Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Strengere normen bescherming werknemer radioactieve straling

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Strengere normen voor bescherming werknemers....
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
20 april 2000

STRENGERE NORMEN VOOR BESCHERMING WERKNEMERS TEGEN RADIOACTIEVE

STRALING

Er komen strengere normen voor de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan ioniserende (radioactieve) straling. Voor het eerst wordt in de regelgeving expliciet aandacht besteed aan werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan natuurlijke straling, zoals in de procesindustrie en de luchtvaart. Ook de bescherming van patiënten tegen de gevaren van ioniserende straling wordt meer gereguleerd.
Dit blijkt uit het Ontwerpbesluit stralingsbescherming van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ontwerpbesluit strekt tot uitvoering van de Europese richtlijnen over de basisnormen voor de bescherming van werknemers en bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling en over de bescherming van personen bij medische blootstelling aan ioniserende straling. De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit. Het vervangt het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet.

Het nieuwe besluit beoogt de integrale bescherming te regelen van werknemers, patiënten en milieu tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling. Hierbij wordt aangesloten bij het bestaande beleid voor arbeidsomstandigheden, milieubescherming, patiëntenbescherming en de bescherming van werknemers en milieu op mijn- en boorwerkinstallaties. Het ontwerpbesluit is van toepassing op alle handelingen met radioactieve stoffen en toestellen en op aangewezen werkzaamheden met natuurlijke stralingsbronnen.

Het ontwerpbesluit bevat onder meer aangescherpte normen voor de bescherming van de circa 40.000 aan straling blootgestelde werknemers in bijvoorbeeld ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en de industrie. Zo worden in overeenstemming met de Europese richtlijn de dosislimieten voor werknemers verlaagd van 50 mSv per jaar naar 20 mSv per jaar. De (milli)sievert (mSv) is de eenheid waarin ioniserende straling wordt gemeten. Voor leden van de bevolking is de limiet al in
1996 aangepast tot 1 mSv per jaar.

Nieuw is de aandacht in de regelgeving voor vliegtuigbemanningen. In het ontwerpbesluit is een verplichting voor de ondernemer opgenomen om bepaalde vliegtuigbemanningen in een stralingshygiënisch zorgsysteem onder te brengen. Voor de bemanning van vliegtuigen zal de stralingsdosis worden geregistreerd, zoals dat al voor andere blootgestelde werknemers geldt.
.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit naar het parlement wordt gestuurd en wordt voorgepubliceerd in de Staatscourant.

RVD, 20.04.2000

20 apr 00 11:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie