Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerraad: niet-gebruik huursubsidie is afgenomen

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Niet-gebruik huursubsidie is afgenomen..........
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
20 april 2000

NIET-GEBRUIK HUURSUBSIDIE IS AFGENOMEN

De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om het niet-gebruik van huursubsidie tegen te gaan hebben effect gehad. Een groter deel van de mensen die recht hebben op huursubsidie maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van. Dit schrijft staatssecretaris Remkes van VROM in een tussenrapportage aan de Tweede Kamer over het niet-gebruik van huursubsidie.

Op basis van het Woningbehoefte-onderzoek (WBO) 1994 werd het aandeel niet-gebruikers geschat op 32%. Op basis van het WBO 1998 blijkt dat in de periode 1997-1998 het aandeel niet-gebruik lag tussen de 19 % en 27%. Dit verschil wordt verklaard door het wel of niet meetellen van de groep respondenten die zelf inschat niet in aanmerking te komen voor huursubsidie, maar waarvan dit antwoord mogelijk het gevolg is van een misperceptie van de subsidievoorwaarden. Vooralsnog is het moeilijk een meer exacte bepaling van de groep niet-gebruikers te realiseren. Dit komt vooral omdat grootschalige koppeling van bestanden van het WBO met bijvoorbeeld de Belastingdienst om juridische redenen niet is toegestaan.

Maatregelen
In de afgelopen jaren is door middel van publiciteitscampagnes, het actief opsporen van niet-gebruikers door koppeling van gemeentelijke gegevensbestanden met die van de belastingdienst, de vereenvoudiging van de regelgeving en de modernisering van de uitvoering geprobeerd meer mensen die recht hebben op huursubsidie hiervan gebruik te laten maken. De publiciteitscampagnes hebben tot goede resultaten geleid. De naamsbekendheid van het begrip huursubsidie schommelt rond de 97-98%. Het vereenvoudigen van de regelgeving in de nieuwe Huursubsidiewet (die in het tijdvak 1997/1998 van kracht is geworden) heeft ertoe geleid dat het aantal aanvragen met 150.000 is toegenomen. Ook het verlengen van de indieningstermijn sinds 1 juli 1999 heeft tot een groter aantal aanvragen geleid.

In de komende periode zal worden doorgegaan met het geven van voorlichting en het moderniseren van de uitvoering van de huursubsidie in het Eos-programma. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afschaffen van het vervolgaanvraagformulier voor een groot deel van de huursubsidiegerechtigden. Verder wordt straks binnen twee weken na aanvraag uitsluitsel gegeven over de toekenning van de subsidie. Ook worden laagdrempelige klantcontactpunten ingesteld. De verwachting is dat hierdoor het niet-gebruik verder kan worden tegengegaan.

Aard van het niet-gebruik
Uit het onderzoek blijkt dat het niet-gebruik substantieel afneemt naarmate het subsidiebedrag hoger is. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen het niet-gebruik en het opleidingsniveau. Het percentage niet-gebruik stijgt naarmate mensen langer in hun huis wonen. Onder bewoners van corporatiewoningen is het percentage niet-gebruik ruim de helft lager dan bij particuliere huur: respectievelijk 14% en 29,1 %. Ook is gebleken dat het niet-gebruik in de grote steden hoger ligt dan in de kleine gemeenten. In gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is het percentage niet-gebruik gemiddeld 16 % en in de grootste gemeenten meer dan 30%.
RVD, 20.04.2000

20 apr 00 11:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie