Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA en VVD maken gezamenlijk plan voor WAO

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : WAO-PLANNEN VAN CDA EN VVD nr 147

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

WAO-PLANNEN VAN CDA EN VVD nr 147

Waarom WAO-voorstellen samen met de VVD?
Nederland kent op dit moment ongeveer 908.000 arbeidsongeschikten en het aantal mensen met een WAO-uitkering groeit gestaag. Als er niet iets gebeurd zullen er binnenkort 1 miljoen arbeidsongeschikten zijn. Dat vinden wij geen aanvaardbaar perspectief. De zorg over deze groei werd tot voor enkele maanden geleden slechts gedeeld door de VVD. Andere partijen én het kabinet voelde geen noodzaak om iets te doen aan deze groei. Daarom heeft Ank Bijleveld-Schouten namens de CDA-fractie een oproep aan de VVD gedaan om samen voorstellen te ontwikkelen ten aanzien van de WAO. De VVD is daar positief op ingegaan. Inmiddels blijkt dat deze coalitie van VVD en CDA het kabinet en de andere partijen aan het denken heeft gezet.
Uitgangspunt van de voorstellen
Voorop staat dat het CDA niet tornt aan de opgebouwde rechten van mensen die al een WAO-uitkering hebben. Ook moet de WAO een adequate verzekering blijven voor mensen die echt niet meer kunnen werken (geheel of gedeeltelijk). Maar voor wie na een ziekteperiode wél weer kan werken en vaak ook heel graag weer wíl werken, moet er uitzicht zijn op terugkeer naar de -eigen of een andere eventueel aangepaste- werkplek. Dáár moet dus alle inspanning op worden gericht. Het gaat ons er om dat - veelal jonge mensen - mensen die kunnen herstellen niet onnodig in de WAO terechtkomen. En dat gebeurt helaas te vaak. Bijvoorbeeld doordat het herstel van hun ziekte langer duurt dan een jaar en ze min of meer automatisch in de WAO belanden, of omdat de werkgever te laks is geweest bij het zoeken naar mogelijkheden om het herstel te bespoedigen of het vinden van een alternatieve werkplek. Onze inzet bij al onze plannen is dus steeds om perspectief op herstel te bieden. De voorstellen die wij nu met de VVD hebben ontwikkeld richten zich hier ook op. Deels vloeien ze hier logisch uit voort, deels zijn het verbeteringen van de systematiek.
De inhoud van de voorstellen
In ons plan doen wij 10 voorstellen. Het belangrijkste onderdeel is het herstelplan dat onderdeel wordt van de arbeidsovereenkomst. Op die manier worden werknemer en werkgever verplicht tot het maken van afspraken over herstel en terugkeer naar werk en wordt een personeelsdossier opgebouwd. In dat herstelplan worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over omscholing, over reïntegratie naar ander werk of een burn-out training. Beide partijen kunnen elkaar aanspreken op die afspraken, want ze zijn bindend. Houdt de werknemer zich hier niet aan, dan kan dat grond zijn voor ontslag. Werkt de werkgever niet mee, dan kan hij de werknemer niet ontslaan (ook niet na 2 jaar!).
Lukt het uiteindelijk niet om binnen de ziektewetperiode van een jaar terug te keren naar de werkplek, dan kan worden afgesproken om de ziektewetperiode met een half jaar te verlengen. Pas als terugkeer echt niet meer mogelijk is gebleken, staat de WAO open. Vanuit die gedachte is het ook te rechtvaardigen dat de laagste arbeidsongeschiktheidsklassen tot 35% komen te vervallen. In die klassen is de kans op reïntegratie het grootst en werken ook de meeste mensen met een WAO-uitkering. Verder zullen meteen bij vaststelling van de claimbeoordeling afspraken moeten worden gemaakt over de herkeuring. Ook dit weer in het kader van het werken richting herstel en reïntegratie. Niemand mag worden afgeschreven. Voor de nieuwe instroom moet dit standaard zijn, voor de mensen die al langer een WAO-uitkering hebben en niet ouder zijn dan 50 jaar zal dat bij de eerstvolgende herkeuringsronde aan de orde komen. Een ander belangrijk punt is de versterking van het verzekeringskarakter van de WAO. Om de loonderving te bepalen wordt nu nog uitgegaan van het verdiende inkomen (maatmaninkomen) terwijl er slechts premie wordt betaald tot 80.000 gulden (premieloon). Dat willen we met elkaar in evenwicht brengen. Verder willen we de referte-eis zoals die in de WW wordt gehanteerd, ook invoeren bij de WAO. Dat betekent dat de loongerelateerde uitkering afhankelijk wordt van de periode die iemand gewerkt heeft. Overigens vinden wij dat voor de mensen die zijn uitgetreden om zorgarbeid te verrichten de eis moet worden aangepast via een zorgforfait.

Op het punt van de keuring en claimbeoordeling dient ook nog een en ander verbeterd te worden. Het geautomatiseerde systeem voor de inschatting van de arbeidsongeschiktheid (FIS) moet beter aansluiten op de werkelijkheid. Door de rigide systematiek komen veel mensen helemaal niet of in een te hoge klasse terecht. Bij de bepaling van de resterende verdiencapaciteit moet naar onze mening rekening worden gehouden met het verdiende loon plus opgebouwde rechten. Het is onterecht dat nu standaard wordt uitgegaan van het loon van een 23 jarige zonder pensioenopbouw. Daarnaast zou bij alle keuringen die leiden tot een 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid een second opinion moeten plaatsvinden door een tweede keuringsarts.

Tenslotte willen we de uitzonderingspositie van de uitzendbranche opheffen ten aanzien van de Ziektewet. Ook voor uitzendkrachten wordt bij ziekte de loondoorbetalingsplicht bij de werkgever geleggen. Het ziekteverzuim is in deze branche namelijk bijzonder hoog. Zo kan dit ziekteverzuim (en dus de instroom in de WAO) teruggedrongen worden.

Tot slot
Al deze voorstellen zullen we uiteraard nog door laten rekenen op hun effect. Maar wij verwachten dat ze op zijn minst een positieve impuls geven aan een voortvarende aanpak van de WAO-problematiek. Tot nu toe bleven de voorstellen van het kabinet te veel steken in papieren tijgers en bureaucratie. Wij hebben al eerder geprobeerd daar verandering in te brengen met ons WAO-plan Perspectief op herstel. In vervolg daarop hebben we nu de samenwerking gezocht met andere partijen. Vanuit een breder draagvlak is het immers gemakkelijker om iets op gang te brengen en voor elkaar te krijgen dan als oppositiepartij alleen. U begrijpt dat wij de discussie die hierover zal volgen in de Kamer dan ook met enig ongeduld tegemoet zien. Onze inzet mag u duidelijk zijn. Daar mag u ons straks ook op aanspreken.
Woordvoerder: Ank Bijleveld-Schouten
Fractieflits: nr. 147, 19 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie