Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Netelenbos op VAG-dag in Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

19 april 2000

Toespraken

13.38

Speech van de minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos, op de VAG-dag in Rotterdam op woensdag 19 april 2000 om 14.00 uur.

(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Dames en heren,

Het Nederlandse landschap is geen constante, maar een voortdurend veranderende momentopname. Verkeer en Waterstaat is daarbij gezichtsbepalend. Het ministerie investeert in de komende tien jaar voor meer dan 70 miljard in infrastructurele projecten.

Deze projecten van V&W hebben doorgaans een grote invloed op de omgeving. De Nederlanders moeten vaak nog eeuwen met onze producten leven en er tegenaan kijken. Dat maakt ook de vormgeving ervan van groot belang.

Voorheen gingen de bouwmeesters van Rijkswaterstaat begrippen als schoonheid, herkenbaarheid en leefbaarheid helaas vaak angstvallig uit de weg.

Dat zijn immers "zachte" begrippen, die niet eenduidig te definiëren zijn.

Daarom overheersten technische, financiële en maatschappelijke afwegingen bij de aanleg van een nuttig landschap.

Inmiddels zijn we een stuk verder, en weten we dat aansprekend vormgegeven projecten meer kans maken op een breed maatschappelijk draagvlak en een vlotter verlopende besluitvorming.

RWS is zich trouwens ook altijd bewust geweest van haar taak als vormgever. Wie het boek Nat en Droog, met de hoogtepunten van 200 jaar bouwkunst van RWS bekijkt, ziet dat in één oogopslag.

Veel kunstwerken hebben wel degelijk een hoog vormgevingsgehalte. Dat blijkt onder meer uit de nominatie van het VARI-project voor een prijs voor excellent opdrachtgeverschap, de Pyramides 2000.

Het VARI-project bij Rotterdam is een wegenknooppunt. Het past fraai in zijn omgeving, heeft ranke fly-overs, waarvan één met blauwe sierverlichting. Het is omringd door vijvers met bijzondere oeverbeplanting. Het knooppunt is zo een mooi oriëntatiepunt geworden in het wegennet, dat anders al snel onherkenbaar en gezichtsloos overkomt.

Ook genomineerd werd de Tweede Heinenoordtunnel. Opdrachtgevers, bouwers en architecten zorgden in nauw overleg voor een veilige en aantrekkelijk ogende tunnel voor langzaam verkeer. De architect, Moshe Zwarts, zal er straks nader op ingaan.

De nominaties van het VARI-project en de Tweede Heinenoordtunnel zijn voor een groot deel te danken aan de VAG, die consequent aandringt op meer aandacht voor vormgeving. U stimuleert regionale directies om de vormgeving integraal bij de bouw van infrastructuur te betrekken. Dat dat werkt is ook goed te zien aan de Tweede Lekbrug, het gebouw van verkeerscentrale De Wijde Blik en bedieningsgebouwen bij sluizen, zoals de Beatrixsluis.

De schoonheid van de kunstwerken van Rijkswaterstaat wordt tegenwoordig met een andere blik bekeken dan vroeger. Er is een nieuwe "mobiele esthetiek" ontstaan, doordat we het landschap tegenwoordig vooral in mobiele toestand ervaren.

Tienduizenden mensen zien een landelijk gebied als Midden Delfland alleen op doortocht, met 100 kilometer per uur vanuit de trein of de auto. Er zijn ook mensen die zich er echt in bevinden, doordat ze er wonen of doorheen lopen. Die tweede groep is veel kleiner. De meeste mensen zien het landschap razendsnel aan zich voorbijtrekken. Als een film zonder muziek of ondertiteling.

De beleving van de openbare ruimte verandert daardoor. Dit leidt tot een nieuwe rol voor de architectuur bij openbare werken. Ze moet voorkomen dat de film een slordige montage wordt van samengeraapte beelden. Geen losse verzameling bedrijfsterreinen, geluidsschermen, wegportalen en schakelkastjes.

Ik pleit voor een integrale aanpak en total design. Geen bij elkaar geraapt rommeltje, maar een samenhangend vormgegeven landschap dat "te genieten" is. Het hele ontwerpproces moet daarvoor doordesemd zijn met architectuur en vormgeving. Het gaat niet om een decoratieve kers op een functionele taart, maar om een wezenlijk bestanddeel van het geheel, dat bijdraagt aan de kwaliteit van het project.

Ik pleit trouwens ook niet voor een landschappelijke eenheidsworst zonder individualiteit, waarin niemand zich thuis voelt. Architecte Francine Houben verzon het eerdergenoemde idee van de mobiele esthetiek. Zij stelt voor corridors of routes integraal aan te pakken. Met als leidraad "het verhaal" van het landschap.

Dat verhaal moet worden uitgewerkt in een soort storybook, met een architect die er - alsof hij een scenarioschrijver is - een mooi geheel van maakt. Dat is iets anders dan gelijkvormigheid. De route benadrukt het landschap en voegt er iets aan toe.

Op dit moment is de Derde Nota Architectuur in voorbereiding. Natuurlijk is eerst de oude Tweede Nota Architectuurbeleid geëvalueerd. Het blijkt dat de aandacht voor het architectuurbeleid in de afgelopen 3 jaar is gegroeid. Het primaat van de functie is niet absoluut meer. De intentie is er, maar de doorwerking ontbreekt nog te vaak. Toch heeft architectonische kwaliteit nog lang niet altijd prioriteit die zij verdient.

Dat blijkt uit klachten van architecten over het feit dat hun aanvankelijke ontwerpen in een later stadium soms ingrijpend gewijzigd worden door de ontwerpers van Rijkswaterstaat. Daarbij is de vormgeving dan het kind van de rekening.

Ook de nieuwe design and build-contracten brengen zo hun eigen problemen met zich mee. De aannemer moet de prijs zo laag mogelijk houden. De architect wil een negen, de aannemer neemt genoegen met een mager zesje.

Die situatie is voor verbetering vatbaar. Het nieuwe interdepartementale architectuurbeleid tot 2004 zal op twee pijlers rusten.

* Ten eerste willen we het publieke debat over architectuur stimuleren. Zowel de vakgemeenschap, het bestuur als de burger moeten kunnen meepraten bij concrete vormgevingsprocessen.
* Ten tweede moet de vormgeving belangrijker worden bij de nieuwe grote ruimtelijke en architectonische opgaven. Tenslotte zullen deze projecten voor een groot deel het aanzien van Nederland bepalen.

Hoe draagt Verkeer en Waterstaat bij aan dit nieuwe beleid?
* Vormgeving zal in elk geval hoger op de agenda komen.
* We gaan de route-aanpak doorvoeren in onze werkwijze. Nu wordt het geluidsscherm op een brug soms neergezet door de bouwdienst, en het aansluitende scherm langs de weg door de regionale directie. Dat geeft een rommelig aanzicht en dat kan door een beter coördinatie worden voorkomen. We willen dus meer samenwerken tussen verschillende disciplines, departementen, en overheden.
* We willen infrastructuur beter inpassen in zijn omgeving. Bij het merendeel van de herziening van landschapsplannen moet meer rekening worden gehouden met zaken als geluidsschermen, wegmeubilair, en versnippering. De projecten IJmond en A4 kregen al een architectonische paragraaf, en dat is bij meer projecten mogelijk. In die paragraaf kunnen dan zaken worden vastgelegd als vormgevingseisen en het verplicht inschakelen van (landschaps-) architecten.

* Ook kunnen beeldende kunsttoepassingen een prominentere rol gaan spelen bij de inrichting van Nederland: kunst in de openbare ruimte. Als oriëntatie- en herkenningspunt, om de lijnen in het landschap te doorbreken.

Om deze goede voornemens in de praktijk te testen stelt de nieuwe architectuurnota 8 voorbeeldprojecten voor. Daarvan neemt RWS er drie à vier voor zijn rekening. Daarmee helpt V&W om het nieuwe beleid tastbaar te maken.

De selectiecriteria voor de projecten zijn:

* dat ze een grote ruimtelijke impact hebben
* dat ze in het planstadium leerrijk zijn voor de kenners van besluitvorming, óf in de komende vier jaar tot concrete uitvoeringsresultaten kunnen leiden

* nationale uitstraling en politieke relevantie
Het integrale aspect telt zwaar bij deze projecten. Neem de A12. Hier moet landschappelijk (her-)ontwerp worden gekoppeld aan de vormgeving van bestaande geluidswerende voorzieningen.

En ander voorbeeld is de renovatie van oude 19de-eeuwse sluizen en bruggen, vanwege hun cultuurhistorische waarde, uitstraling en zeggingskracht. Voorbeelden zijn de grote zeesluis Muiden en de Wilhelminasluis in de afgedamde Maas. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we verbeteren de infrastructuur en bewaren een uniek landschap.

Een interessant project in dit opzicht is ook de Zuiderzeelijn. Daarbij kunnen verschillende disciplines elkaar in een creatief proces aanvullen. In de verkennende fase moet dat resulteren in een duidelijk beeld van de kosten en de baten, dat op zijn beurt weer een belangrijke bijdrage kan leveren aan het besluitvormingsproces.

Het project "Ruimte voor Rijntakken" is voor Nederland van levensbelang. Met hogere dijken, meer pompen, meer asfalt en meer infrastructuur houden we ons het hoogwater niet van het lijf. Het waterpeil moet worden verlaagd met hoogwatergeulen, by-passes en verdieping van het zomer- en winterbed van de rivieren.

Dat kan uitstekend samengaan met natuurontwikkeling en de vormgeving van het rivierlandschap. Het project is een schoolvoorbeeld van landschappelijke in- en aanpassing.

Naast deze V&W projecten zijn er projecten waaraan mijn ministerie een onmisbare bijdrage kan leveren, zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte, het Near Shore Windmolenpark, en de herinrichting van het gebied rond het Rotterdamse Centraal Station.

Dames en heren,

Geert Mak schrijft in "De eeuw van mijn vader" dat 100 jaar geleden nog 9 van de 10 Europeanen op het platteland woonden. Stad en platteland waren nog vrijwel overal op loopafstanden ingesteld - de meeste dorpskerken vormden het centrum van een gebied van zon vijf kilometer in doorsnee.

Die tijden zijn lang vervlogen. Iedereen haast zich nu door het landschap. Een landschap dat geen grauwe eenheidsworst mag zijn, maar ook geen samengeraapt allegaartje. Geen landschap waarin de openbare werken weliswaar voldoen aan hoge functionele eisen, maar waarbij nooit over schoonheid is nagedacht.

Met de VAG, andere directies, ministeries en overheden wil ik zoeken naar een verfraaiende samenhang met de omgeving, gebundeld in een grand design. Want infrastructuur moet niet alleen gebruiksfuncties dienen, maar ook "te genieten" zijn. Goed ingepast in het geheel en doordacht gecombineerd. Zodat mensen er zich thuis kunnen voelen, ook al is hun verblijf er vaak maar vluchtig.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...