Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen CDA over openen binnengrenzen EU voor afval

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 20 april 2000

Gemaakt: 20-4-2000 tijd: 13:47

Vragen van het lid Schreijer-Pierik (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over openstelling van de Europese binnengrenzen voor afval. (Ingezonden 20 april 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het krantenartikel 1) met de titel: «Strop afval dreigt voor gemeenten», waarin wordt gesteld dat de Nederlandse gemeenten een financieel risico lopen van jaarlijks ongeveer 250 miljoen gulden, als over enkele jaren de Europese binnengrenzen voor een deel van het afval opengaan?


2

Hoe groot acht u de kans op een financiële strop voor de gemeenten?


3

Vindt u dat de kans bestaat dat bij het opengaan van de grenzen een deel van het afval niet in Nederlandse Verbrandings Installaties (AVI') zal worden verwerkt, maar verwerkt zal worden in Europese landen die op dat moment goedkopere tarieven hanteren?


4

Is het te verwachten dat de Europese Commissie binnen enkele maanden met een besluit komt, welk deel van het afval als middel tot nuttige toepassing vrij verhandeld mag worden? Zal het daarbij inderdaad gaan om een kwart van het afvalaanbod?


5

Houdt u vast aan uw verwachting 2) dat pas rond het jaar 2005 sprake kan zijn open Europese binnengrenzen voor brandbaar afval?


6

Onderschrijft u de stelling 3) dat het opengaan van de nationale grenzen kan leiden tot faillissement van Nederlandse AVI's, indien milieueisen niet op elkaar zijn afgestemd, en geen sprake is van effectieve harmonisatie van sturende regelgeving (verplichtingen, verboden, belastingen en subsidies)?


7

Acht u het aannemelijk dat bij het ontbreken van harmonisatie van milieueisen én/of sturende regelgeving, het bovendien niet langer zeker is dat een substantieel deel van het Nederlandse afval volgens de prioriteitsvolgorde verwerkt wordt?


8

Heeft u redenen op aan te nemen dat harmonisatie van milieueisen en sturende regelgeving haalbaar is vóór 2005? Wat is de stand van zaken met betrekking tot harmonisatie op dit moment?


9

Welke actie onderneemt u thans om harmonisatie van milieueisen en sturende regelgeving in Europees verband te bevorderen, en welke voornemens heeft u op dit punt?

NRC, 7 april jl.

Wetsvoorstel Structuur Verwijdering afvalstoffen, Kamerstuk 26 638 nr.
3, pag. 9

E. Dijkgraaf, R.T.F. Aalbers, M. Varkevisser, «Afvalmarkt in de branding», Rotterdam, juni 1999 p. 167 e.v., p. 171 e.v.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie