Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota 'Concurreren met ICT competenties'

Datum nieuwsfeit: 21-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 071
Datum: 21-04-2000

CONCURREREN MET ICT COMPETENTIES

De revolutionaire ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) heeft verstrekkende gevolgen voor economie en samenleving. De ambitie van het kabinet is om voor Nederland een positie te verzekeren in de kopgroep van landen die zijn voorbereid op de komende informatiemaatschappij. Dit schrijven minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een brief waarmee zij de nota "Concurreren met ICT Competenties - Kennis en Innovatie voor de Digitale Delta" aanbieden aan de Tweede Kamer.

Nederland staat momenteel op de zevende plaats van de ranglijst van landen die zijn voorbereid op de informatiemaatschappij. Die positie is echter kwetsbaar en geen gegeven voor de toekomst. In de kabinetsnota De Digitale Delta is al eerder aangegeven dat Nederland om zijn ambities te verwezenlijken moet beschikken over een excellente ICT-basis. In die nota zijn vijf pijlers geidentificeerd die alle bijdragen aan zo'n basis. De tweede pijler handelt over "Kennis en Innovatie" op het gebied van ICT. Met het actieplan "Concurreren met ICT Competenties" werkt het kabinet de ambities van deze pijler in concrete acties uit. Langs drie samenhangende lijnen zijn de acties uitgezet: sterke ICT-clusters, kennis & technologie en voldoende kennisdragers en efficiente inzet. Voor deze acties zet het kabinet extra middelen in. Deze worden in de begrotingen voor de komende jaren opgenomen.

ICT-clusters
Er zullen veel meer innovatieve toepassingen in Nederland moeten ontstaan die zich snel verspreiden in de economie. Het Kabinet wil substantiele doorbraken in innovatieve toepassing stimuleren. Hechte samenwerking tussen het ICT-bedrijfsleven, veeleisende klanten en kennisinstellingen in hoogwaardige toepassingsgebieden maakt versnelde vernieuwingen mogelijk en versterkt concurrentieposities. Het Kabinet nodigt partijen uit consortia te vormen en innovatieve ICT-doorbraakprojecten in belangrijke toepassingsgebieden op te zetten. Ook reeds opgebouwde kennis wordt in deze projecten gebundeld en aangevuld waardoor ze beter naar de markt doorstroomt. Om deze projecten op gang te krijgen, is de overheid bereid tot stimulering Kennis & Technologie
In delen van het ICT kennispalet hebben bedrijven en kennisinstellingen een goede positie waarop verder gebouwd kan worden. Versterking is gewenst. Hoofdlijnen daarin zijn:

- publiek/private samenwerking. Met bedrijven en kennisinstelingen wordt bezien hoe verdere publiek/private samenwerking van onderzoek, bijvoorbeeld via het ICES kader in groeigebieden als embedded software en draadloze communicatie kan worden bereikt.

- volume en dynamiek in kennisinfrastructuur. De ministers van EZ en OCenW bezien met een aantal betrokken partijen hoe meer volume van ICT-onderzoek, met name op het gebied van concurrent research, experimenteel ICT onderzoek en innovatieve toepassing gerealiseerd kan worden.

- interactie en overdracht. Een task force ICT Kennis wordt ingesteld om de kennismarkt beter te ontsluiten, onder meer door het organiseren van een eerste editie van het Nationaal ICT-Kenniscongres.

Kennisdragers
Binnenkort zal het Kabinet een reactie geven op de businessplannen die zijn ingediend als vervolg op de aanbevelingen van de task force "Werken aan ICT". Het gaat dan om initiatieven die erop zijn gericht de tekorten aan ICT-werknemers terug te dringen. Daarnaast is vergroting van efficiency en effectiviteit nodig van ontwikkeling, beheer en onderhoud van ICT-toepassingen. Dat is primair een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Een gebundeld initiatief van marktpartijen om hier samenhang in aan te brengen, zal door het ministerie van Economische Zaken worden ondersteund.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie