Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten AKZO Nobel: stevige opwaartse trend zet door

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stevige opwaartse trend voortgezet, nettoresultaat 30% hoger in eerste kwartaal

Scherp gestegen bedrijfsresultaat voor Pharma, Coatings en Chemicals

Arnhem, 25 april 2000 - Akzo Nobel heeft in het eerste kwartaal van 2000 uitstekende resultaten behaald met een nettowinst van EUR 219 mln, een stijging van 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijke gegevens


· Nettoresultaat EUR 219 mln, 30% hoger

· Nettoresultaat per aandeel EUR 0.77 (Q1 1999: EUR 0.59)
· Netto-omzet1 EUR 3,3 miljard, 17% hoger

· Afzet 6% hoger

· Bedrijfsresultaat1 EUR 392 mln, 28% gestegen
· Marge (ROS) duidelijke stijging tot 11,8% (1e kwartaal 1999: 9,1%)
· Pharma - verder versterkt door groei en acquisities Omzet EUR 0,9 miljard, 43% hoger
Bedrijfsresultaat EUR 171 mln, 37% hoger

· Coatings - goede start van het jaar
Omzet2 EUR 1,3 miljard, 14% hoger
Bedrijfsresultaat2 EUR 97 mln, 37% hoger

· Chemicals - beste kwartaal aller tijden
Omzet EUR 1,1 miljard, 15% hoger
Bedrijfsresultaat EUR 126 mln, 33% hoger

· Interestdekking gestegen naar 5,8

Fritz Fröhlich, Akzo Nobels Chief Financial Officer: "Met EUR 3,3 miljard was de omzet 17% hoger dan in het eerste kwartaal van 1999 (exclusief Acordis). Het nettoresultaat van EUR 219 mln vertoonde een aanzienlijke verbetering van 30%, met een belangrijke resultatenstijging en margeverbetering voor alle drie groepen. Dit is een bevestiging van de opwaartse trend die zich in het afgelopen jaar reeds begon af te tekenen. De marge voor de doorlopende activiteiten is verbeterd van 10,8% naar 11,8% en door de desinvestering van Fibers is de algehele marge in totaal met 2,7% verbeterd vergeleken met het eerste kwartaal van 1999."

De omzet bedroeg EUR 3,3 miljard, exclusief Acordis, een stijging van 17% ten opzichte van het eerste kwartaal van 1999. De afzet groeide qua volume 6%, waarbij de verkooprijzen gemiddeld 2% hoger waren. Acquisities - voornamelijk Hoechst Roussel Vet (HR Vet) - en desinvesteringen leidden per saldo tot een omzettoename van 2%. Valutaomrekening, van met name de US dollar, had een positief effect van 7% voor alle groepen.

Het bedrijfsresultaat vertoonde in het eerste kwartaal een forse stijging van 26% tot EUR 392 mln. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet was 11,8% tegenover 9,1% in het eerste kwartaal van 1999, hetgeen de meer evenwichtige en op groei gerichte samenstelling weergeeft van Akzo Nobels activiteiten.

Pharma: voortzetting interne groei, versterkt door de acquisitie van HR Vet Netto-omzet EUR 0,9 miljard (1e kwartaal 1999: EUR 0,6 miljard) Bedrijfsresultaat EUR 171 mln (1e kwartaal 1999: EUR 125 mln)
· Omzet 43% hoger

· Bedrijfsresultaat 37% hoger (ROS een gezonde 19,2%)
· Organon: opwaartse trend voortgezet

- Registratie van pentasacchariden: streven naar tweede helft van 2000
- XyvionTM: mogelijke vertraging van introductie
· Intervet: integratie HR Vet verloopt soepel

Het bedrijfsresultaat van Pharma steeg met 37%. Alle business units droegen daaraan bij. Bij de activiteiten gericht op de gezondheidszorg van de mens bleef de gang van zaken voortreffelijk. De strategie van interne groei werd actief voortgezet door verdere uitbreiding van de verkoopstaf en de researchprogramma's. De diergeneeskundige activiteiten vertoonden, mede door de acquisitie van HR Vet, een forse resultatengroei.

"Organon zet de groei door, met Remeron®, Livial® en Puregon® aan kop. Wij blijven onze krachtige R&D-pijplijn verder exploiteren en streven ernaar om in de tweede helft van dit jaar een aanvraag in te dienen voor de registratie van pentasacchariden in Europa en de Verenigde Staten. Besprekingen met de FDA over de bijsluiter en de introductie van XyvionTM lopen nog en een vertraging van de introductie is mogelijk. Nadere informatie zal te zijner tijd worden verstrekt. De integratie van de activiteiten van HR Vet verloopt soepel en versterkt onze leidende positie in de diergezondheidszorg", aldus de heer Fröhlich.

Coatings: goede start van het jaar
Netto-omzet EUR 1,3 miljard (1e kwartaal 1999: EUR 1,2 miljard) Bedrijfsresultaat EUR 97 mln (1e kwartaal 1999: EUR 84 mln)
· Omzet1 14% hoger

· Bedrijfsresultaat1 37% hoger (ROS een veelbelovende 7,2%)
· Sterke stijging industriële activiteiten

· Car Refinishes vestigt opnieuw record

· Stevige start voor Decorative Coatings-activiteiten
Het bedrijfsresultaat van de doorlopende Coatings-activiteiten was 37% hoger. Met name de industriële activiteiten groeiden aanzienlijk, terwijl Car Refinishes wederom een recordresultaat realiseerde. Decorative Coatings maakte dit jaar een goede start.

"Wij blijven de vruchten plukken van de 'nummer één'-positie die wij bij coatings innemen. De marges bewegen zich in de goede richting. In praktisch alle opzichten voldoet de Coatings-groep aan onze verwachtingen en laat een aanzienlijke verbetering zien in het eerste kwartaal", verklaarde de heer Fröhlich in zijn toelichting.

Chemicals: beste kwartaal aller tijden
Netto-omzet EUR 1,1 miljard (1e kwartaal 1999: EUR 1,0 miljard) Bedrijfsresultaat EUR 126 mln (1e kwartaal 1999: EUR 95 mln)
· Omzet 15% hoger

· Bedrijfsresultaat 33% (ROS een robuuste 11,1%)
· Afzetvolume 4% hoger, met 3% hogere verkoopprijzen
· Sterke prestatie van alle business units, met name van Base Chemicals, Surface Chemistry, Functional Chemicals en Polymer Chemicals
· Herstructurering en voortgaande aanpassing van de 'product mix' bewijzen hun waarde
· Verbetering bij bleekchemicaliën in Noord-Amerika
Het bedrijfsresultaat van Chemicals groeide 33%, met een margeverbetering naar een stevige 11,1%. Vooral Base Chemicals, Surface Chemistry en Functional Chemicals realiseerden hogere resultaten. De gang van zaken bij Polymer Chemicals bleef uitstekend, terwijl bleekchemicaliën betere resultaten behaalden in Noord-Amerika. Resins begon enige invloed te ondervinden van gestegen grondstofprijzen.

Fröhlich: "Door de sterke groei van de economie in Europa en Amerika en het herstel dat zich aftekent in de meeste Aziatische landen kunnen de activiteiten van Chemicals nu de vruchten plukken van de voortdurende aanpassing van de 'product mix' in lijn met ons streven naar hogere winstmarges. Dit heeft geresulteerd in een sterk kwartaal met een 4% hoger afzetvolume en 3% hogere verkoopprijzen; alle business units leverden bijna een topprestatie".

Hogere interestdekking

De financieringslasten daalden tot EUR 68 mln (1999: EUR 70 mln). Dit is te danken aan het lagere schuldenniveau, gedeeltelijk tenietgedaan door het effect van hogere wisselkoersen. De interestdekking steeg naar 5,8.

Projectgoedkeuringen stegen van EUR 80 mln in het eerste kwartaal van 19991 naar EUR 130 mln in 2000, met name veroorzaakt door Pharma en Coatings. De investeringsuitgaven in het eerste kwartaal bedroegen EUR 135 mln en waren daarmee gelijk aan het niveau van 19991. De afschrijvingen waren EUR 155 mln (19991: EUR 140 mln).

Verwachting - groei met dubbele cijfers

Akzo Nobel verwacht een groei van het nettoresultaat voor het gehele jaar die met dubbele cijfers wordt geschreven, hoewel het groeitempo lager zal zijn dan in het eerste kwartaal. Bij deze wordt uitgegaan van voortzetting van de huidige economische omstandigheden en word geen rekening gehouden met buitengewone en incidentele resultaten.

Akzo Nobel, met hoofdzetel in Arnhem, levert wereldwijd producten voor de gezondheidszorg, verven en lakken, en chemische producten. Over 1999 bedroeg de geconsolideerde omzet (exclusief Acordis) ca. EUR 12 miljard (NLG 26 miljard). Begin 2000 telde de onderneming 68.000 medewerkers in 75 landen. De financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2000 zullen op 26 juli worden bekendgemaakt.

Internet: www.akzonobel.com

Noot voor de redactie /

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie