Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Middelburg

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Middelburg

19 april 2000

Tafeltje Dekje

"Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dag.

Menu vanaf maandag 24 april tot en met zondag 30 april 2000

Maandag
Preischotel met ham en kaas

Dinsdag
Varkensschnitzel, bloemkool, gestampte aardappelen
Woensdag
Vleesballetjes in pittige saus, snijbonen, gestampte aardappelen
Donderdag
Kipfilet, groentesaus, rijst

Vrijdag
Vis, groente, aardappelen

Zaterdag
Bami goreng, kipsaté

Zondag
Wat de pot schaft
Dampoortstraat afgesloten

25 april a.s. zal in verband met snoeiwerkzaamheden de Dampoortstraat voor een deel afgesloten zijn. Het betreft het stuk Dampoortstraat vanaf de Nederstraat en vanaf de Veersesingel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. ten Klooster, tel. 675312.

IJsselstraat afgesloten

In verband met snoeiwerkzaamheden zal dinsdag 25 en woensdag 26 april 2000 de IJsselstraat afgesloten zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. ten Klooster, tel. 675312.

Oemoemenoe

Gekleed in een clubshirt met rugnummer 1 metselde burgemeester mr. L.H.B. Spahr van der Hoek vorige week vrijdag, 7 april 2000, op het sportpark Voorborch te Middelburg de eerste steen van het nieuwe clubhuis van rugbyclub Oemoemenoe. Daarbij werd hij op de vingers gekeken door tientallen leden van de club, die duidelijk blij zijn met hun toekomstige clubhuis.

Het clubhuis wordt direct naast het nieuw aangelegde speelveld gebouwd. Het clubhuis en het speel- en trainingsveld zullen na de zomervakantie in gebruik worden genomen. Daarmee keert Oemoemenoe terug naar de plaats waar de club in 1971 begon. In verband met de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Veersche Poort verzocht de gemeente Oemoemenoe terug te keren naar sportpark Voorborch. Dankzij financiële medewerking van de gemeente, hulp van diverse bedrijven en veel werkzaamheid van de clubleden, zal een uniek clubhuis gebouwd worden. Het clubhuis is een ontwerp van architect Westenburger en zal bestaan uit twee kleedlokalen op de begane grond en het clubhuis op de eerste verdieping. Bovendien zal er een terras komen, met zicht op het speelveld.

De leden van de club zullen niet alleen het clubhuis zelf onderhouden, maar ook de kleedlokalen. Rugbyclub Oemoemenoe telt in het totaal 150 leden, waaronder 75 jeugdleden. Collecte

In de periode van 24 tot en met 29 april 2000 zal de Hersenstichting Nederland huis-aan-huis collecteren in de gemeente Middelburg. De opbrengst van de collecte zal worden aangewend voor financiering van wetenschappelijk onderzoek ter preventie, voorkoming en genezing van hersenaandoeningen en geestesziekten, vernieuwing en verbetering van bestaande zorg, deskundigheidsbevordering en voorlichting. Nieuwe samenstelling gemeenteraad

Met ingang van woensdag 12 april jl. heeft de gemeente Middelburg een nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Op die dag was er namelijk een extra raadsvergadering om de nieuwe samenstelling aan de raad voor te leggen. De gemeenteraad die dag ingestemd met de benoeming van de heer L.M. Luitwieler en de heer R. Visser tot wethouders van de gemeente Middelburg. Daarmee is ook ingestemd met een herverdeling van de portefeuilles over de verschillende collegeleden. De verdeling van portefeuilles is met ingang van afgelopen woensdag als volgt:

Burgemeester mr. L.H.B. Spahr van der Hoek
Algemene Bestuurlijke Coördinatie, Openbare orde en veiligheid, Jumelages, Mondiaal Beleid, Coördinatie Stadsgewestelijke Samenwerking en Overleg C 20-gemeenten. Wijkwethouder: Arnemuiden
Wethouder / loco-burgemeester de heer P.M. Bruinooge (CDA) Ruimtelijk Ordening, Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Monumenten, Financiën en Grondbedrijf, Sport en accommodaties en Archief. Wijkwethouder: Nieuw Middelburg.
Projecten: stationsgebied, Mortiere, Herstructurering en VINEX
Wethouder mevrouw J.C. van Dijk-Sturm (VVD)
Welzijnszaken, Volksgezondheid / Wet Voorzieningen Gehandicapten, Emancipatie, Volwasseneneducatie, Personeel, organisatie en automatisering, Milieu, Onderwijs, Beheer Gemeentelijke gebouwen en Communicatie. Wijkwethouder: Zuid.
Projecten: stadskantoor

Wethouder de heer L.M Luitwieler (ChristenUnie)
Economische Zaken, Sociale Zaken, Infrastructuur en Nutsbedrijven. Wijkwethouder: ’t Zand, Stromenwijk en Griffioen.
Projecten: zwembad en binnenstad

Wethouder de heer R. Visser (AOV/Unie55+)
Ouderenbeleid, Cultuur en Recreatie en toerisme.
Wijkwethouder: Dauwendaele en Nieuw en St. Joosland. Projecten: schouwburg en culturele infrastructuur

Door de veranderingen in zowel de wethouders als de portefeuilles zijn ook de vaste Raadscommissies van Advies en Bijstand van naam veranderd.

Nieuwe naam commissiePortefeuillehouder
Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ)Burgemeester
mr. L.H.B. Spahr van der Hoek
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Sport, Archief en Financiën (VRSF)Wethouder P.M. Bruinooge
Economische Zaken, Sociale Zaken en Infrastructuur (ESI)Wethouder L.M. Luitwieler
Cultuur, Ouderenbeleid, Recreatie en Toerisme (CORT)Wethouder R. Visser
Welzijn, Personeelszaken, Onderwijs en Milieu (WPOM)Wethouder J.C. van Dijk-Sturm

Onthulling plaquette CNV

Vrijdag 14 april jl. heeft wethouder J.C. van Dijk-Sturm een zitgelegenheid aan de Veerseweg onthuld. Deze zitgelegenheid is ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Hout en Bouwbond CNV aangeboden aan de gemeente Middelburg.

In overleg met de dienst SB is voor deze zitgelegenheid aan de Veerseweg gekozen. De groenvoorziening op de hoek Veersesingel-Veerseweg is, in verband met de aanleg van nieuwe riolering, in het najaar van 1999 geheel weggehaald. De nieuwe groenvoorziening bestaat uit twee banken, een afvalbak en een kastanjeboom met een boomkorf er omheen. Aan deze boomkorf wil het CNV een naambordje bevestigen als aandenken en het schenken van deze boom in verband met hun 100-jarig bestaan.

Ingebruikname fontein

Vrijdag 14 april jl. heeft wethouder L. M. Luitwieler de fontein op de Markt te Middelburg officieel in gebruik genomen.

Fontein
De fontein is een ontwerp van de internationaal gerenommeerde kunstenaars Ilya en Emilia Kabakov. De fontein bestaat uit twee stoelen en een sokkel met daarop een maquette van het stadhuis van Middelburg en directe omgeving. Een tekst op de sokkel nodigt uit om het 19e eeuwse rioleringssysteem te bewonderen. Dit is zichtbaar door twee gaten aan de zijkant van de sokkel. Om dit echt goed te kunnen zien, moet de toeschouwer gaan zitten. Hiermee treedt de fontein vanzelf in werking en water van onder de stoel gaat stromen.
De ontwerpers hebben het typisch middeleeuwse karakter van de omgeving van de fontein als uitgangspunt genomen. Het karakter van de fontein verwijst naar de sfeer tijdens middeleeuwse feesten, markten en spelen.

Commissie
De fontein is in opdracht van het gemeentebestuur van Middelburg gerealiseerd door de Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM). Hiertoe heeft de SBKM een speciale fonteincommissie in het leven geroepen. Deze bestond uit: Jeanne van Heeswijk, Bart DeBaere, Lex ter Braak, Ronald van Tienhoven en Aad Trompert.
Lezing de glorie van de Gouden Eeuw

Start cursusseizoen kunstgeschiedenis

In samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam organiseert de Stichting Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs een lezing over de glorie van de Gouden Eeuw. De lezing vormt een goede inleiding op een bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling in het jubilerende museum. De lezing wordt gehouden op woensdag 26 april a.s. om 14.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk te Middelburg.

Dit jaar herdenkt het Rijksmuseum te Amsterdam zijn tweehonderdjarig bestaan. Gedurende het hele jaar organiseert het museum feestelijke tentoonstellingen en evenementen. Hoogtepunt in dit jubileumjaar is De Glorie van de Gouden Eeuw. Deze tentoonstelling (15 april t/m 17 september) geeft een uniek overzicht van Hollandse schilderijen, prenten, beeldhouwwerken en kunstnijverheid uit de 17e eeuw.

Lezing
In Middelburg zal de lezing De Glorie van de Gouden Eeuw worden verzorgd door de kunsthistoricus Frederike Upmeijer. Zij zal de bezoekers aan de hand van dia’s meevoeren naar de illustere Gouden Eeuw. Belangrijke kunstenaars, genre en diverse kunstwerken zullen onder andere tijdens de lezing aan bod komen. De lezing is voor iedereen toegankelijk en begint om 14.30 uur. De kosten voor deze lezing bedragen fl. 12,50. Het is niet mogelijk om van te voren te reserveren.
Cursus
De lezing is tevens het startsignaal voor het nieuwe cursusseizoen van de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs. De nieuwe cursusbrochure geeft een totaal overzicht van de cursussen, lezingen en museumarrangementen die voor het seizoen 2000-2001 op de agenda staan. Deze gratis brochure ligt bij de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk te Middelburg en kan telefonisch opgevraagd worden bij de Vrije Academie, tel. 020-4185050.
Rooiaanvragen

In het algemeen is voor het rooien van bomen een vergunning nodig. Deze vergunning is niet nodig voor populieren langs wegen, vruchtbomen, kweekgoed en uitdunning van groenvoorzieningen en een boom met een stamdiameter van maximaal 25 cm (gemeten op 1.30m boven het maaiveld, maximaal 3 bomen per locatie).

Een aanvraag is ontvangen voor:


· Twee essen aan de Oosterscheldestraat/Dordtse Kilstraat
· Een spar aan de Nadorstweg

· Vijf coniferen aan de Minaret

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer H. ten Klooster van de afdeling Groenbeheer, 0118-675312

Rond Pasen: vrijdag wordt donderdag
maandag wordt dinsdag

Wijziging ophaaldata huisvuil
Op Goede Vrijdag worden de grijze containers voor het restafval niet opgehaald. De containers moeten een dag eerder, namelijk op donderdag 20 april voor 07.00 uur, worden aangeboden. Ook de containers die normaal op donderdag buiten worden gezet, moeten er voor 07.00 uur staan.
Op tweede Paasdag worden de groene GFT-containers niet opgehaald. De containers moeten een dag later, namelijk op dinsdag 25 april voor 07.00 uur worden buiten gezet. Ook de GFT-containers die normaal op dinsdag buiten worden gezet, moeten er voor 07.00 uur staan.

De wijzigingen van de ophaaldagen staan vermeld op de afvalkalender die huis-aan-huis is verspreid. Afvalkalenders kunnen bij de Sectie Communicatie worden opgehaald, Stadhuisstraat 2.

Oud papier
In verband met Goede Vrijdag 21 april wordt het oud papier in de volgende wijken op donderdag 20 april ingezameld: Breewijk / 't Zand
Griffioen
Klarenbeek
Erasmuswijk
Reijershove
Veldzigt
Het oud papier kan om 16.00 uur aan de weg gezet worden.
Wijkopruimdag Nieuw Middelburg

Vorige week woensdag, 12 april 2000, is de eerste wijkopruimdag in Nieuw Middelburg gehouden. Stipt om 09.00 uur gaf wijkwethouder P.M. Bruinooge het goede voorbeeld door met een overmaatse bezem de eerste vegen uit te delen.

Goede voorbeeld
Zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door groepen bewoners die tuin en erf onder handen namen. Van allerlei kanten kwamen mensen de woningen uit om gebruik te maken van de mogelijkheid grof vuil te kunnen inleveren, te snoeien en zwerfvuil weg te halen. Uiteraard werden bewoners ondersteund door een uitgebreide delegatie van de gemeentelijke diensten: in gezamenlijkheid werkten Groenbeheer, Stadsreiniging, Wijkonderhoudsploeg en Eigendomsbeheer om namens de gemeente Middelburg een goed voorbeeld te geven. Ook werden delegaties van Woongoed, Wijkbeheer en de Politie gesignaleerd: soms zelfs vegend met de bezem.
Jongeren
In de ochtenduren werkten kinderen van de Oranje Nassau Mavo aan hun milieuproject door in de straten te inventariseren wat mensen zoal weggooien op straat. Op de Uilenburch werd deze dag via het School Adoptie Plan door de politie uitleg gegeven over het milieu. In de middag was een zeer druk bezochte kinderactiviteit in het Trefpunt, georganiseerd door wijkvereniging en het kinderwerk van de SKWM. Tegelijkertijd werden in de speeltuin en op enkele andere plaatsen plantjes gepoot. Ook hebben een aantal jongeren van het AZZ geholpen met het opruimen van het eigen terrein.
Doel
De opruimdag is niet alleen bedoeld om de wijk eens een keer goed aan kant te hebben, maar is er ook voor bedoeld om een goed voorbeeld te laten zien: bewoners, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij een goed woon- en leefmilieu. Goede contacten en wederzijds begrip en respect (wat is dat vegen zwaar) zijn minstens even belangrijk.
Het was een uitermate gezellige dag, maar er is ook hard gewerkt door iedereen. Met dank aan de vrijwilligsters die gezorgd hadden voor (veel) koffie, taart, soep en broodjes voor al die mensen die deze dag hun beste beentje voor gezet hebben voor Nieuw Middelburg.

Stationsstraat heropend

Morgenmiddag, 20 april 2000, om 16.30 uur zal een wethouder van de gemeente Middelburg de Stationsstraat weer voor het wegverkeer officieel vrijgegeven.

Na de openstelling van de Stationsstraat wordt de huidige omleiding voor het wegverkeer verwijderd. Het tijdelijke tweerichtingverkeer op de Hoogstraat, Nieuwe Haven, Turfkade en Houtkaai zal dan weer opgeheven worden. Bestuurders van motorvoertuigen dienen zich dus weer aan het éénrichtingverkeer op bovengenoemde straten te houden. De openstelling geldt nog niet voor het trottoir aan de westzijde van de Stationsstraat.

Na de paasdagen dient het wegverkeer, rondom de Stationsstraat, echter nog wel rekening te houden met het werken aan de aansluitende wegen en trottoirs. De bereikbaarheid van de diverse bedrijven en instanties zal, zoveel als mogelijk, met tijdelijke bebording worden aangegeven.

Met het weer openstellen van de Stationsstraat is een eerste stap gezet in de richting van het realiseren van het strategisch project Stationsgebied. Onthulling monument

Donderdag 20 april a.s. om 15.00 uur zal burgemeester mr. L.H.B. Spahr van der Hoek op het Abdijplein ter Middelburg een plaquette onthullen. Dit is een plaquette ter nagedachtenis aan inwoners van Middelburg die in het voormalig Nederlands-Indië en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.

VOMI
De onthulling zal mede verricht worden door de heer F.J.F. Smoorenburg, voorzitter van de VOMI (Vereniging Oud Militairen Indiëgangers). De VOMI zet zich al jaren in om in Nederlandse gemeenten gedenktekens op te richten ter nagedachtenis van uit die gemeenten afkomstige militairen die in de periode van 1945 tot 1962 in het voormalig Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Het gemeentebestuur van Middelburg heeft dit verzoek graag gehonoreerd. In onderling overleg is de plaats van het gedenkteken bepaald. Dit geldt ook voor het ontwerp van de plaquette en het materiaal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie