Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Sittard B&W besluiten

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B&W besluiten 25-04-2000
openbare besluiten


1 Concept-raadsagenda voor de raadsvergadering van donderdag 11 mei
2000.
Beslissing: Vastgesteld.


2 Lijst van ingekomen stukken aan de raad voor de raadsvergadering van
11 mei 2000.
Beslissing: Geaccordeerd.


3 Benoeming mevr. C. de Koster tot ambtenaar van de burgerlijke stand.
Beslissing: Mevr. C. de Koster, directeur Burgers, benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.


4 Handhaven uitbreiding omvang aanstelling van twee medewerkers van werkeenheid Informatietechnologie, afdeling Faza, tot 1 januari 2001. Beslissing: Akkoord.


5 Aanleggen fiets- en voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Heiersteeg ten behoeve van Hoogveld.
Beslissing: Akkoord.


6 Kinderopvang en jeugdwerk in Ophoven
Beslissing:
Akkoord met het ondernemen van voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van een voorziening van buitenschoolse opvang en jeugdwerk gekoppeld aan de openbare basisschool Aan de de Meule in Ophoven.


7 Concept-Ontwikkelingsprogramma ISV (Investeringsvisie Stedelijke Vernieuwing)
Beslissing: Inspraakprocedure starten.


8 Agenda t.b.v. overleg met gemeente Selfkant 20 april 2000. Beslissing: Kennisgenomen.


17 april 2000, primeurlijst
primeur betekent betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar wordt gemaakt


1 Brieven van de raadsleden W. Krekels en L. Winants omtrent het thema veiligheid.
Beslissing: Ingestemd met het verzenden van antwoordschrijven aan de heren Krekels en Winants.


2 Aanpassing bestrating van de brandgang achter de Dr. Poelslaan. Beslissing:
Akkoord met het voorstel van de afdeling wegen om het achterpad mee te nemen in het onderhoudsprogramma.


3 Opdrachtverstrekking voor opstelling beleidskader inzake gesubsidieerde arbeid, in het bijzonder sociale werkvoorziening voor de regiogemeenten in de Westelijke Mijnstreek.
Beslissing: Ingestemd met opdrachtverlening aan bureau Blaauwberg overeenkomstig offerte.


4 Brief PvdA-fractie over allochtone ouderen. Beslissing:
Brief van de PvdA-fractie beantwoorden met mededeling dat er onderzoek zal worden gedaan naar huidige en toekomstige woon- en zorgbehoeften van allochtone ouderen.


5 Aanbod van eigendom van de heer N. Verhaar, Rijksweg 5 te Sittard in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Beslissing:
Aan de heer N. Verhaar berichten dat de gemeente het vermelde goed in beginsel wenst aan te kopen tegen een nader overeen te komen prijs.

6 Aanbod van eigendom van de heer M. Ottink, Stationsstraat 4-5 te Sittard in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Beslissing:
Aan de heer M. Ottink berichten dat de gemeente het vermelde goed in beginsel wenst aan te kopen tegen een nader overeen te komen prijs.

7 Uitbreiding basisschool Cantecleer, Burgemeester Schrijenstraat 1, alhier.
Beslissing:

1. Ingestemd met de realisering van twee klaslokalen in de vorm van schoolwoningen door WVS;

2. Met WVS nadere afspraken te maken over een huurovereenkomst voor vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de huurtermijn.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie