Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 over oorlogstegoeden

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66


26 APRIL 2000

D66 over de oorlogstegoeden

Francine Giskes

D66 heeft helaas moeten constateren dat er veel valt af te dingen op de wijze waarop de diverse groepen terugkerende landgenoten na de Tweede Wereldoorlog zijn ontvangen en behandeld. Dat geldt zowel de opstelling van particulieren als van de overheid. Op 18 april j.l. behandelde de Kamer de brief die het kabinet schreef over de financiële aspecten van die terugkeer voor wat betreft de rol van de overheid. Direct na de oorlog is wel sprake geweest van rechtsherstel door de overheid, maar dit is op een zeer bureaucratische, afgemeten en kille manier gebeurd, zo blijkt o.a. uit de studie van prof. Klein. D66 vindt het gênant dat hierover pas 55 jaar na dato voldoende duidelijkheid is gekomen, dankzij diverse daartoe 2 jaar geleden ingestelde onderzoekscommissies. Ook bedroeft het D66 dat er kennelijk in de jaren na de oorlog, toen het rechtsherstel zijn beslag kreeg, geen volksvertegenwoordiging was die vond dat een en ander niet goed werd geregeld.
Het streven niet alleen van D66, maar van het hele parlement, is om nu dan toch eindelijk definitief de financiële kant van de zaak voor wat betreft de overheid goed af te handelen. Dat laat onverlet dat de immateriële kant zich natuurlijk nooit laat afsluiten.
De vertegenwoordigers van de zigeunerbevolking, de Sinti en Roma, zijn met het kabinet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing gekomen: fl. 30 mln wordt daarvoor beschikbaar gesteld. D66 is blij met deze uitkomst en heeft het kabinet slechts gevraagd ertoe bij te dragen dat de organisatie van de tweede generatie zigeuners voldoende van dit proces op de hoogte wordt gehouden. Dit is door minister Borst toegezegd.

De uitkomst van het overleg tussen vertegenwoordigers van de joodse Nederlanders en het kabinet stemt in termen van het overeengekomen bedrag (fl.400 mln) gelukkig ook bij betrokkenen tot tevredenheid. D66 heeft wel zorgen uitgesproken over de onrust die er in die gelederen is ontstaan over de wijze waarop dit geld verdeeld zal worden. Niemand is gebaat bij 'gedoe achteraf'. Voorkomen lijkt te moeten worden dat het accent in de uitvoering teveel zal komen te liggen bij het CJO (Centraal Joods Overleg), dat weliswaar door iedereen wordt geprezen om het resultaat van de gesprekken met het kabinet, maar niet door alle joodse Nederlanders wordt gezien als hun vertegenwoordiger. Daarom heeft D66 gepleit voor een zo breed mogelijke samenstelling en een onafhankelijke voorzitter van de voorgestelde werkgroep die de gang van zaken rond de individuele uitkeringen moet voorbereiden en daarover voor de zomer zal rapporteren. D66 heeft duidelijk gemaakt de 'overeenkomst' tussen kabinet en CJO zo te interpreteren dat fl. 50 mln direct wordt uitgetrokken voor buitenlandse collectieve doelen en dat de resterende fl.350 mln zo goed mogelijk wordt toebedeeld aan individuele 'rechthebbenden', desnoods in twee ronden. Gelden die door betrokkenen niet worden aangenomen, komen beschikbaar voor collectieve binnenlandse doelen.

Het minst bevredigend is vooralsnog de situatie voor degenen die uit het toenmalige Nederlands-Indie naar Nederland kwamen. De fl.250 mln die het kabinet heeft uitgetrokken voor collectieve doelen voor deze groep Nederlanders heeft duidelijk nog niet tot instemming van de vertegenwoordigers en hun achterban geleid. Hier spelen een aantal zaken tegelijkertijd. De gesprekken met de desbetreffende groep zijn veel later begonnen dan met de anderen; er moest dus onder grote druk worden beslist. Er is verschil van mening over de afbakening van de groep om wie het gaat (alleen geïnterneerden of ook de buiten de kampen gelaten, maar eveneens vervolgde Indische Nederlanders?). Het aantal betrokkenen is aanmerkelijk groter dan de aantallen bij Sinti/Roma en Joden. Er is nog onvoldoende bekend over de feitelijke gang van zaken en de rol van de overheid daarbij. Vooral dat laatste is voor D66 aanleiding geweest te bepleiten voor deze groep 'de boeken nog niet te sluiten'. Door het kabinet was al een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden voor onderzoek dat verder gaat dan de commissie Van Galen, gezien haar opdracht, heeft kunnen doen. Dat haalbaarheidsonderzoek zal half augustus klaar zijn. D66 hoopt dat dan duidelijk wordt of het zinvol en nodig is te wachten met het trekken van definitieve conclusies over de vraag of de Nederlandse overheid "zit op Indisch geld", zoals minister Zalm

D66 heeft er tot slot bij het kabinet op aangedrongen dat eventuele andere groepen oorlogsgetroffenen (dwangarbeiders, homosexuelen) ook voor overleg ontvangen zullen worden, om te bezien of ook voor hen er nog financiele zaken openstaan. het kabinet heeft dit toegezegd.

E-mail:(F.Giskes@tk.parlement.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie