Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede-kamervragen over verplaatsing zweefvliegveld Terlet

Datum nieuwsfeit: 21-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 21 april 2000

Gemaakt: 21-4-2000 tijd: 14:47


6


2990010280

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over verplaatsing van het zweefvliegveld Terlet. (Ingezonden 21 april 2000)


1

Bent u bekend met de uitkomst van het overleg over de mogelijke verplaatsing van het zweefvliegveld Terlet van 17 februari 2000? 1)


2

Is Staatsbosbeheer tot de conclusie gekomen dat er momenteel mogelijkheden ontbreken om zweefvliegveld Terlet op korte termijn te verplaatsen?

Zo ja, op welke gronden is deze conclusie getrokken? Is deze in overeenstemming met uw beleid om de Veluwe om te vormen tot een Nationaal Park en aan te wijzen als beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn?


3

Klopt het dat Staatsbosbeheer tot deze conclusie is gekomen na overleg met relevante partners als SNZT, provincies, gemeenten en de ministeries Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Visserij? Zo ja, waarom zijn organisaties als Natuurmonumenten, de Gelderse Milieufederatie, het Platform Veluwe Ecologische Mainport, Stichting Kritisch Bosbeheer en andere organisaties die kritisch staan tegenover handhaving of uitbreiding van de zweefvliegactiviteiten op Terlet niet betrokken bij dit overleg?

Is het verzoek om overleg met één of enkele van deze partijen expliciet van de hand gewezen door Staatsbosbeheer? Zo ja, acht u deze houding correct?


4

Bent u van mening dat er opnieuw een besluitvorming moet plaats vinden met alle betrokken organisaties om de mogelijkheden voor verplaatsingen van Terlet zowel op lange als korte termijn opnieuw door te nemen? Zo ja, bent u bereid om het initiatief voor dit overleg te nemen?

Zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 247, Vergaderjaar 1999-2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie