Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen bouwaanvragen Castricum

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum


BOUWVOORNEMEN
250400 Hendrik Casimirstraat 22 vergroting 2 dakkapellen De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.
KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN
Met ingang van donderdag 11 mei 2000 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage: Bakkummerstraat 49 uitbreiding woning
Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN EN GEHONOREERDE MELDINGEN: 020500 Noordzijde C.F. Smeetslaan plaatsing 2 bruggen Asserlaan 30 vergroting dakkapel
Nansenlaan 15 plaatsing dakkapel + vergroting dakkapel Beverwijkerstraatweg 72 uitbreiding woning
Dr. Ramaerlaan 16 plaatsing schuur
Dorpsstraat 15 vergroting dakkapel
Dr. Ramaerlaan 18 plaatsing dakkapel + uitbreiding woning Van Speykkade 39 uitbreiding woning
Soomerwegh 1 verbouwing tankstation + plaatsing luifel + aanbrengen reclame
AFGEGEVEN KAPVERGUNNINGEN:
020500 Bloemgaarde 47 kappen 1 boom
Piet Heinlaan 9 kappen 1 berk
Leo Toepoelstraat 16 kappen 1 Prunus
Albert Schweitzerlaan 49 kappen 1 den en 1 blauwspar Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum. BEKENDMAKING
Wet Geluidhinder
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van 24 april 2000 de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen 'Heereweg en Bleumerweg' te Castricum, vanwege de Heereweg mogen ondervinden. Tevens zijn maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de Heereweg, van de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden en binnen de betrokken woningen.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken, liggen met ingang van 17 mei 2000 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
* -bij de receptie van het gemeentehuis Castricum, gedurende werkdagen

* -bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348-487450)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen gericht aan:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden
VOOR ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SOKKERWEI
Burgemeester en wethouders willen het bestemmingsplan "De Sokkerwei" in de procedure brengen.
Dit bestemmingsplan dient ertoe de bestemming te regelen voor scholenbouw, naschoolse opvang, praktijkruimten, appartementen en vrijstaande woningen op percelen grond aan Eerste Groenelaan, Kleibroek en Oramjelaan.
Belangstellenden en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld op het voorontwerp bestemmingsplan te reageren. Reacties kunnen schriftelijk tot 1 juni a.s. worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
Het plan ligt ter inzage in de hal van het gemeentehuis. RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN SOCIALE ZAKEN
De commissie vergadert donderdag 11 mei 2000 in het gemeentehuis, om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder meer:
Onderdeel onderwijs

-Subsidiering godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
-Noodunit ten behoeve van de Sokkerwei
Onderdeel sociale zaken (om circa 20.30 uur)

-1e kwartaalrapportage sociale zaken

-Voorstel tot aanwijzing van een klachtencommissie en secretaris van de klachtencommissie W.I.W.
Is uw reisdocument nog wel geldig?
Als u naar het buitenland (ongeacht welk land) reist en ongeacht hoe lang u daar verblijft, hebt u altijd een geldig Paspoort of geldige Europese Identiteitskaart nodig.
Het reizen met een document, waarvan de geldigheidsduur verstreken is, is niet toegestaan.
Reisdocumenten dienen in principe persoonlijk te worden aangevraagd. Het aangevraagde reisdocument ligt de volgende werkdag 's-middags vanaf half twee klaar en dient persoonlijk te worden afgehaald. Zowel het Paspoort als de Europese Identiteitskaart hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
Paspoort
Toestemming is nodig tot 18 jaar van beide ouders/gezaghouders. Het Paspoort is wereldwijd geldig maar voor sommige landen is het tevens nodig dat u over een visum beschikt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het reisbureau, waar u de reis boekt of bij de ambassade van het betreffende land.
Op het moment van afgifte (maar ook via latere aanvulling) is het mogelijk kinderen in het Paspoort te laten bijschrijven. Kinderen kunnen in het paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Hiervoor is wel de schriftelijke toestemming van de andere ouder/gezaghouder noodzakelijk. Deze bijschrijving is geldig tot 16 jaar (Tsjechië tot 15 jaar).
De leges voor een paspoort bedragen f 100.-.
Europese Identiteitskaart
Toestemming is nodig tot 12 jaar van beide ouders/gezaghouders. Kinderen kunnen niet op de Europese Identiteitskaart worden bijgeschreven.
De Europese Identiteitskaart is slechts geldig voor een beperkt aantal Europese landen: (Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland.) De leges voor een Europese Identiteitskaart bedragen f 40.-. Wat moet u bij de aanvraag altijd inleveren?

* Twee identieke, recente, niet gebruikte (kleur of zwart/wit) pasfoto's van 3,5 x 4,5 cm. (geen automaatfoto's of stickerfoto's of digitale foto's).


* De reisdocumenten (paspoort, Europese Identiteitskaart, Gemeentelijke Identiteitskaart en Toeristenkaart), die u in uw bezit heeft, of waarin u staat bijgeschreven, ook al is de geldigheidsduur verlopen


* De verschuldigde leges.

*

* Openingstijden afdeling Burgerzaken

Afdeling Burgerzaken is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Daarnaast wordt op donderdag-avond van 19.00 uur tot 20.00 uur voor reisdocumenten een klaar-terwijl-u-wacht-service verleend. Aanvraagformulieren, waarop ouders/gezaghouders hun toestemming kunnen verlenen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, tel 661236/661246
BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 139, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april 2000 het volgende besluit heeft genomen:
De vaststelling van de tarieven binnensportaccommodaties 2000 Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2000 Dit besluit ligt voor iedereen in de infohoek bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage gedurende kantooruren.
De vergunningen die onze gebruikers ontvangen zal éénmalig voorzien zijn van een exemplaar van het raadsbesluit. Voor niet gebruikers is dit besluit te verkrijgen tegen betaling van de verschuldigde leges. BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum., maken ter voldoening aan het bepaaldse in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de Raad van deze gemeente in zijn vergadering van 27 april 2000 besloten heeft te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor:

- Vondelstraat 25

- Bakkumerstraat 49
Deze besluiten treden in werking en liggen ter inzage met ingang van 11 mei 2000.
Deze besluiten kunnen worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Castricum.

Gemeente Castricum, 19 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...