Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over integrale aanpak mestproblematiek

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV regeling beëindiging veehouderijtakken
Gemaakt: 25-4-2000 tijd: 11:13


3


26729 Integrale aanpak mestproblematiek

Nr. 41 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2000

Tijdens het algemeen overleg van hedenmiddag met de vaste commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Regeling beëindiging veehouderijtakken hebben de woordvoerders van verschil-lende fracties aandacht gevraagd voor artikel 8, eerste lid, van die regeling. Dat artikellid staat in de weg aan deelname aan de regeling ingeval bedrijven na 9 september 1999 varkens- of mestproductierechten hebben verworven of vervreemd dan wel de tot het be-drijf behorende oppervlakte landbouwgrond hebben verkleind. Deze bepaling is opge-nomen ter voorkoming van anticipatie-effecten. Bij nadere beschouwing is de desbe-tref-fende bepaling onnodig belemmerend voor deelname, reden waarom ik inmiddels een wijziging op dit onderdeel heb vastgesteld, die op zeer korte termijn in de Staatscourant zal worden gepubliceerd en zal gelden voor de gehele eerste openstellingstermijn.

De wijziging behelst het volgende:


1. Ingeval na 9 september 1999 en voor indiening van de subsidieaanvraag de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond is verkleind, wordt de betrokken veehou-der niet van deelname aan de regeling uitgesloten. In plaats daarvan wordt per kilogram fosfaat overeenkomend met de aan de desbetreffende oppervlakte landbouwgrond ge-koppelde grondgebonden mestproductierechten, het totale subsidiebedrag waarvoor de vee-houder in aanmerking komt neerwaarts bijgesteld. Voor de eerste openstellingsperiode gaat het om een bedrag van f. 36,50 per kg fosfaat waarmee het grondgebonden mest-productierecht is verkleind. De voorziening is noodzakelijk om te voorkomen dat één van de uitgangspunten van de regeling wordt ondergraven, namelijk dat uitsluitend een ver-goeding wordt betaald voor het niet-grondgebonden mestproductierecht en wel voor zover dat in 1998 daadwerkelijk voor de mestproductie werd benut en voor zover deze mest--productie niet op basis van het grondgebonden mestproductierecht kon plaatsvinden. Zogenoemde `latente' niet-grondgebonden mestproductierechten en grondgebonden mest-productierechten komen ingevolge de regeling niet voor een vergoeding in aan-merking.


2. Ingeval na 9 september 1999 en voor indiening van de subsidieaanvraag bij het Bureau Heffingen een kennis-ge-ving van verplaatsing is gedaan, strekkende tot vervreemding van (een deel van) het niet-grondgebonden mestproductierecht, wordt de betrokken vee-hou-der even-min van deelname aan de regeling uitgesloten. Ook hier vindt een neerwaartse cor-rectie van het totale subsidiebedrag plaats, en wel voor elke kilogram fosfaat waarmee het niet-grondgebonden mestproductierecht wordt verkleind. Voor de eerste openstel-lings-periode gaat het om een bedrag van f. 36,50 per kg fosfaat. Hiermee wordt de moge-lijk-heid onder-vangen dat de veehouder anticiperend op de inwerkingtreding van de rege-ling `latente' niet-grondgebonden mestproductierechten heeft verkocht. In het kader van de regeling worden latente rechten doorgehaald zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.


3. Uitsluiting van subsidie vindt uiteraard wel plaats indien na indiening van de subsidie-aanvraag en vóór doorhaling van de betrokken rechten na subsidieverlening nog mestpro-ductierechten of varkensrechten aan derden worden vervreemd. Anders zou de betrokken veehouder dezelfde rechten twee keer te gelde kunnen maken, bij de overheid en op de markt.

Tijdens het algemeen overleg is tevens gevraagd om duidelijkheid te verschaffen aan be-drijven die deelnemen aan de Opkoopregeling varkensrechten. Een deel van de aan-vragers wacht thans nog op een beslissing op de subsidieaanvraag, aangezien binnen het sub-si-die-plafond van f. 200 miljoen een reservering moet worden aangehouden. Deze reser-vering is noodzakelijk omdat een aantal aanvragers mogelijk aanspraak kunnen maken op een ho-ge--re subsidie als zij in aanmerking komen voor een van de nieuwe categorieën hard-heids-gevallen die op korte termijn in het Besluit hardheidsgevallen Wet herstruc-tu-re-ring var-kens-houderij worden opgenomen. Toepassing van dat Besluit kan immers leiden tot een hoger varkensrecht. Dit betekent dat aanvragers die later een subsidie hebben aan-ge-vraagd mogelijk niet in aanmerking voor subsidie zullen komen, omdat met hun aanvraag het plafond van f 200 miljoen wordt overschreden. Ik verwacht op zeer korte termijn dui-delijkheid te heb-ben over de precieze omvang van de aan te houden reservering. Alle sub-sidie-aan-vra-gen waar-mee met inachtneming van de reservering het subsidieplafond zal worden over-schre-den zullen vervolgens worden afgewezen. De circa 150 bedrijven die dit risico lopen zijn over dit risico in het verleden al bericht door het Bureau Heffingen. Zij kun-nen uiter-aard een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Regeling beëindiging vee-houde-rijtakken, tegen de in het kader van die regeling geldende voorwaarden en con-dities. Tot de eventuele afwijzing van hun subsidieaanvraag in het kader van de Opkoop-regeling var-kens-rech-ten, geven zij daarmee geen aanspraken in het kader van die laatste regeling op.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

L. J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...