Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen: schending mensenrechten in Oostenrijk

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over schending mensenrechten in oostenrijk
Gemaakt: 27-4-2000 tijd: 14:15


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 7 april
2000, kenmerk 2990009480, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.
De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema over een rapport van Amnesty International over schending van mensenrechten in Oostenrijk.

Vraag 1:

Kent u de rapportage van Amnesty International over Oostenrijk naar aanleiding van een onderzoek van het VN Comité tegen Foltering?

Antwoord

Ja.

Vraag 2:

Deelt u de mening dat, ondanks verbeteringen sinds 1998, nog steeds regelmatig schendingen van mensenrechten in Oostenrijk voorkomen (mishandeling door politie, vaak van buitenlandse Oostenrijkers, slechte regeling van onderzoek naar klachten, ontbreken effectieve en onafhankelijke onderzoeksprocedure, ontbreken definitie van foltering in Oostenrijkse strafrecht, incidenten bij uitzetting van vreemdelingen)?

Antwoord

De in de rapportage van Amnesty International genoemde zaken zijn door het VN_Comité tegen Foltering geconstateerd en bij de Oostenrijkse autoriteiten aan de orde gesteld. Amnesty International heeft in het rapport "Austria

before the UN Committee against Torture: allegations of police ill_treatment" bezorgdheid geuit over schendingen door het politieapparaat van het Verdrag tegen Foltering. In reactie hierop heeft het Oostenrijkse Ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag 24 maart j.l. een verklaring afgegeven. Het Ministerie zegt in deze verklaring toe de genoemde misstanden serieus te nemen en de gevallen van mogelijke schending van mensenrechten te zullen onderzoeken.

Vraag 3:

Bent u bereid langs de daarvoor bestemde kanalen zowel bilateraal als multilateraal (in VN-verband) Oostenrijk hier op aan te spreken?

Antwoord

Oostenrijk is partij bij het VN Verdrag tegen Foltering en het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) van de Raad

van Europa. Tot de verplichtingen op grond van beide verdragen hoort ook een reguliere rapportage. Daarnaast legt het CPT periodieke inspectiebezoeken aan Oostenrijk af, waarbij genoemde zaken aan de orde zullen komen en eventuele aanbevelingen van het CPT opgevolgd dienen te worden. Het CPT bezocht september 1999 Oostenrijk. Het rapport van dit bezoek is nog niet openbaar.

Het stelsel van verdragen dat beoogt foltering en andere onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing tegen te gaan is naar mijn mening voldoende dwingend om misstanden zoals die in Oostenrijk worden gesignaleerd, aan te pakken. De reactie van Oostenrijk op het rapport van Amnesty International wijst erop dat men de kritiek ernstig neemt.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie