Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshop: Hoe fraudebestendig is uw bedrijf?

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging FME-CWM

algemeen
Hoe fraudebestendig is uw bedrijf?

Het begint met een incidenteel privé-kopietje en het eindigt met een complete mailing voor de tennisclub vanaf de bedrijfscomputer. Waar gaat twijfelachtig gedrag over in regel-rechte fraude? Er wordt heel wat gefraudeerd in Nederland. Jaarlijks loopt bij één op de vier bedrijven een medewerker tegen de lamp en in de grote steden gebeurt dit al bij één op de drie bedrijven. Reden genoeg voor de Vereniging FME-CWM om op woensdag 26 april aanstaande een workshop 'Hoe fraudebestendig is uw bedrijf?' te organiseren. Aan de hand van de jarenlang door Hoffmann Bedrijfsrecherche bijgehouden statistiek wordt duidelijk of er inderdaad veel wordt gefraudeerd of dat het allemaal erg meevalt. Wat is nu eigenlijk fraude? Aan de hand van een aantal praktijk-cases zullen de verschil-lende fraudevormen nader worden belicht. Het zal voor de deelnemers duidelijk worden dat fraude vaak niet bestaat uit allerlei goed doordachte en ruim van te- voren geplande acties. Herkenbare voorbeelden van frauduleuze handelingen waarmee Hoffmann is ge-confronteerd worden uitgebreid belicht. Wat zijn de risico's voor fraude voor mijn organisatie? Hoe beheersbaar krijgen en natuur-lijk zo houden van de risico's voor het bedrijf. Maar al te vaak worden bedrijven met crisis-situaties geconfronteerd doordat de gevolgen van fraude zich in alle hevigheid manifeste-ren. Achteraf blijkt bijna altijd dat de signalen van fraude verkeerd zijn geïnterpreteerd of dat de verantwoordelijken de signalen hebben gebagatelliseerd. Hoe kan men in het bedrijf fraudesignalen herkennen. Tijdens deze workshop zal een aantal van de meest voorkomende signalen van fraude nader worden belicht. Natuurlijk zal tijdens deze workshop het voorkomen van fraude als een rode draad door alle informatie heen lopen.
Het doel van de workshop is om hen die (dagelijks) betrokken zijn bij het beheersen van (interne) criminaliteitsrisico's een beter inzicht te geven in het herkennen van fraudesig-nalen en de in- en externe gevolgen van fraude te leren overzien. Na afloop van de work-shop is de deelnemer in staat om binnen de organisatie een eerste beoordeling uit te voe-ren met betrekking tot fraudebestendigheid. Daarnaast zullen handvatten worden gege-ven hoe binnen de eigen organisatie een verbetertraject kan worden opgezet.
Voort zal er een gestructureerde aanpak worden gegeven om de weerbaarheid van on-dernemingen tegen ongewenste criminaliteitsinbreuken te vergroten. Een gegeven is dat veel ondernemingen investeren in bouwkundige- en elektronische maatregelen, terwijl deze, vaak dure, investeringen onvoldoende renderen. Onderzoek heeft aangetoond dat ondernemingen verreweg het meeste resultaat behalen met organisatorische maatrege-len. Tijdens deze workshop zal aandacht worden besteed aan het implementeren van de-ze organisatorische maatregelen. Bovengenoemde workshop vindt plaats op woensdag 26 april aanstaande op het hoofdkantoor van de Vereniging FME-CWM aan de Boerhaavelaan 40 te Zoetermeer van 16.00 uur - 20.00 uur. De kosten bedragen voor leden van de Vereniging FME-CWM 250,-- (exclusief BTW) inclusief een broodje en documentatie. Voor niet-leden van de Vereniging FME-CWM be-dragen de kosten 450,--. U kunt zich voor deze workshop aanmelden door gebruik te maken van het antwoordfor-mulier, en dit vóór 19 april aanstaande te retourneren. Ook kunt u zich per e-mail aan-melden: (mma@fme.nl) Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Vereniging FME-CWM
Mevr. mr. M. van der Maazen
E-mail: (mma@fme.nl) Telefoonnummer: (079) 353 13 67 Bevestiging
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, een routebeschrijving en een factuur.
Aanmelden
Indien u zich voor deze activiteit wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het online aanmeldingsformulier.
Terug naar index

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail (com@fme.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie