Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Den Haag investeert in stedelijke vernieuwing

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Persberichten >> Den Haag investeert in 2000 f 173 miljoen in stedelijke vernieuwing

Impuls voor herstructurering, openbare ruimte, leefbaarheid en stadseconomie

Den Haag investeert de komende jaren fors in de stedelijke vernieuwing. Dat staat in het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing (MPSV) 2000-2004 dat B&W aan de gemeenteraad voorleggen. Het programma voor 2000 behelst een investering van ruim f.173 miljoen in de versterking van het woon-, leef- en werkklimaat van Den Haag. Hoofdaccent ligt op investeringen voor herstructurering van de woningvoorraad, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, leefbaarheid en stadseconomie.

Vorige week stelden B&W de gemeenteraad al voor f.22 miljoen te investeren in de bevordering van sociale integratie, veiligheid en sociaal leefklimaat. Dit in het kader van het masterplan 'Mensenwerk', de uitwerking van de sociale pijler van het Haagse Grote Stedenbeleid (de nota 'De kracht van Den Haag'). Het MPSV vormt de programmatische uitwerking en financiële vertaling van de in 'De kracht van Den Haag' geformuleerde ambities voor de fysieke pijler. Met dit MPSV bepaalt de gemeenteraad in hoofdlijn over welke maatregelen en projecten, onder meer uit de verschillende wijkplannen, in 2000 wordt besloten. Met het programma voor 2000 is een investering gemoeid van ruim f.173 miljoen. Elk jaar zal een dergelijk programma aan de raad worden voorgelegd. Op deze manier wordt goed duidelijk hoe, waar en in welke samenhang in de stad aan stedelijke vernieuwing wordt gewerkt.

Op basis van 'De kracht van Den Haag' is in december 1999 het GSB/ISV-convenant ondertekend. Dit convenant vormt de afspraak tussen rijk en gemeente over het uitvoeren van het ontwikkelingsprogramma en het realiseren van de vastgestelde prestaties, alsmede over de financiële middelen die de rijksoverheid daarvoor beschikbaar stelt. Het rijk heeft voor de fysieke leefomgeving het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) ingevoerd. Het ISV is een bundeling van bestaande subsidiestromen op het gebied van wonen (stadsvernieuwing, herstructurering), milieu (geluidhinder, bodemsanering), fysieke condities voor economische activiteiten en grootschalig groen.

Voor de periode 2000 t/m 2004 heeft Den Haag f.635 miljoen beschikbaar voor nieuwe projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing. Dit is in vergelijking met de stadsvernieuwing een flinke bezuiniging. Daarnaast brengt het ISV een verbreding van programma-activiteiten met zich mee: het gaat niet alleen meer om wonen, maar om een breed spectrum van investeringsterreinen die van belang zijn voor de (fysieke) stedelijke ontwikkeling. Een groot deel van de vernieuwingsopgave zal door de markt gedragen moeten worden. Met de genoemde investeringsimpuls hoopt de gemeente dan ook een veelvoud aan investeringen in de markt - door corporaties, eigenaar-bewoners, ontwikkelaars - te genereren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie