Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake Stichting Hekvrije Heide

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV inzake de stcihting hekvrije heide

Gemaakt: 26-4-2000 tijd: 15:8


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

's-Gravenhage, 25 april 2000

Onderwerp:

Ned Stichting Hekvrije Heide

Geachte Voorzitter,

De Nederlandse Stichting Hekvrije Heide heeft uw commissie een brief gestuurd over de manier waarop de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) het Beschermd Natuur-monument Hoorneboegse Heide beheert. Onderstaand treft u mijn reactie op deze brief aan.

De Hoorneboegse Heide, eigendom van het GNR, is bij Besluit van 27 mei
1994, kenmerk NBLF-4911, aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Tegen dit besluit zijn destijds een groot aantal bezwaarschriften ingediend. De bezwaren richtten zich vooral op de veronderstelling dat het GNR bij het toekomstig beheer van de Hoorneboegse Heide, zoals dat ook in andere gebieden van het GNR het geval is, meer gebruik zou gaan maken van begrazing door runderen.

In zijn beslissing op de bezwaarschriften heeft mijn ambtsvoorganger, Minister J.J. van Aartsen, vastgesteld dat de wijze van beheer een autonome bevoegdheid is van het GNR en niet wordt beïnvloed door de aanwijzing als Beschermd Natuur-monument. Aan de bezwaarmakers is toegezegd dat LNV bij het nog op te stellen beheerplan expliciet aandacht zou schenken aan het belang van de recreatie en zou zorgdragen voor een breed overleg met alle betrokken «instanties». Het beheerplan zou pas worden vastgesteld nadat kennis was genomen van de uitkomsten van dit brede overleg.

Na kennisname van de inhoud van het beheerplan en van de uitkomst van het brede overleg kon worden geconcludeerd dat was voldaan aan de toezeggingen van mijn ambtsvoorganger. Het beheerplan is daarop op 10 december 1999 vastgesteld. De Nederlandse Stichting Hekvrije Heide en enkele particulieren hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De bezwaarschriften zijn in behandeling bij de afdeling Rechtsbescher-ming en andere Juridische zaken van LNV. Op 15 maart jl. hebben bezwaarmakers hun bezwaren in een hoorzitting toegelicht. Bij de afdoening van de bezwaarschriften komen ook de inhoudelijke bezwaren aan de orde.

Vooruitlopend op de beslissing op de bezwaarschriften kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan over de aard en inhoud van het op de bezwaarschriften te nemen besluit. De verwachting is dat uiterlijk over twee maanden op de bezwaarschriften wordt beslist.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie