Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Literatuurstudie effectiviteit verslavingspreventie

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Literatuurstudie effectiviteit verslavingspreventie

Vanuit het Ontwikkelcentrum Preventie van Resultaten Scoren worden nieuwe preventieve interventies op drie gebieden ontwikkeld: schoolinterventies, wijkgerichte secundaire preventie en gezinsgerichte preventie. De afdeling Preventie van het Trimbos-instituut doet een voorbereidende literatuurstudie bedoeld om deze initiatieven te onderstenen.
Doel van de studie is de beschikbare kennis over interventies gericht op verslavingspreventie op school, in de wijk en het gezin (ouders) te inventariseren. Daarbij gaat het om: de kennis over de effectiviteit van de interventies, de opzet (inclusief inhoud en bereik) van de interventies die in de literatuur beschreven worden, en de opzet, inhoud en bereik van de interventies die op dit moment in de Nederlandse verslavingspreventie worden uitgevoerd. In deze studie wordt voortgebouwd op de in 1998 uitgevoerde literatuurstudie naar de effecten van verslavingspreventie die eerder vanuit het Trimbos-instituut is uitgevoerd.
De studie moet resulteren in een groslijst van bewezen effectieve en veelbelovende interventies, waaruit een keuze gemaakt kan worden voor te kiezen modelprojecten in het kader van Resultaten Scoren. Verder wordt nagegaan of gemeenschappelijke elementen in interventies gevonden kunnen worden die het succes en de effectiviteit van de interventies hebben verhoogd. Deze beschrijving van interventies kan dienen als basis voor vervolgprojecten.
Uit de literatuur worden die studies geselecteerd waarbij een duidelijke beschrijving van de onderzochte interventie voorhanden is. De gevonden interventies worden vervolgens ingedeeld in vier categorieën: bewezen effectief, veelbelovend, ontwikkelingsprojecten en bewezen niet-effectief. Daarnaast worden er gestructureerd interviews gehouden met vertegenwoordigers van alle instellingen voor verslavingszorg om na te gaan welke interventies op dit moment op de genoemde gebieden in de praktijk worden uitgevoerd. De resultaten van de literatuurstudie worden in juni 2000 verwacht.
* Linda Bolier, Pim Cuijpers (030) 297 11 00
6|00 Nummer 6, 2000

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen. De Trimbos Nieuwsflitsen voorzien mensen die betrokken zijn bij de GGZ en Verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. De Nieuwsflitsen richten zich op alle gebruikersgroepen van het Trimbos-instituut, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg
Henk Verburg, werkterrein GGZ
Henk Maurits, actualiteit
Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie
Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek 030 297 11 17
Bij geen gehoor 030 297 11 77
Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41
Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51
Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Mediatheek 030 297 11 13
Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright © 1999 Trimbos-instituut All rights reserved.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie