Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergaderingen gemeente Groningen

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen


Vergaderingen Gemeentebestuur


* Gemeenteraad

* Raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)
* Raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ)
* Raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur (FPC)
* Raadscommissie Economische zaken, Martinihal en Verkeer (EMV)
* Raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS)
* Raadscommissie Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)
* Raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken (VEB)

De agenda's voor de vergaderingen worden minstens tien dagen van tevoren vastgesteld. Zodra ze bekend zijn worden ze ook hier geplaatst.

Agenda's en stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen, telefoon (050) 367 70 00.


Gemeenteraad
Datum: woensdag, 26 april 2000
Tijd: 16.30 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:
Benoemingen
a. Onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid van de raad mevrouw M.M.C.M. de Goeij.
b. Installatie van het nieuw benoemde lid van de raad de heer C.T. van Dalen.
c. Benoeming leden raadscommissies.
Conformstukken

a. Voorstel inzake Algemene Delegatiebesluit 2000. (Nr. 252.) b. Voorstel inzake verwerving autosloperij. (Nr. 277.) c. Voorstel inzake verkoop blote eigendom Atoomweg 6 en Neutronstraat 1.(Nr. 275.)
d. Voorstel inzake verkoop pand Viaductstraat 3a. (Nr. 272.) e. Voorstel inzake vervolgaanpak binnenterreinen en toegangspaden Noord-West Jaarschijf 1999. (Nr. 270.)
f. Voorstel inzake ruiling infrastructuur provincie en gemeente. (Nr. 259.)
g. Voorstel inzake wijziging Algemene Subsidieverordening behorend bij de cultuurnota 'De Kunst van Groningen'. (Nr. 273.) h. Voorstel inzake overdracht van terrein Bottelroosstraat 5 aan Noorderpoortcollege. (Nr. 268.)
i. Voorstel inzake vaststelling gewijzigde begroting 2000 van de Milieudienst. (Nr. 269.)
j. Voorstel inzake vaststelling van de herziene begroting 2000 DSW Stadspark. (Nr. 267.)
k. Voorstel inzake evenementen op de Grote Markt/Vismarkt en de koopzondagenwarenmarkt. (Nr. 266.)
l. Voorstel inzake herziening bestuursovereenkomst met het COA in verband met de uitbreiding opvangvangcapaciteit van het asielzoekerscentrum. (Nr. 274.)
m. Voorstel inzake stedenbouwkundig deelplan Vinkhuizen buurt 6. (Nr. 282.)
n. Voorstel inzake woonomgevingsplan Briljantstraat (Vinkhuizen buurt Noord). (Nr. 283.)
o. Voorstel van de Rekenkamercommissie inzake onderzoek doeltreffendheid van maatschappelijke en juridische dienstverlening. (Nr. 284.)

Discussiestukken
1. Initiatiefvoorstel van de SP-fractie over een in te stellen gemeentelijke 'Samenlevenprijs'.
a. Preadvies op het initiatiefvoorstel van de SP-fractie over een in te stellen gemeentelijke Samenlevenprijs. (Nr. 254.) 2. Preadvies op de initiatiefvoorstellen van de fractie van de PvdA over het Gronings Opinie- en Onderzoekscentrum, het initiatiefvoorstel van de fractie van D66 over de Buurt Ontwikkelingsmaatschappij, het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks over het recht van initiatief en alternatief van bewonersorganisaties. (Nr. 286.)
3. Voorstel inzake beleidsvisie Integraal Stedelijk Waterbeheer. (Nr. 262.)
4. Voorstel inzake sanering verontreinigd slib uit de stadsgrachten en kanalen. (Nr. 260.)
5. Voorstel inzake wijziging Verordening Parkeerbelastingen 1991. (Nr. 276.)
6. Voorstel inzake de Groninger Investeringsfondsen. (Nr. 279.) 7. Voorstel inzake uitwerkingsnota Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang. (Nr. 280.)
8. Voorstel inzake Euroborg. (Nr. 285.)

Raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Datum: dinsdag, 9 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ) Datum: donderdag, 11 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur (FPC) Datum: dinsdag, 16 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Economische zaken, Martinihal en Verkeer (EMV) Datum: woensdag, 17 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) Datum: donderdag, 18 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Datum: dinsdag, 23 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken (VEB)
Datum: woensdag, 24 mei 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie