Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkeling brandweertaken Emmen tot 2005

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Emmen


Persbericht: Ontwikkeling brandweertaken tot 2005

ontwikkeling brandweertaken tot 2005
Hulpverlening en brandveiligheid staat centraal
Het college heeft gisteren ingestemd met het concept beleidsplan "Hulpverlening en brandveiligheid 2000-2005". In dit plan wordt aangegeven op welke wijze de komende jaren uitvoering wordt gegeven aan de brandweertaken in de gemeente Emmen.

Het beleid van de dienst Brandweer is gericht op een optimale verhouding tussen een verantwoord niveau van brandweerzorg en de financiële inspanning, die dit met zich meebrengt. De brandweer van Emmen wil in de komende planperiode niet vasthouden aan het oude, maar zoekt naar mogelijkheden om de organisatie zo effectief mogelijk te laten zijn. Dit betekent een acceptabele brandweerzorg voor minimale kosten. Hierin staat het belang van veiligheid voor inwoners en bezoekers van de gemeente voorop, maar ook het veiligheidsimago op de bedrijventerreinen. In de periode tot 2005 wil de brandweer investeren in personeel en in de organisatiestructuur en -cultuur.

Ontwikkelingslijnen

Ingezet wordt op vier ontwikkelingslijnen:

* actief zoeken naar optimalisering van de brandweerzorg;
* verder uitbouwen van deelname aan regionale ontwikkelingen;
* inspelen op de ontwikkeling van integraal/multidiciplinair veiligheidsbeleid;

* beheersen en vernieuwen van de organisatie van de dienst Brandweer.

Beleidskeuzes

In het beleidsplan wordt door de brandweer aan het gemeentebestuur een aantal beleidskeuzes voorgelegd. Tijdens raadscommissie wordt over de volgende beleidspunten nader gediscussieerd:
een gefaseerd uitbreiding van de formatie voor pro-actiewerkzaamheden, het uitvoeren van een inhaalslag in het maken van aanvalsplannen en ondersteuning van de planning en controlsystematiek;
* vanuit repressieve brandweerzorg is geen noodzaak aanwezig om kazernes of posten te verplaatsen, op te richten of op te heffen;
* onderzoek naar samenwerking met Emmtec Services bv. leidt op dit moment niet tot efficientie-voordelen en is er geen aanleiding om de beroepskazerne te verplaatsen naar het terrein van Emmtec;
* de beroepspost Klazienaveen wordt omgevormd tot een oproeppost met vrijwilligers;

* de beroepsbezetting wordt vanaf 2004 op de kazerne Van Schaikweg (gefaseerd) geplaatst;

* de dagelijkse sterkte wordt geleidelijk teruggebracht naar dagsterkte 12 functieplaatsen bij een repressieve ploegsterkte van 46 personen;

* onderzoek heeft geen aanleiding gegeven voor een nieuwe brandweerpost in Nieuw Amsterdam/Veenoord;

* een rookmeldersproject voor 9300 woningen realiseren om de brandveiligheid in gebieden met hoge opkomsttijd te verbeteren.
Formatie

Deze voorgestelde beleidskeuzen hebben zowel financiële- als personele gevolgen. Hiermee wordt in het beleidsplan rekening gehouden.De totale formatieomvang van de Brandweer zal eerst vermeerderen, maar zal aan het eind van de planperiode afnemen.Voorgesteld wordt om de afbouw van repressieve beroepspersoneel via 'natuurlijk verloop' te realiseren. Met het oprichten van de oproeppost Klazienaveen zal de formatie van oproeppersoneel (vrijwilligers) per 2001 aanzienlijk toenemen.

Het concept beleidsplan "Hulpverlening en brandveiligheid 2000-2005" wordt in mei in de commissie Bestuur, Middelen en Organisatie behandeld.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie