Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actualisering hoogbouwbeleid Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Actualisering hoogbouwbeleid Rotterdam

Hoogbouw in clusters Hofplein Centraal Station, en Parkstad

Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad voor om binnen de hoogbouwzones een onderscheid te maken tussen 'hoogbouw' (maximaal ca 150 meter) en 'superhoogbouw' (hoger dan 150 meter). Hoogbouw zou in drie clusters kunnen worden gerealiseerd: superhoogbouw in de clusters Centraal Station en Hofplein e.o. en een nieuw hoogbouwcluster in Parkstad, dat grenst aan de Kop van Zuid. Daarmee wordt de hoogbouwzone uitgebreid in de richting van Zuid . Dit is het resultaat van de discussie over de actualisering van het hoogbouwbeleid.

Hoogbouwbeleid is een instrument om te verstedelijken, de woon- en economische functies te verdichten en de levendigheid op straat te bevorderen. Het College stelt voor om het bestaande hoogbouwbeleid, dat is vastgelegd in het door de Raad vastgestelde binnenstadsplan (1993) , voor het grootste deel te continueren en in zuidelijke richting uit te breiden met een nieuw hoogbouwcluster. In het binnenstadsplan waren Weena, Hofplein, Coolsingel, Blaak, Schiedamsedijk, Boompjes, Zalmhaven, Zuidkade en Wilhelminapier als hoogbouwzone aangegeven. Voor een groot deel is deze hoogbouwzone inmiddels in bestemmingsplannen vertaald in hoogbouwlocaties waarbij de maximale bouwhoogte steeds is aangegeven.
Het advies van professor Worthington (okt. 1998) om in de directe omgeving van de rivier geen hoogbouw meer toe te staan wordt door het College niet gevolgd. Het College stelt dat langs de rivier de bestaande hoogbouwzone gewoon kan worden gerealiseerd. Tegen deze achtergrond ziet het College geen reden om de Schiedamsedijk als hoogbouwlocatie te schrappen. Wel wordt transparantie in de stedenbouwkundige inpassing nagestreefd.

Superhoogbouw
Over het initiatief om op de locatie Luxor (nabij het Hofplein) een super hoge toren te bouwen met woningen en kantoren en op de begane grond een theater en winkels heeft het College enkele externe deskundigen geraadpleegd. De meeste adviseurs vinden dat op deze locatie, binnen het cluster Hofplein, superhoogbouw mogelijk moet zijn. Het beoogde programma sluit goed aan bij de binnenstadsfunctie. Wel moet, in navolging van het advies van professor Worthington (okt. 1998), veel aandacht worden besteed aan de architectonische kwaliteit, de stedenbouwkundige context en de kwaliteit van de functies op straatniveau. Nadere studie zal worden gedaan naar de benodigde parkeervoorzieningen op de Luxor-locatie.
In het nieuwe hoogbouwbeleid wordt stand-alone superhoogbouw slechts toegestaan onder een groot aantal restricties.
Na besluitvorming in de Gemeenteraad wordt de deelnota 'Actualisering hoogbouwbeleid' opgenomen bij het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 en geldt daarmee voor de hele stad

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie