Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Artsen Orde: adviezen over geïntegreerde verstrekking

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

College voor Zorgverzekeringen adviseert over geïntegreerde verstrekking

25 april 2000

Basisvoorwaarde voor het betalen van de geïntegreerde verstrekking is de tussen ziekenfonds en ziekenhuis afgesloten zorgovereenkomst, gebaseerd op de modelovereenkomst ziekenfonds - ziekenhuis zoals die op 25 november 1999 door het College voor zorgverzekeringen is vastgesteld. In de circulaire van het College voor Zorgverzekering van 17 maart 2000 wordt beschreven dat als aan de voorwaarden voor het overeenkomen van een zorgovereenkomst nog niet is voldaan, er toch door de ziekenfondsen aan ziekenhuizen (en specialisten) betaald kan worden.
Voorts wordt in deze circulaire aangegeven dat de zorgovereenkomsten tussen ziekenhuis en ziekenfonds nog niet kunnen worden gesloten, omdat ertussen NVZ vereniging van ziekenhuizen en Orde nog geen definitief model is overeengekomen voor de toelatingsovereenkomst tussen vrij gevestigd medisch specialist en ziekenhuis. Door de onzekerheid over deze modeltoelatingsovereenkomst kunnen in de ziekenhuizen nog geen toelatingsovereenkomsten worden afgesloten, aldus de circulaire.
Hiermee lijkt de circulaire voorbij te gaan aan het feit dat vele medisch specialisten reeds een toelatingsovereenkomst hebben afgesloten èn dat voor het afsluiten van een zorgovereenkomst ook met de bestaande toelatingsovereenkomst, aangevuld met het addendum (het door Van Benthem & Keulen opgestelde en door het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën goedgekeurde addendum uit 1998) en declaratieovereenkomsten, kan worden volstaan. Wij baseren dit op de formulering in de circulaire, waarin ook een andere overeenkomst dan een toelatingsovereenkomst conform het nieuwe model kan worden afgesloten. Deze moeten dan wel vóór 1 oktober 2000, doch met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2000 worden afgesloten. De circulaire van het College voor zorgverzekeringen stelt dus niet vast dat uitsluitend toelatingsovereenkomsten conform de nieuwe modeltoelatingsovereenkomst aan de voorwaarden van de zorgovereenkomsten voldoen. Dit in tegenstelling tot hetgeen de NVZ vereniging van ziekenhuizen stelt in het NVZ-nieuws nr. 17 van 22 maart 2000.
Als, naast de bestaande toelatingsovereenkomst en de bestaande productieafspraken met de vrijgevestigd medisch specialist omtrent de te leveren zorg, voornoemd addendum en declaratieovereenkomsten worden afgesloten met het ziekenhuis, dan is hiermee eveneens voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 12 van de modelovereenkomst ziekenhuis - ziekenfonds. Het ministerie van VWS en het College voor Zorgverzekeringen hebben desgevraagd bevestigd dat onze interpretatie van de voorwaarden correct is. Voor de volledigheid hebben wij daarover inmiddels ook de directies en de raden van bestuur van de algemene en categorale ziekenhuizen geïnformeerd, evenals de voorzitters van de medische staven en de Ordecoördinatoren. Aangezien de NVZ niet bereid is gebleken haar opvatting te herroepen, herhalen wij hier nogmaals de uitleg die wij in bestendige lijn al geruime tijd geven.
Zie ook : Integratiewet en toelatingsovereenkomst
Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : Column voorzitter Ordenieuws april

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie