Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkeling medisch-specialistische richtlijnen

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ontwikkeling en implementatie medisch-specialistische richtlijnen

25 april 2000

Richtlijnen in het kader van het kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling en implementatie van medisch-specialistische richtlijnen is één van de taken van de wetenschappelijke verenigingen van de erkende medische specialismen, naast wetenschapsbevordering, opleiding en het behartigen van de beroepsbelangen. De Orde heeft hierin een initiërende, coördinerende en stimulerende rol. De ondersteuning van de wetenschappelijke verenigingen en de ontwikkeling van de benodigde instrumenten voor de realisatie van het kwaliteitsbeleid heeft de Orde als doel centraal gesteld.

Projectmatige aanpak
Het bestuur van de Orde heeft een projectgroep opgericht en een aparte projectleider benoemd om de ontwikkeling en implementatie van medisch-specialistische richtlijnen te realiseren en de subsidiebesteding door de leden van de werkgroepen Richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen te coördineren. De wetenschappelijke verenigingen kunnen participeren door het indienen van plannen van aanpak voor de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen. Zij zijn hiertoe uitgenodigd door de Orde en worden ondersteund door de projectgroep. In 1999 zijn twaalf plannen van aanpak geselecteerd voor ontwikkeling en implementatie van medisch-specialistische richtlijnen. Het streven is om in 2000 circa zestien plannen van aanpak te selecteren.

Selectie van plannen van aanpak
De ingediende plannen worden geselecteerd door de Begeleidingscommissie Richtlijnen op basis van het toetsingskader dat door de Plenaire Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit, waarin de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen zitting hebben, is geaccordeerd. De criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van de plannen betreffen onder andere:

* draagvlak binnen de wetenschappelijke vereniging(en)
* innovatieve methode

* maatschappelijke discussie

* betekenis van de aandoening voor de gezondheidszorg en de samenleving

* grootte van de patiëntencategorie

* macro-economische impact / budgettair belangrijk onderwerp
Bij de selectie van de plannen wordt rekening gehouden met het feit dat in principe elke wetenschappelijke vereniging van een erkend medisch specialisme een tweetal richtlijnen kan ontwikkelen en implementeren in het kader van de Meerjarenafspraken. Er kunnen ook plannen van aanpak ingediend worden voor de implementatie van reeds bestaande 'evidence based' richtlijnen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Meerjarenafspraken project Richtlijnen kunt u contact opnemen met mevrouw drs. H.L.H.M Darley, projectleider a.i., telefoon (030) 28 23 377, e-mail (richtlijnen@ordemeds.nl)

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie