Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Middelburg

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Middelburg

Woensdag 26 april 2000

Informatie over de gemeente Middelburg vindt u deze week op pagina 3.

Deze week:

· Avond nieuwe inwoners

· Huursubsidie: wat is het en voor wie?

· Optreden Iwami Kagura

Tafeltje Dekje

"Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dag.

Menu vanaf maandag 1 mei tot en met 7 mei zondag 2000

Maandag
Runder gehaktballen, spinazie à la crème, aardappelen
Dinsdag
Bruine bonenschotel met gehakt

Woensdag
Gemarineerd rundvlees in jus met rozijntjes, aardappelpuree
Donderdag
Gegrilde kippenpoot, gemengde groenten, aardappelpuree
Vrijdag
Gepaneerde zeesnoekfilet, gemengde groente, bechamel-aardappelen
Zaterdag
Roetjak-smoor, witte kool, rijst

Zondag
Wat de pot schaft
Dodenherdenking Arnemuiden

Op 4 mei a.s. vindt ook in Arnemuiden de traditionele dodenherdenking plaats. Deze wordt gehouden op de oude begraafplaats aan de Rademacherstraat. Om 19.35 uur is er vanaf de markt in Arnemuiden een stille tocht. De stille tocht begeeft zich naar de begraafplaats waar om 19.50 uur de plechtigheid zal beginnen. De plechtigheid is als volgt: 19.50 uur: koraalmuziek door “Arne’s Genoegen” 20.00 uur: hoorsignaal, gevolgd door twee minuten stilte 20.02 uur: spelen “Last Post”, gevolgd door kranslegging / het leggen van bloemen 20.10 uur: toespraak door vertegenwoordiger van het gemeentebestuur 20.15 uur: spelen en zingen van het “Wilhelmus”, gevolgd door vertrek van de stoet naar de markt 20.25 uur: einde van de plechtigheid.

Volgende week zal op deze pagina het programma voor de dodenherdenking in Middelburg gepubliceerd worden. Huursubsidie: wat is het en voor wie?

Er komen bij de gemeente regelmatig vragen binnen over huursubsidie. Daarom geven wij deze week een uitleg over wat huursubsidie is, wie er voor in aanmerking komen, wat de voorwaarden zijn etc.

Huursubsidie is een bijdrage van de overheid in de huur. Huursubsidie is in principe alleen voor zelfstandige woningen. Dat wil zeggen: woonruimte waarbij u een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken hebt. Als u een huis, flat, appartement of woonwagen huurt, kunt u dus recht hebben op huursubsidie. Als u op kamers woont, hebt u geen recht op huursubsidie. Toch is er een aantal gevallen waarin een huurder in onzelfstandige woonruimte wel huursubsidie kan krijgen. Het gaat dan om al aangewezen wooneenheden, begeleid wonen of groepswonen door ouderen. Wilt u hierover meer weten, ga dan naar uw verhuurder of de gemeente.

Voor wie is huursubsidie?
Als uw huur tussen fl. 349,= en fl. 1107,= per maand ligt, kunt u in aanmerking komen voor huursubsidie (voor jongeren tot 23 jaar is het maximumbedrag fl. 611,=). Vraagt u voor het eerst huursubsidie aan, of na een verhuizing? Ook dan heeft u te maken met de gemeente. De gemeente moet uw woning “passend” vinden. Dat houdt in dat uw woning niet groter en duurder magen zijn dan nodig is. De gemeente stelt dus een grens aan de hoogte van uw huur. Bij een huur boven die grens heef u geen recht op huursubsidie. Informeer hiervoor bij de gemeente.
Of u inderdaad huursubsidie krijgt, hangt ook af van de volgende factoren:
· Uw belastbaar inkomen

· Uw vermogen

· Uw leeftijd

· Uw gezinssamenstelling

Misverstanden over huursubsidie
Huursubsidie is alleen voor mensen met een laag inkomen Mis. Afhankelijk van uw gezinssamenstelling kunt u met een belastbaar inkomen tot fl. 47.750,= voor huursubsidie in aanmerking komen.
Ik betaal te weinig huur om huursubsidie te krijgen. Dat valt nog te bezien. Er wordt al huursubsidie verstrekt bij huren vanaf fl. 349,= per maand.

Het loont niet de moeite een aanvraag in te dienen. Afhankelijk van uw situatie kunnen de subsidiebedragen oplopen tot honderden guldens per maand. Maar zelfs bij een bedrag van fl. 25,= per maand, scheelt het u toch weer fl. 300,= per jaar. Dit bedrag wordt nog hoger door één of meer toeslagen per jaar.

Ik krijg geen huursubsidie omdat ik bij een particuliere huisbaas huur. Ook als u bij een particulier huurt, kunt u huursubsidie aanvragen.

Welke voorwaarden zijn er?
Huursubsidie is er voor mensen van 18 jaar en ouder. U en eventuele medebewoners moeten Nederlanders zijn of een verblijfsstatus bezitten die recht geeft op huursubsidie. Of u in aanmerking komt, hangt af van de huur die u betaalt, uw inkomen en uw vermogen. Bij de grenzen voor inkomen en vermogen spelen ook uw leeftijd en gezinssamenstelling mee. Ook moet iedereen in uw woning correct staan ingeschreven bij de gemeente.
Huur
Om in aanmerking te komen voor huursubsidie, moet uw huur tussen fl. 349,= en fl. 1107,= liggen. Voor jongeren tot 23 jaar is het maximumbedrag fl. 611,=. Het gaat hierbij om de kale huur, dus de huur zonder de kosten voor gas en licht, inclusief onderstaande servicekosten. U moet uitgaan van de huurprijs op 1 juli 1999. Als u na die datum bent verhuist naar het huis waarvoor u huursubsidie aanvraagt, gaat u uit van de aanvangshuur.
Servicekosten
Als u servicekosten betaalt, moet u een aantal koten bij de kale huur optellen. Hanteer daarbij een maximum van fl. 25.= per kostenpost per maand. Het gaat om de volgende kosten:
· De kosten voor lift, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten, e.d.;
· De kosten voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten e.d.;
· De kosten voor diensten van een huismeester;
· De maandelijkse kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.
Verhuizing
Ga dan van te voren bij de gemeente na of u voor de nieuwe woning huursubsidie krijgt. Als u naar een duurdere woning verhuist, krijgt u niet altijd huursubsidie. De gemeente hanteert bij verhuizing een grens aan de huurprijs waarboven meestal geen huursubsidie wordt verstrekt. Informeer hiernaar bij de gemeente of de verhuurder.
Inkomen
Met uw inkomen wordt bedoeld uw belastbaar inkomen over 1998 (salaris, uitkering of ander inkomen). Dit geldt voor een aanvraag huursubsidie vóór 1 juli 2000. Indien u na die datum huursubsidie aanvraagt, geldt uw belastbaar inkomen over 1999. Uw belastbaar inkomen staat op uw aanslagformulier inkomstenbelasting. Als u geen aangifte voor de inkomstenbelasting hebt gedaan, dan gaat het om het (fiscaal) loon op uw jaaropgave minus de standaardaftrek.
Inkomen gezinsleden / medebewoners
Als u met andere mensen in huis woont (op 1 juli 1999), telt hun inkomen ook mee. Het gaat dus om het totale belastbare jaarinkomen van u en al uw medebewoners. Onderhuurders zijn geen medebewoners. Hiervoor gelden andere regels. Het inkomen van inwonende kinderen onder de 23 jaar telt niet mee zolang dien inkomsten minder zijn dan fl. 9000,= per kind per jaar. Is het belastbaar inkomen van een kind meer dan fl. 9000,=, dan hoeft u alleen het bedrag boven de fl. 9000,= op te geven. Als u in 1998 nog niet samenwoonde, maar op 1 juli 1999 wel, dan moet u toch het gezamenlijke inkomen over 1998 opgeven. Als u op 1 juli 1999 niet meer samenwoont, telt het inkomen van de medebewoners niet meer mee.
Vermogen
Met vermogen wordt bedoeld de bedragen op uw spaarrekening en gewone rekeningen en de verkoopwaarden van uw bezittingen, zoals auto, motor en caravan. De waarde van meubels. Boeken, schilderijen, en dergelijke vallen niet onder het vermogen. Schulden of leningen worden van het totale vermogen afgetrokken.
Gezinsleden / medebewoners
Voor de huursubsidie gaat het om het totale vermogen van u en uw gezinsleden of medebewoners. Van inwonende kinderen onder de 23 jaar hoeft u alleen het vermogen op te geven voor zover dat meer bedraagt dan fl. 2000,=. Bij de berekening gaat het om het gezamenlijke vermogen op 1 januari 1999.
Toeslagen
Bij de huursubsidie komt een toeslag op basis van de gezinsgrootte. U krijgt een toeslag als u thuiswonende kinderen hebt (jonger dan 18 jaar), maar u krijgt ook een toeslag als u alleenstaande bent. Alleen de bedragen verschillen.
Aandachtspunt: Bij medebewoners telt elke vorm van samenwonen. Het maakt niet uit met wie u samenwoont (partner, broer, kennis); het maakt ook niet uit met hoeveel mensen u samenwoont.

Bijzondere bijdrage in de huurlasten
Het recht op huursubsidie voor de periode 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van het totale belastbare gezinsinkomen over 1998. Bent u of een van uw medebewoners in 1999 echter sterk achteruit gegaan in uw netto maandinkomen door bijvoorbeeld werkloosheid of door een wijziging in de samenstelling van het huishouden?
Als het totale belastbaar inkomen over 1998 minstens 20% hoger ligt dan het naar een jaarinkomen omgerekende netto gezinsinkomen dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijzondere bijdrage in de huurlasten (de vangnetregeling). Om voor de bijzondere bijdrage in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de overige eisen die gelden voor de huursubsidie, zoals gesteld aan de hoogte van de huur en de waarde van het gezamenlijke vermogen. De bijzondere bijdrage kunt u aanvragen bij uw gemeente. Deze bijdrage wordt telkens voor maximaal drie maanden toegekend. U kunt na deze periode weer een vervolgaanvraag indienen bij uw gemeente.

Hoe vraagt u huursubsidie aan?

· U ontvangt al huursubsidie.
Ontvangt u al huursubsidie? Dan heeft u voor het tijdvak tot 1 juli 2000 meestal een aanvraagformulier toegestuurd gekregen. Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen? Vraag dan zelf het formulier op. Dat kan bij uw gemeente of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder.

· U ontvangt nog geen huursubsidie
Ontvangt u nog geen huursubsidie? Dan moet u zelf een aanvraagformulier opvragen. Dat kan bij uw gemeente of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder. Als u bij een particuliere verhuurder huurt en voor het eerst huursubsidie aanvraagt, dan moet u ook een brengplichtformulier invullen. Dit formulier kunt u ophalen bij uw gemeente.
Toelichting
In de toelichting bij het aanvraagformulier vindt u aanwijzingen voor het invullen van het formulier. Ook staat hier uitgelegd hoe u zelf alvast de hoogte van uw subsidiebedrag kunt berekenen. Als u hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, zal vaak uw verhuurder bereid zijn te helpen. Veel verhuurders hebben hiervoor een speciaal spreekuur.
Inleverdatum
U moet uw aanvraag(met bijlagen) vóór 1 oktober bij uw gemeente inleveren. Is deze datum al voorbij, informeer dan voor de zekerheid bij uw gemeente of de indieningtermijn echt is verstreken. Als u na 1 juli verhuist, dan moet u binnen drie maanden na uw verhuizing uw aanvraag indienen.
Inschrijven bij de gemeente
U moet er zelf voor zorgen, dat u en alle mensen die bij u in huis wonen bij de gemeente staan ingeschreven op het adres waarvoor u de subsidie aanvraagt. De gemeente neemt deze gegevens op in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Hoe wordt huursubsidie uitbetaald?
Het ministerie van VROM stelt op basis van uw gegevens een subsidiebedrag vast. Dat bedrag geldt voor het huursubsidiejaar.
Op het aanvraagformulier kunt u aangeven hoe u de subsidie uitbetaald wilt hebben. Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De verhuurder trekt het subsidiebedrag af van uw huur. U betaalt dan dus een lagere huur. De huursubsidie wordt uitbetaald aan de verhuurder.
2. Het ministerie van VROM stort achteraf, één keer per drie maanden, het subsidiebedrag op uw rekening. Optreden Iwami Kagura

Dinsdag 2 mei a.s. is in de Stadsschouwburg van Middelburg een optreden van de Japanse groep Iwami Kagura. Dit in het kader van de 400-jarige handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan.

Volgens de Japanse geschiedenis was er ongeveer tweeduizend jaar geleden een periode die het “tijdperk van de goden” werd genoemd. De legenden die toen ontstonden zijn eeuwenlang van generatie op generatie doorverteld en opgenomen in het kagura repertoire. Hagura is een vorm van danstheater; het wordt beschouwd als volkskunst en jaarlijks opgevoerd in Amerika en China. Iwami Kagura is één van de weinige gezelschappen binnen deze zeldzame kunstvorm die Europa bezoekt. Dit gezelschap bestaat uit 25 musici, dansers en acteurs, dat enkele spectaculaire verhalen tot leven zal brengen. In één van deze verhalen “Ebisu” wordt eer bewezen aan de god van de oceanen, de vissen en de handel. Een ander verhaal op het repertoire van Iwami Kagura, tevens het visuele klapstuk van de avond, gaat over een enorme achtkoppige slang met een onlesbare dorst naar prinsessenbloed.

Iwami Kagura is een kleurige, veelzijdige voorstelling voor iedereen met interesse in geschiedenis, theater en spektakel!

Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Stadsschouwburg, tel. 659 659.

Uitkomen met inkomen!?

Uitkomen met inkomen!? is de titel van een cursus die bedoeld is voor mensen uit de gemeenten Middelburg en Veere die meer inzicht willen krijgen in hun financiën. In mei gaat de cursus weer van start. Hoog of laag inkomen: iedereen is van harte welkom!

Tijdens de cursus zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: dure en goedkope maanden, betaalwijzen, gemeentelijke voorzieningen, verjaardagen en kinderen en geld, keuzes maken enz. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen een eigen budgetplan maakt, zodat iedereen richtlijnen heeft om uit te komen met het inkomen. De cursisten bepalen voor een groot deel zelf de onderwerpen en kunnen leren van tips en ervaringen van de medecursisten.

De cursus bestaat uit 8 dagdelen van 2,5 uur (op donderdagavond van 18.45 tot 21.15 uur) en zal gehouden worden in het gebouw van Thuiszorg Walcheren, Breestraat 15 te Middelburg. De cursus wordt gegeven door het Meldpunt Schuldhulpverlening en het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de receptie van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Deze is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0118-448844. Opgeven voor de cursus kan tot en met 21 april 2000 op bovenstaand telefoonnummer. De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 11 mei 2000 om 18.45 uur.

Kledinginzameling

In de maand mei zal het Leger des Heils een kledinginzamelingsactie houden in de gemeente Middelburg. Dit om financiële middelen te verkrijgen ten bate van het niet-gesubsidieerde werk van het Leger des Heils.

Bevrijdingsdag: vrijdag wordt donderdag

Wijziging ophaaldatum huisvuil

Op Bevrijdingsdag worden de grijze containers voor het restafval niet opgehaald.

De containers moeten een dag eerder, namelijk op donderdag 4 mei voor 07.00 uur, worden aangeboden. Ook de containers die normaal op donderdag buiten worden gezet, moeten er voor 07.00 uur staan.

De wijzigingen van de ophaaldagen staan vermeld op de afvalkalender die huis-aan-huis is verspreid. Afvalkalenders kunnen bij de Sectie Communicatie worden opgehaald. Stadhuisstraat 2.

Festival Cultureel Gekleurd

Momenteel vindt het elfde Festival Cultureel Gekleurd plaats. Het festival wordt georganiseerd door het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) Zeeland en duurt nog tot 5 mei a.s. Het Festival Cultureel gekleurd brengt jaarlijks in samenwerking met culturele-, educatieve-, migranten- en ontwikkelingssamen-werkingsorganisaties een uitgebreid programma op het gebied van muziek, film, theater, beeldend kunst en literatuur. Deze activiteiten vinden plaats in Middelburg, Goes, Vlissingen, Oostburg, Terneuzen en Schouwen-Duiveland.

Festival Cultureel Gekleurd is een onderdeel van het samenwerkingsverband “Maand van de vrijheid”. Hieraan nemen naast het festival Cultureel Gekleurd ook het Bevrijdingsfestival Zeeland, Een Zee van Vrijheid en de organisatie van de Four Freedoms Awards deel.

Doelstellingen
Het doel van het Festival Cultureel Gekleurd is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de multiculturele samenleving. De organisatie wil met het Festival Cultureel Gekleurd de culturele mogelijkheden die migranten met zich meebrengen met waardering en respect benutten. Hiermee hoopt zij het culturele bewustzijn van migranten te versterken. Daarnaast wil de organisatie een koppeling leggen tussen de beeldvorming over de Derde wereld en de relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen in onze eigen samenleving.
Activiteiten
In het kader van dit festival zal in Middelburg onder andere nog een open dag in de Tukse Moskee plaatsvinden. In de Turkse Moskee is zaterdag 29 april dus een open dag met muziek en rondleidingen, alsmede aandacht voor de aardbevingsramp afgelopen najaar in Turkije.
Vrij parkeren

In verband met de viering van Koninginnedag op 29 april a.s. kan op die dag gratis in Middelburg geparkeerd worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...