Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen PvdA over Basisdocument vervanging F-16

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 20 april 2000

FEITELIJKE VRAGEN PVDA-FRACTIE OVER HET BASISDOCUMENT INZAKE DE VERVANGING VAN DE F-16           (26 488 nr. 3)

Woordvoerder: Frans Timmermans

1. Hoe past de opvolger van de F-16 in het kader van het Nederlands veiligheidsbeleid, zoals geschetst in het Basisdocument? (blz. 6)

2. Speelt de vervanging van de F-16 een rol in de DCI discussie die in de NAVO wordt gevoerd? Zo ja, welke? (blz. 7)

3. Over hoeveel jagers van het type van de opvolger van de F-16 zullen de Europese landen dienen te beschikken om te voldoen aan de headline goal van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)? (blz. 7)

4. Hoeveel jagers van dit type zijn er op het ogenblik in de aan het EVDB deelnemende landen? (blz. 7)

5. Over hoeveel eigen strategische luchttransportcapaciteit beschikken deze landen? (blz. 7)

6. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan rond de discussie met de Verenigde Staten over hun beleid ten aanzien van 'technology disclosure'? (blz. 8)

7. Zijn Europese landen eerder bereid technologie te delen dan de Verenigde Staten? (blz. 8)

8. Bij de beschrijving van de inzet van luchtstrijdkrachten wordt uitgegaan van de huidige situatie en van NAVO-taken. Technologische ontwikkelingen zullen later aan de orde komen. De vraag rijst echter in hoeverre de zich ontwikkelende Europese samenwerking een invloed kan hebben op de inzet van luchtstrijdkrachten. Is de opvolger van de F-16 een antwoord op deze vraag, mede in het licht van de beschikbaarheid van jagers bij andere Europese landen? (blz. 9 - 15)

9. Kunt u ervoor zorgen dat de studies naar nieuwe luchtwapensystemen, die momenteel worden uitgevoerd, ter beschikking komen van de Kamer vóór het verschijnen van de B/C-brief? (blz. 15)

10. Waarop is de vaststelling gebaseerd dat de F-16 vliegtuigen vanaf 2010 het einde van hun levensduur bereiken? (blz. 15)

11. Hoeveel F-16 vliegtuigen zijn momenteel operationeel inzetbaar? (blz. 15)

12. Kunt u een overzicht geven van deze toestellen naar jaar waarop zij in gebruik zijn genomen? (blz. 15)

13. Kunt u een overzicht geven van het aantal vlieguren tot nu toe van de toestellen, naar jaar waarop zij in gebruik zijn genomen? (blz. 15)

14. Wat is het totaal aantal vlieguren van de F-16 tot einde levensduur? (blz. 15)

15. Aan welke potentiële tegenstanders wordt gedacht bij het opstellen van de kwalitatieve eisen voor de opvolger van de F-16? Over welke technologieën beschikken deze tegenstanders? (blz. 17)

16. Kunt u toelichten waaruit de operationele veroudering van de F-16 bestaat? (blz. 22)

17. Zullen de verwachte problemen met het air frame zich voordoen voordat het voorziene totaal aantal vlieguren wordt bereikt? Na hoeveel vlieguren zijn deze problemen te verwachten? (blz. 22)

18. Kunt u de Kamer relevante informatie doen toekomen over de discussie rond JSF en aanverwante projecten als F-22, zoals deze wordt gevoerd bij officiële instanties in de Verenigde Staten, zoals het Pentagon, het State Department, het Congres en de General Accounting Office? (blz. 24)

19. Kunt u een helder tijdspad uiteenzetten voor de besluitvorming rond de eventuele Nederlandse deelneming aan de EMD-fase van JSF, in relatie tot het besluitvormingsproces inzake de opvolging van de F-16? (blz. 26)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie