Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen GroenLinks over politieinval persbureau Özgürlük

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 20 april 2000

Gemaakt: 20-4-2000 tijd: 13:47

Vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de politieinval bij het persbureau Özgürlük. (Ingezonden 20 april 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van de inval die vorige week heeft plaatsgevonden bij het persbureau Özgürlük aan de Witte de Withstraat in Amsterdam? Kloppen de persberichten 1) als zouden op diezelfde dag nog enkele politie-invallen bij Turken zijn uitgevoerd in het kader van een onderzoek van de Officier van Justitie van Breda? 2) Betreft het invallen in het kader van hetzelfde onderzoek? Zo neen, is er enige relatie tussen de verschillende invallen?


2

Is er voorafgaand aan de inval bij Özgürlük of bij (de) andere invallen overleg en/of samenwerking geweest met opsporings- en/of politiediensten in andere landen, bijvoorbeeld België en Turkije? Zo ja, welke instanties en/of welke functionarissen betreft het precies? Wat was het doel van dit internationale overleg en/of samenwerking, op basis van welke grondslag)en) en met welke doelen is er met die landen en/of diensten samengewerkt?


3

Is er uw relatie tussen inval(len) en/of onderhavige (strafrechtelijk) onderzoek(en) en uw bezoek aan Turkije van 19 april? Zo ja, in welke kader en op welke wijze is (zal) er in Turkije over deze zaak overlegd (worden)? Zo neen, kunt u de Kamer inlichten over alle (geplande) onderhandelingen, verdragen en/of overeenkomsten die tijdens uw bezoek aan Turkije aan de orde komen (zijn geweest)?


4

Hebt u aanwijzingen dat politieke Turkse organisaties, groeperingen en/of personen het EK2000 willen aangrijpen voor het organiseren van demonstraties, manifestaties dan wel andere (il)legale politieke of criminele activiteiten? Zo ja, over welke aanwijzingen beschikt u?


5

Bent u van mening dat de inbeslagname van de inventaris van een persbureau in principe strijdig is met de persvrijheid, de vrijheid van nieuwsgaring en/of de vrijheid van meningsuiting? Welke feiten en omstandigheden waren in de onderhavige zaak redenen om tot een inval over te gaan? Kunt u zich vinden in de proportionaliteit van het optreden van de politie bij de huiszoeking en de inbeslagname bij Özgürlük, dat het werk van het persbureau voor enige tijd stil kan komen te liggen?


6

Bent u van mening dat de inbeslaggenomen inventaris zo spoedig mogelijk aan de rechtmatige eigenaren moet worden teruggegeven? Wanneer zal dit gebeuren?


7

Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?

Volkskrant, 13 april jl. en Parool 14 april jl.

Volkskrant, 10 april jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie