Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over veiligheid Rachel Murell

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over veiligheid van rachel murell
Gemaakt: 2-5-2000 tijd: 15:2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 april 2000

Onderwerp:
Kamervragen

Mede namens mijn ambtgenoot van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op de vragen van het lid van uw Kamer, de heer Dittrich, over de veiligheid van Rachel Murell.

Kopieën van deze antwoorden, bestemd voor de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer, zijn bij deze brief gevoegd.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Kamervragen van het lid Dittrich over de veiligheid van Rachel Murell (ingezonden 14 maart 2000, nr. 2990008360).


1, 2 en 3.
Uit de ambtsberichten van het openbaar ministerie en de betrokken burgemeester/korpsbeheerder, hebben wij inmiddels een goed beeld gekregen van de lotgevallen van betrokkene.
Uit politiemutaties blijkt, dat de door u bedoelde vrouw al langere tijd wordt geconfronteerd met zoekactiviteiten naar haar door haar broers. Deze activiteiten omvatten in enkele gevallen strafrechtelijk relevante gedragingen. Hiervoor zullen de broers zich ten overstaan van de strafrechter moeten verantwoorden. Nu de zaak onder de rechter is, acht ik mij niet vrij mijn oordeel te geven over bedoelde gedragingen. De situatie waarin betrokkene is komen te verkeren is ernstig. Haar situatie is dan ook vanaf het begin van de problemen in 1992 door de betrokken gemeente en de politie onderkend en serieus genomen.

4 en 5.
In ernstige gevallen als het onderhavige is het van groot belang dat betrokkene onvindbaar is en blijft voor haar belagers. Wij vragen er begrip voor dat het belang van het onvindbaar blijven van betrokkene niet toelaat dat de in casu getroffen maatregelen in het openbaar worden besproken. Wel kunnen wij u melden dat de betrokken gemeente er alles aan heeft gedaan om die onvindbaarheid zoveel mogelijk te bevorderen. Dit heeft er toe geleid dat van acuut gevaar voor betrokkene op dit moment geen sprake meer is.

Overigens is de regeling voor de getuigenbescherming niet van toepassing op een geval als het onderhavige, omdat de tegen de vrouw gerichte dreiging niet het gevolg is van door haar verleende medewerking aan politie of justitie bij de opsporing of vervolging van strafbare feiten. Indien de dreiging zou zijn voortgekomen uit een door haar afgelegde verklaring in een strafzaak tegen haar belagers, zou zij wel in aanmerking kunnen komen voor beschermingsmaatregelen op grond van genoemde regeling. Buiten de hiervoor geschetste gevallen kan een burger aanspraak maken op de reguliere beschermingsmaatregelen, die door de politie kunnen worden getroffen bij acute dreiging van een strafbaar feit. Een ander aspect in het kader van de veiligheid van betrokkene is nog dat in de strafzaak tegen haar familieleden bij de vraag naar verlenging van de voorlopige hechtenis de kans op herhaling en de veiligheid van personen zal meewegen.
Wanneer het initiatiefwetsvoorstel belaging tot wet wordt verheven en in werking is getreden, kunnen in voorkomende gevallen wellicht ook op basis van die wet maatregelen worden getroffen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie