Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningplicht biotechnologie ongewervelde dieren vervalt

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persbericht, 20 april 2000

Vergunningplicht biotechnologie bij
ongewervelden vervalt

Voor het verrichten van biotechnologische handelingen bij ongewervelde dieren (bijvoorbeeld wormen) is niet langer een vergunning nodig. De vergunningplicht blijft wel bestaan bij biotechnologische handelingen met
gewervelde dieren zoals muizen (voor onderzoek in het kader van de volksgezondheid).

Dat blijkt uit de conclusies en beleidsvoornemens naar aanleiding van de evaluatie van het Besluit
biotechnologie bij dieren, waarmee de ministerraad heeft ingestemd en die minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Borst van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer zullen sturen. In het Besluit uit 1997 is vastgelegd dat het verboden is biotechnologische handelingen bij dieren te verrichten tenzij de minister van LNV daarvoor een vergunning heeft verleend (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Dit 'nee, tenzij'-principe blijft
gehandhaafd: biotechnologie bij dieren wordt slechts toegestaan als de handelingen geen onaanvaardbare
gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van dieren en als tegen de handelingen geen ethische
bezwaren bestaan.

Daarnaast zullen er regelmatig voor iedereen
toegankelijke discussiebijeenkomsten over ethische kwesties rond biotechnologie bij dieren georganiseerd gaan worden. Deze bijeenkomsten - die naar verwachting meer maatschappelijke respons zullen opleveren - komen in de plaats van de huidige, technische hoorzittingen. Over individuele vergunningaanvragen zal de minister van LNV, na advisering door de Commissie biotechnologie bij dieren, steeds direct een definitief besluit nemen.
De ministers willen verder, samen met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, een monitoringsysteem opzetten om inzicht te krijgen in de invoer van reeds genetisch gemodificeerde dieren in Nederland. Voor vervolghandelingen met deze dieren wordt een ethische toetsing in het kader van genoemd besluit niet noodzakelijk geacht. Hiervoor gelden immers al andere wettelijke regimes, bijvoorbeeld toetsing door Dierexperimentencommissies in het kader van de Wet op de dierproeven.

Zie ook:
Brief aan de Kamer, 20 april 2000
www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2000/par00071.htm
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie