Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 16

datum: week 16

Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het plaatsen van een tuinkas bij de woning Oostoeverweg 2 (ontvangen 6 april 2000); -het afsluiten van de entree van de flats aan de Middenweg 4 t/m 74 (ontvangen 6 april 2000); -het uitbreiden van de woning Jan Verfailleweg 602 (ontvangen 6 april 2000); -het uitbreiden van de kantoorruimte aan de Prins Hendriklaan 2 (ontvangen 6 april 2000); -het maken van een extra verdieping op de woning 1e Vroonstraat 18 (ontvangen 7 april 2000); -het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2B.52 (ontvangen 7 april 2000); -het uitbreiden van de garage/berging bij de woning Noordzeestraat 15 (ontvangen 11 april 2000); -het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Soembastraat 51 (ontvangen 11 april 2000); -het bouwen van een berging Petrus Planciusstraat 27 (ontvangen 12 april 2000); -het uitbreiden van de verdieping van de woning Hartenstraat 24 (ontvangen 13 april 2000); -het bouwen van een opslagloods met showroom aan de Oostoeverweg t/o nr. 15 (ontvangen 13 april 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Cornelis Evertsenstraat 9 (ontvangen 13 april 2000); -het bouwen van een tijdelijk wachtgebouw op het Marinevliegkamp De Kooy (ontvangen 13 april 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1517 (verzenddatum 7 april 2000); -het uitbreiden van de woning Jan in `t Veltstraat 70 (verzenddatum 7 april 2000): -het uitbreiden van het hotel/restaurant aan de Parallelweg 7 met een centrale verwarmingsruimte (verzenddatum 6 april 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Badhuisstraat 100 (verzenddatum 6 april 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Reigerstraat 7 (verzenddatum 12 april 2000); -het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Wierbalg 2332 (verzenddatum 12 april 2000); -het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 2628 (verzenddatum 12 april 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Rectificatie In het Helders Weekblad van 14 april j.l. is onder "Verleende bouwvergunningen" vermeld een vergunning tot het vervangen van de bunker aan de Doggersvaart 37c (verzenddatum 31 maart 2000). De omschrijving van de bouwvergunning dient te worden gelezen als het vervangen van de bunker aan de Doggersvaart 37c door een eengezinswoning.

Sloopvergunning Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:

-het slopen van de woning Van Foreestweg 15; -het slopen van de recreatiewoning Kraaiheide 4.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders besloten dat het volgende meldingsplichtige sloopwerk mag worden uitgevoerd: -het verwijderen van asbesthoudende materialen van object 14B40/gebouw 01 op het Nieuwe Haventerrein.

Verkeerszaken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor de woning Doorzwin 2307.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 1 juni 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 1 juni 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, tijdens skantooruren van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak via nummer 671286.

Kennisgevingen milieubeheer Burgemeester en wethouders hebben een kennisgeving Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer ontvangen van Weerstand Elektrotechniek BV, Het Nieuwe Diep 34bb te Den Helder, voor de lokatie Het Nieuwe Diep 34bb.

Burgemeester en wethouders hebben tevens een kennisgeving Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen van Body Fit, Pastoor Koopmanweg 68 te den Helder, voor de lokatie Pastoor Koopmanweg 68.

De kennisgevingen en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder

Kapvergunningen Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:

-J. Brinksma-Bremer, Mr. J. Henderikxstraat 43, voor het kappen van een wilg en een iep in de achtertuin; -M. Slootweg-Hoeksma, Kruiszwin 3335, voor het kappen van een berk in de achtertuin; -J.F. Rokers, Middelzand 3151, voor het kappen van een berk en een den in de voortuin.

Zienswijzen over de vergunningen kunt u schriftelijk voor donderdag 27 april 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan: -G.N. Mulder, Javastraat 108, voor het kappen van een Cupresso x cyparis 'Leylandii' en een Larix in de achtertuin; -H.J. Dekker, C.G. Geusstraat 1, voor het kappen van een rij wilgen in de voor- en zijtuin; -R. Gerssen, J. Beenstraat 31, voor het kappen van twee populieren in de achtertuin.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

Kennisgeving Verordening kinderopvang Door de Stichting Peuterzaal De Smurfenboet is op 12 april 2000 in het kader van de Verordening kinderopvang een vergunning-aanvraag ingediend voor het houden van een kindercentrum. De op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen vanaf dinsdag 25 april a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Voorlichting. Eenieder kan op genoemde aanvraag zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Het wordt op prijs gesteld indien eventuele reacties schriftelijk worden ingediend bij de gemeente Den Helder, dienst Welzijn, ter attentie van mw. drs. J. van Deenen, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER.

DEN HELDER, 21 april 2000. drs. W.K. Hoekzema, burgemeester. drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: april 19, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie