen worden als de belangrijkste drivers hiervoor gezien.

De VMK heeft namens de kunststof verpakkingsbranche het Convenant Verpakkingen II ondertekend. Door het convenant verplicht de VMK zich om het scheiden door bedrijven van het eigen kunststof verpakkingsafval te bevorderen. De inspanningen moeten ertoe leiden dat in 2001 27% van alle kunststofverpakkingen herverwerkt worden.

In zijn openingswoord stelde de heer A. van Oosterhout, voorzitter van de VMK, dat in de discussie over het afvalbeheer de milieuprestaties van kunststofverpakkingen tijdens de gebruiksfase onderbelicht blijven. Door het bedrijfsleven worden in toenemende mate meermalige kunststofverpakkingen (kratten, bakken, pallets) gebruikt. Deze verpakkingen dringen niet alleen de totale hoeveelheid verpakkingsafval terug, maar leveren ook een enorme milieuwinst op. Deze milieuwinst wordt op geen enkele manier verrekend door de overheid.

De heer Van Oosterhout benadrukte dat over het eerste halfjaar van
1999 een trendbreuk in de herverwerking van kunststofverpakkingsafval zichtbaar is geworden. Als deze trend zich ook in het tweede halfjaar voortzet dan zal de herverwerking over 1999 een eind op weg in de richting van de 20% uitkomen.

De huidige wijze van monitoren laat de herverwerking van kunststofverpakkingen door niet bij het convenant aangesloten inzamelaars en herverwerkers buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor de herverwerking van meermalige kunststofverpakkingen aan het einde van het economische leven. De door de Commissie Verpakkingen over 1998 gerapporteerde herverwerking had daarom volgens de VMK niet 10% maar
15% moeten zijn.

Als de trendbreuk zich voortzet zijn de doelstellingen van het Convenant Verpakkingen II haalbaar. Zeer zeker als door de overheid beter wordt gecontroleerd op deelname door alle bedrijven aan het Convenant Verpakkingen II. Helaas constateert de VMK dat nog veel bedrijven onvoldoende bijdragen aan het Convenant.

In de Horeca en de detailhandel komen grote hoeveelheden kunststof verpakkingsafval vrij. Voor deze sectoren zijn vorig jaar AmvB.s van kracht geworden waarin het scheiden van folies, harde kunststofverpakkingen en schuimverpakkingen verplicht wordt gesteld. Volgens de VMK is de controle op de naleving van de AmvB.s door de overheid ook hier belangrijk voor het realiseren van de kunststofdoelstellingen.

De VMK zal voorlichting gaan geven over de inzet van recyclaat afkomstig van de herverwerking van kunststof verpakkingsafval en het design for recycling van kunststofverpakkingen. Het doel hierbij is om de vraag naar meer afval, met een betere kwaliteit en een hogere opbrengstprijs te bevorderen. Langs deze weg beoogt de VMK het nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven om het eigen kunststofafval te scheiden.

Voor de sterk vervuilde en vermengde verpakkingen uit huishoudens waarvan geen recyclaat te maken is zijn toepassingen gevonden in de vorm van energiepallets ten behoeve van elektriciteit centrales en grondstofpallets voor gebruik in hoogovens. Beide toepassingen zijn voor alle partijen economisch rendabel.

De heer Van Oosterhout sprak namens de VMK de wens uit om ook na 2001 een Convenant Verpakkingen af te sluiten.------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Inlichtingen over dit bericht:
H.J. Lucas, directeur VMK, Tel. 070-317 54 97


19 apr 00 12:34

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie