Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Visie op onderwijshuisvesting in Den Haag

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Persberichten >> Visie op onderwijshuisvesting in Den Haag van 2000-2010

Wethouder Pierre Heijnen van Onderwijs heeft een beleidsvoorbereidende nota uitgebracht met als titel 'Visie op Onderwijshuisvesting Den Haag 2000-2010'. Met deze nota wordt een perspectief geschetst voor de huisvesting van het onderwijs in Den Haag in de komende 10 jaar.In de nota staat een beschrijving van de gevolgen voor de huisvesting vanwege voorgenomen, te verwachten en gewenst beleid in het onderwijs.Dit beleid, mede uit oogpunt van achterstandsbestrijding, is van invloed op de keuzes die Den Haag voor de huisvesting wil maken.

Ontwikkelingen die mogelijk aanpassingen van de huisvesting vergen zijn onder andere: het vormen van brede buurtscholen, de groepsgrootte-verkleining, het voorzien in peuterspeelzalen / voor- en vroegschoolse educatieve programma's, het introduceren en stimuleren van ICT onderwijs en het invoeren van het studiehuis.

Circa driekwart van de schoolgebouwen in Den Haag is gebouwd voor 1970.

Op grond van de jongste onderwijsontwikkelingen zullen de komende jaren bouwtechnische aanpassingen van deze gebouwen en het vernieuwen van de infrastructuur nodig zijn.

De nota bevat een aantal principe-uitspraken dat nu nog niet tot concrete materiële of financiële uitspraken kan leiden.

Het college van B&W heeft op hoofdlijnen ingestemd met de in de nota aangegeven keuzes. De nota wordt op 20 april a.s. besproken in de raadscommissie Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid en zal voor een reactie aan de schoolbesturen worden voorgelegd.

De nota zal worden betrokken bij de begrotingsbehandeling 2001 en volgende jaren. Ook zal met het rijk worden onderhandeld over verhoging van rijksmiddelen.

Na afronding van het inspraak- en bestuurlijk traject over de nota zullen aan de hand van de uitwerkingsplannen prioriteiten worden gesteld, met daarin aangegeven tijdpaden en financiële consequenties van het voorgestelde beleid. De definitieve plannen worden afzonderlijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie