Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 20 april 2000

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 20 april 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)**

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 20 april om 10.15 uur.

Na een aantal hamerstukken debatteert de Kamer over de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).


* Na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.


** Voor informatie over uitzendfrequenties: raadpleeg uw lokale kabelbedrijf.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 09.00 tot ca. 10.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de wijziging van het formatiebesluit van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 09.30 tot ca. 10.15 uur Troelstrazaal
Agenda: gesprek met de heer Tromp, President van de Bank van de Nederlandse Antillen.

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.30 tot ca. 11.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van het bedrijf DEMKOLEC BV over de toekomstige mogelijkheden van de vergassingsinstallatie te Buggenum.

Europese Zaken en Financiën: 11.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
11.00 tot ca. 12.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: gesprek met de heer Tommel, Heuver, en Boley van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.00 tot 13.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de regeling omtrent de beëindiging van veehouderijtakken.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 tot ca. 14.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de wijziging van het eindexamenbesluit voor het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Rijksuitgaven: 12.30 uur tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de aanpassing van het gemeentefonds voor het jaar 2001.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de visserij in het IJsselmeer.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de onderhandelingen ten aanzien van nieuwe Lomé conventie en de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen.

Verkeer en Waterstaat: 14.30 tot ca. 15.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het overleg tussen de Nederlandse en Belgische regering over het spoorweg-tracé de IJzeren Rijn.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over een nieuw systeem voor het beleid voor de kleine en regionale luchthavens.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over de aanpak van erfelijke dierziekten.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Instituut voor dierhouderij en diergezondheid van de dienst Landbouwkundigonderzoek (ID-DLO) over dierziekten.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 09.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verkeer en Waterstaat: 10.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Justitie en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven procedures.
Europese Zaken: 13.00 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Buitenlandse Zaken: 13.45 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: procedure.

Bouwbegeleidingscommissie: 16.00 uur - Dreeskamer

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 10.30 uur de heer mr. Nicos Anastasiades, vice-voorzitter van het parlement van Cyprus (Regentenkamer).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.00 uur de heer Tshisekedi uit Congo. Zij zullen onder meer spreken over een oplossing voor de impasse rond de akkoorden van Lusaka (Suze Groenewegzaal).

VOORZITTER

De Voorzitter, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, neemt om 12.15 uur de eerst geveilde kist asperges in ontvangst uit handen van de aspergekoningin. De opbrengst van de geveilde kist gaat naar de pleisterclowns (Statenpassage).

De Kamer heeft vanaf vrijdag 21 april tot en met maandag 8 mei reces.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie