Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Pasen in Apeldoorn: Christenen herontdekken betekenis Pascha

Datum nieuwsfeit: 22-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

Christenen herontdekken betekenis bijbels Pascha

PASCHA IN BOVENZAAL ADVENTKERK APELDOORN

Het toegenomen contact tussen christenen en joden en het groeiende historisch besef dat het christelijk pasen een onjuist gedateerd evenement is, brengt christenen in toenemende mate ertoe op zoek te gaan naar de wortels van de bijbelse feesten. In het kader daarvan organiseert de Adventkerk te Apeldoorn voor belangstellenden op 22 april van 18.00- 20.00 uur een Pascha in de geest van de maaltijd die Christus met zijn discipelen had in de bovenzaal . Tevens zal aandacht besteed worden aan Gods opdracht om jaarlijks stil te staan bij de verlossing uit de slavernij. Met gebruikmaking van een aantal onderdelen van de maaltijd (aardvruchten zoals wortels en radijs, bitter kruid en het viermaal uitbrengen van een heildronk) wordt stilgestaan bij ook "onze uittocht" uit de slavernij van het kwaad. Naast deze aandachtspunten volgt er een gezamenlijke maaltijd met soep, salades en allerlei soorten ongegist brood, crackers, matses etc. De maaltijd wordt besloten met het brood voor onderweg en de vierde beker (der dankzegging) waarmee Christus het avondmaal instelde. De keuze van de avond wordt ingegeven door de periode waarin veel christenen gewend zijn het paasfeest te vieren, maar is verder willekeurig. Noch de joodse, noch de christelijke kalender blijken overeen te stemmen met de tijden die God heeft aangegeven in de Tora. Tijdens de viering zal ook informatie beschikbaar zijn over de reconstructie van de oorspronkelijke bijbelse kalender, die volledig in onbruik geraakt is bij zowel joden als christenen.


2/2
Veel christenen realiseren zich niet dat de oorsprong van paaszondag, ingesteld ten tijde van Keizer Hadrianus, bedoeld was als repressieve maatregel tegen de joden en hun heilige dagen. De meest expliciete uitspraak daarover wordt gevonden in de brief die Keizer Constantijn formuleerde tijdens het concilie van Nicea in 325 n. Chr. Om te komen tot een religie volkomen vrij van joodse invloeden, schreef de Keizer over de verplaatsing van de paasdatum: "het is onwenselijk dat in de viering van dit meest heilige feest de praktijk van het jodendom gevolgd wordt, omdat zij haar handen goddeloos ontheiligd heeft met enorme zonde&.Laat ons niets gemeenschappelijk hebben met het verfoeilijke joodse volk, wij hebben een andere weg van onze verlosser ontvangen&."
De Keizer voelde meer voor adaptie van het heidense lentefeest met al haar onchristelijke symbolen en gebruiken, dan verwantschap met de joodse viering. Het concilie verordonneerde dat het paasfeest voortaan gevierd moest worden op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Om er zeker van te zijn dat paaszondag nooit zou kunnen samenvallen met het joodse paasfeest, werd bepaald dat wanneer de 14e Nisan zou vallen op een zondag, pasen gevierd zou worden op de daaropvolgende zondag. In een tijd van Mea culpa s en christelijke herbezinning zou het goed zijn ook deze jegens het joodse volk en God gemaakte fouten te heroverwegen.
De Paschaviering vindt plaats op 22 april vanaf 18.00 uur in de bovenzaal van de Adventkerk, Mercuriuslaan 37 te Apeldoorn. Toegang is vrij voor belangstellenden. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is telefonische reservering noodzakelijk via 055 366 32 42 (Ruud Diekman). Ook nadere informatie kan via dit telefoonnummer worden ingewonnen. Persinfo: ds. Nico Kooren, 055 3660254
Apeldoorn 13 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie