Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO-Nederland achter derogatieverzoek aan Brussel

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel

Lto.jpg (25608 bytes)

P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

LTO-Nederland achter derogatieverzoek aan Brussel

Onderzoekscijfers geven boeren steeds meer gelijk in discussie over mestbeleid

De resultaten van onlangs uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van dierlijke mest moeten consequenties hebben voor het mestbeleid, zoals de ministers Brinkhorst (LNV) en Pronk (VROM) dat voor het jaar 2003 en later hebben vastgesteld. Het mestbeleid is zo rigide en scherp aangezet, dat Nederland kan doorschieten en meer eist dan nodig is voor het milieu. Metingen in de praktijk moeten bepalend zijn voor het te voeren mestbeleid.

De cijfers geven ons steeds meer gelijk, stelt LTO-Nederland naar aanleiding van een rapportage over het mestgebruik, die is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen Universiteit en het Praktijkonderzoek voor de Rundveehouderij. Op grond van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat op landbouwgrond en met name grasland, meer dierlijke mest kan worden uitgereden dan de overheid toe nu toe heeft aangenomen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het milieu.

De onderzoekscijfers zijn gebruikt bij de onderbouwing van het verzoek, dat de ministers in verband met de EU-Nitraatrichtlijn hebben gericht aan Brussel om meer ruimte te laten voor het gebruik van dierlijke mest. LTO heeft steeds gezegd dat meer mogelijk is, dan de ministers zeggen. Door het langere groeiseizoen en een hogere gewasopname van grasland worden mineralen in ons land beter benut.

De Nitraatrichtlijn schrijft voor alle lidstaten voor dat niet meer dierlijke mest op grasland mag worden gebruikt dan de hoeveelheid, die overeenkomt met 170 kilo stikstof per ha per jaar. In de richtlijn is tevens vastgelegd, dat hierop uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Brinkhorst en Pronk vragen de Europese Commissie om groen licht te geven tot 250 kilo stikstof.
Andere EU-landen als Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben een soortgelijk verzoek (derogatie) in Brussel op tafel gelegd. LTO staat weliswaar achter het verzoek van minister Brinkhorst, maar benadrukt dat daadwerkelijke milieubelasting bepalend moet zijn voor de aanvoernormen en het totale mestbeleid. De landbouworganisatie gaat er vanuit, dat beide ministers alles in het werk stellen om de 250 kg stikstof uit het vuur te slepen.

In ons land wordt sinds enkele jaren gewerkt met een systeem om mineralenstromen op het bedrijf te registreren (Minas). Dit systeem is onderdeel van het derogatieverzoek en voorkomt dat vastgestelde milieunormen worden overschreden. Volgens LTO-Nederland zijn overigens niet zozeer de aanvoernormen voor dierlijke mest, maar vooral de verliesnormen (voor hoeveel mineralen in het milieu terechtkomen) de beperkende factor voor de bedrijfsvoering van boeren en tuinders. Over de normen voor de jaren 2001 en 2002 hebben bedrijfsleven en de ministers overeenstemming, maar die voor het jaar 2003 en daarna stuiten bij het bedrijfsleven op grote bezwaren. LTO voelt zich hierin gesterkt nu blijkt, dat ook bij hogere stikstofgiften - van 290 tot 360 kg, al naar gelang grondsoort - de vastgestelde milieudoelen worden gehaald.

Datum : 27 april 2000
Nummer : P2021
Informatie :

site-info
bijgewerkt op: 27 april 2000 10:25

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie