Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadscommissie Grondgebied Lopik

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Berichten van de gemeente Lopik


Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 25 april 2000 . Voorzitter: wethouder Scheffer - Versluis

A G E N D A :

Aanvang te 20.00 uur.

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer:


1. Opening.


2. Vaststelling verslag vergadering Commissie Grondgebied d.d. 21 maart 2000, punt 2 t/m 10.


3. Ingekomen stukken en mededelingen:
a. Vergaderstukken Klankbordgroep Benschop.
b. Inzameling afvalstoffen.
c. Offerte Grontmij 2e generatie GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan). d. Fontein Bosplan Benschop.
e. Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer Utrecht. f. Herziening bestemmingsplannen Landelijk Gebied. g. Verslag vergadering werkgroep Verkeer en Vervoer d.d. 14-3-2000. h. B.R.U., Brief Afsprakenkader Regionaal Mobiliteitspakket.

4. Gemeenschappelijke regelingen.
Geen.


5. Plaatsing JOP in kern Benschop.


6. Voorbereidingsbesluit voor uitbreiding woning M.A. Reinaldaweg 3 te Lopik.


7. Voorbereidingsbesluit voor bouw kantoor- en opslagruimte op perceel Lopikerweg oost 80 te Lopik.


8. Voorbereidingsbesluit voor bouw woning naast Lopikerweg oost 195A te Lopikerkapel.


9. Onttrekking aan de openbaarheid van brug over de Benschopper wetering nabij Benedeneind NZ 406 te Benschop.

10. Advisering inzake beschikbaarstelling krediet voor uitvoering abriplan Lopik.

11. Advisering inzake uitvoering Duurzaam Veilig - 30 km/u maatregelen in een aantal kernen in deze gemeente.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch kosteloos opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie